Gebruiksaanwijzing SAMSUNG MC455TERCSR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MC455TERCSR. Wij hopen dat dit SAMSUNG MC455TERCSR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG MC455TERCSR te teleladen.


SAMSUNG MC455TERCSR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16992 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG MC455TERCSR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Alleen magnetronfunctie Alleen voor de ovenfunctie - optioneel Algemene veiligheid Voorzorgsmaatregelen voor werking van de magnetron Beperkte garantie Definitie van de productgroep Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Reinigen Onderdelen vervangen (reparatie) Voorzorgsmaatregelen bij een langere periode zonder gebruik De werking van een magnetronoven Controleren of de oven goed werkt De klok instellen Bereiden/opwarmen De bereidingstijd bijstellen De bereiding beëindigen Automatisch opwarmen+automatisch bereiden Snel ontdooien De bereiding met sensor gebruiken WAARSCHUWING: Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur. WAARSCHUWING: Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor: Gebruik alleen kookmaterialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetronovens. [. . . ] Die ingrediënten kunnen ervoor zorgen dat het voedsel aanbrandt en dienen dus na het bereiden worden toegevoegd. Voor de beste kookresultaten met deze functie volgt u de aanwijzingen voor het selecteren van de juiste schalen en deksels in de tabellen in deze handleiding. Gebruik altijd magnetronbestendige schalen en dek deze af met de bijbehorende deksels of met huishoudfolie. Wanneer u huishoudfolie gebruikt, vouwt u één hoek terug om voldoende stoom te laten ontsnappen. Dek altijd af met het deksel dat is bestemd voor het gebruikte hulpmiddel. Voedsel dat moet worden geroerd of gekeerd, moet aan het einde van de cyclus Sensor Cook (Bereiding met sensor) worden geroerd of gekeerd, nadat op de display is begonnen met aftellen. Na het installeren van de oven en het aansluiten op een stroombron dient het stroomsnoer niet te worden verwijderd. De gassensor heeft tijd nodig om te stabiliseren om naar behoren te kunnen functioneren. Het is niet aan te raden de functie bereiding met sensor voortdurend te gebruiken, dat wil zeggen direct opnieuw na het bereiden van een gerecht. Plaats de oven op een goed geventileerde locatie voor juiste koeling en luchtstroom om ervoor te zorgen dat de sensor naar behoren werkt. Gebruik om slechte resultaten te voorkomen de bereiding met sensor niet wanneer de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is. Plaats de oven niet in de buurt van apparaten die vochtig zijn of gas uitstoten. Met de Convection (Hete lucht) kunt u gerechten bereiden zoals in een gewone oven. U kunt de temperatuur naar behoefte instellen op zes vaste standen tussen 40 °C en 200 °C. Controleer of het grillelement zich in de horizontale stand bevindt en of het draaiplateau op zijn plaats ligt. Open de deur en zet de schaal op het lage rooster op het draaiplateau. Draai de Keuzeschakelaar naar Convection (Hete Draai de Multifunctieschakelaar naar een Draai de Multifunctieschakelaar naar een gewenste Wanneer de tijd is verstreken, laat de oven Viermaal een geluidssignaal horen en knippert Daarna geeft de oven één keer per VOORZICHTIG Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van de ovenschalen, want deze worden zeer heet. Draai de Multifunctieschakelaar naar een gewenste Wanneer de magnetronoven de temperatuur heeft bereikt, laat de magnetronoven 6 maal Een geluidssignaal horen en houdt de Weer 10 minuten later klinkt 4 maal een geluidssignaal en wordt de magnetronoven uitgeschakeld. Voor bereiding met hete lucht hebt u geen speciale kookmaterialen nodig. Gebruik echter kookmaterialen die u ook in een normale oven kunt gebruiken. Magnetronbestendige schalen zijn meestal niet geschikt voor bereiding met hete lucht. Gebruik geen plastic schalen en schotels, papieren kopjes en borden, enzovoort. [. . . ] Wanneer het vermogen tijdens de bereiding wordt gewijzigd, duidt dit niet op een defect. Om de oven te ventileren, blijft de koelventilator ongeveer nog 3 minuten draaien nadat de bereidingstijd is verstreken. De loopring is niet goed geplaatst, er is te veel voedsel geplaatst of te container is te groot en komt te de binnenwand van de magnetron. Pas de hoeveelheid voedsel aan en gebruik een geschikt formaat container. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG MC455TERCSR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG MC455TERCSR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag