Gebruiksaanwijzing SAMSUNG DW-SG520T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DW-SG520T. Wij hopen dat dit SAMSUNG DW-SG520T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG DW-SG520T te teleladen.


SAMSUNG DW-SG520T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (39227 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG DW-SG520T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor nog betere service Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kk op het afwassen van keukengerei volkomen. Van de speciale functies tot de energiezuinigheid, uw nieuwe Samsungvaatwasser zorgt ervoor dat het afwassen van keukengerei zo eenvoudig en aangenaam mogelk verloopt. Uw nieuwe Samsung-vaatwasser is voorzien van een strak bedieningspaneel met digitale aanraaksensoren voor nog meer gebruiksgemak. Het geavanceerde filtersysteem filtert en verzamelt alle voedselresten, zodat u zeker weet dat uw vaat blinkend schoon uit de vaatwasser komt. [. . . ] Voordat u het product in gebruik neemt _13 Houd de toetsen Uitgestelde start en Halve lading ingedrukt en druk vervolgens op de toets Power (Aan/uit ) om de functie Geluid aan/uit in of uit te schakelen. Druk op de toets Reinigen om de functie Geluid aan/uit in of uit te schakelen. - Als indicatielampje 'Spoelmiddel bvullen ' brandt , is de functie Geluid aan ingeschakeld. - Als indicatielampje 'Spoelmiddel bvullen ' wordt uitgeschakeld, is de functie Geluid uit ingeschakeld. Wanneer de functie Geluid uit is ingeschakeld en er een fout optreedt, wordt er wel een foutmeldingssignaal weergegeven. Om de instellingen voor Geluid aan/uit te sluiten, drukt u op de toets Power (Aan/uit) . Om het water te ontharden, moet u het zoutreservoir met vaatwaszout vullen. Vul het zoutreservoir altd vlak voordat u een van de volledige vaatwasprogramma's uitvoert om corrosie VOORZICHTIG door overmatig zout of zout water te voorkomen. Draai het deksel van het zoutreservoir open door deze tegen de klok in te Vul het zoutreservoir met water water (alleen nodig wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt). Als het overtollige zout niet wordt verwderd, sluit het deksel van het Draai het deksel van het zoutreservoir goed vast door deze met de klok mee te draaien. U wordt aangeraden de functie Voorspoelen uit te voeren om de trommel te reinigen wanneer u een grote hoeveelheid zout of zout water in de binnenste trommel hebt gemorst. Afhankelk van de grootte van de zoutkorrels kan het even duren voordat het zout is opgelost en het indicatielampje 'Zout bvullen ' wordt uitgeschakeld. Het indicatielampje voor het bvullen van zout controleren Als het indicatielampje 'Zout bvullen ' brandt, volgt u de bovenstaande procedure om vaatwaszout toe te voegen. Wanneer het indicatielampje 'Zout bvullen ' brandt, betekent dit dat u vanaf dat moment nog drie vaatwasprogramma's kunt uitvoeren. Zodra het indicatielampje op het bedieningspaneel voor het bvullen van spoelmiddel gaat branden, moet u spoelmiddel toevoegen. Uw vaatwasser is alleen geschikt voor het gebruik van vloeibaar spoelmiddel. Wanneer u een spoelmiddel in poedervorm gebruikt, raakt de reservoiropening verstopt en werkt de vaatwasser niet meer naar behoren. Draai het deksel van het spoelmiddelreservoir open door deze tegen de klok in te draaien. Als u problemen hebt om het spoelmiddelniveau in te stellen, kunt u een munt gebruiken om de knop te draaien. Draai het deksel van het spoelmiddelreservoir dicht door deze met de klok mee te draaien. Voordat u het product in gebruik neemt _15 Volg deze eenvoudige richtlnen voor de beste resultaten en om energie te besparen. Voedselresten en afval kunnen uw vaat beschadigen, lawaai maken of zelfs Resulteren in een defect aan het apparaat. [. . . ] U hoort een 'bonkend' geluid omdat een van de armen tegen de vaat stoot. De vaatwasser is langer dan twee Controleer het indicatielampje voor het bvullen van vaatwaszout en controleer of u de juiste onthardingsinstellingen gebruikt voor de waterhardheid in uw regio. controleer of het deksel van het zoutreservoir goed is dichtgedraaid. Informatiecodes worden weergegeven om u inzicht te geven in wat er met uw vaatwasser gebeurt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG DW-SG520T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG DW-SG520T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag