Gebruiksaanwijzing SAUTER BOLERO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAUTER BOLERO. Wij hopen dat dit SAUTER BOLERO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAUTER BOLERO te teleladen.


SAUTER BOLERO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (534 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAUTER BOLERO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het fornuis te leren kennen moet het langdurig en zo goed mogelijk gebruikt worden. Veiligheidsmechanisme (slechts op enkele modellen aanwezig) - Dit treedt in werking als de vlam per ongeluk is uitgegaan (overkoken, tocht enz. Controlelampje Keramisch kookvlak I Keramisch kookvlak (slechts op enkele modellen aanwezig) A F D I B C H C Hoe het fornuis te gebruiken Op iedere knop is de positie van de betreffende gasbrander of electrische kookplaat (indien aanwezig) aangegeven. De brander met "onafhankelijke dubbele vlamkronen" Deze brander bestaat uit twee vlamkronen die samen of onafhankelijk kunnen functioneren. [. . . ] : Bij de modellen die voorzien zijn van een reductieroostertje moet dit alleen gebruikt worden voor de Dubbele Vlammen brander (DCDR intern) als u een pan gebruikt die een doorsnede heeft van minder dan 12 cm. Voor het herkennen van het soort brander verwijzen wij u naar de afbeeldingen in paragraaf “Kenmerken van de branders en straalpijpen”. Practische raadgevingen voor het gebruik van de keramische Belangrijk: de lijm die gebruikt is voor het verzegelen van het glas kan vetsporen nalaten. Verwijder deze voor het gebruik van het apparaat met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Gedurende de eerste uren van gebruik kan zich een rubberachtige geur ontwikkelen, die snel verdwijnt. pos Stralingsplaat 0 1 2 Opwarmen vloeistoffen 3 4 Vla en sausen 5 6 Aan de kook brengen 7 8 Braadstukken 9 10 Groot stoofvlees 11 12 Bakken Inschakeling van beide kookzones Uit Boter , chocolade smelten 31 Zijn er problemen?Het kan gebeuren dat het kookvlak niet functioneert of niet goed functioneert. Laten wij zien wat eraan gedaan kan worden voordat u er hulp bij haalt. Om te beginnen moet u controleren of er wel stroom en gastoevoer is, en vooral of de gaskranen boven het fornuis niet dicht zijn. De brander gaat niet aan of de vlam is niet gelijkmatig Heeft u gecontroleerd of: • de gaten voor de gastoevoer van de brander zijn verstopt; • alle onderdelen van de brander goed in elkaar gepast zijn; • er tocht is nabij het kookvlak. De vlam blijft niet aan in de versies met veiligheidsmechanisme Heeft u gecontroleerd of: • u de knop goed heeft ingedrukt; • u de knop voldoende tijd ingedrukt heeft gehouden voor het activeren van het veiligheidsmechanisme; • de gaten voor de gastoevoer nabij het veiligheidsmechanisme verstopt zijn. Het systeem kan worden uitgevoerd door rechtstreeks lucht van buiten aan te voeren door een leiding met een doorsnede van minstens 100 cm² en zodanig dat deze niet belemmerd kan worden. Bij a) De meubels die direkt naast de kookplaat geplaatst zijn en hier boven uitsteken, moeten op minstens 600 mm van de rand van de plaat staan. B) De afzuigkappen moeten geinstalleerd worden volgens de vereisten die te vinden zijn in het instructie-boekje dat bij de afzuigkap hoort, maar in ieder geval op een afstand van minstens 650 mm. C) De meubels naast de kap moeten minstens 420 mm van het kookvlak verwijderd zijn, zoals in Afb. C d) Als het kookvlak onder een keukenkastje wordt geinstalleerd dan moet de afstand tussen de twee minstens 700 mm (milimeter) (Afb. E) De ruimte die het meubel inneemt moet de afmetingen hebben die op de figuren op de laatste pagina’s van de omslag staan. Behulp van bijgeleverde haken kan de kookplaat op een keukenblad met een dikte van 20 tot 40 mm vastgezet worden. Om de plaat goed vast te zetten is het aan te raden alle beschikbare haken te gebruiken. G) Als het kookvlak niet wordt geïnstalleerd op een inbouwoven, dan is het noodzakelijk een houten paneel aan te brengen als isolatie. B: Als het fornuis boven een ingebouwde oven wordt geinstalleerd, dan moet men de oven zodanig installeren dat hij op twee houten lijsten rust; mocht hij op een doorlopende plank rusten, dan moet deze aan de aschterkant tenminste 45x560 mm ruimte laten. D Bevestigingsschema van het kookvlak Positie van de haak voor top hoogte H=30mm Positie van de haak voor top hoogte H=40mm Aansluiten gas De aansluiting van het apparaat aan de gasbuizen moet worden uitgevoerd zoals voorgeschreven door de geldende normen, en nadat men er zeker van is dat het fornuis is ingesteld voor het type gas dat men gaat gebruiken. [. . . ] Controle van de dichting Als het apparaat geinstalleerd is moet men de perfekte luchtdichtheid van de aansluitingen kontroleren met zeepsop, nooit met een vlam. Electrische aansluiting De kookplaat is voorzien van een voedingskabel 3x2, 5 mm² en gebruiksklaar voor aansluiting 220-230V~ monofase. Voor gebruik van een ander soort aansluiting wendt u zich tot het hiervolgende schema: • Open de aansluitdoos door de schroef “V” los te schroeven en de deksel te openen. Het aansluiten aan het net Monteer een stekker die genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het typeplaatje; bij direkte aansluiting aan het net moet men een veel-polige schakelaar aanbrengen tussen het net en het fornuis met een minimum afstand van 3 mm tussen de kontaktpunten, die is aangepast aan de lading en aan de geldende normen (de draad voor het aarden mag niet worden onderbroken door de schakelaar). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAUTER BOLERO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAUTER BOLERO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag