Gebruiksaanwijzing SAGEM SG341I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM SG341I. Wij hopen dat dit SAGEM SG341I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM SG341I te teleladen.


SAGEM SG341I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3577 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM SG341I (3516 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM SG341I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz, afhankelijk van het model) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] Kies een van de beschikbare opties: Bellen, Opslaan in het telefoonboek, Bericht verzenden, Wissen, Alles wissen. Snelle toegang tot de lijst met oproepen vanuit het beginscherm: druk op de toets . U kunt dit menu ook gebruiken om de omvang van de gegevensuitwisseling in GPRS te bekijken. Kies een van de beschikbare opties. Meters 56 Bediening Nummerweergave Met dit menu kunt u de status van de nummerweergave bekijken. Kies een van de beschikbare opties: Anoniem-modus, Mijn nummer, Identiteit bellers. Anoniem-modus U kunt ervoor kiezen uw nummer niet te laten weergeven op het toestel van de persoon met wie u belt. Uw nummer wordt dus niet weergegeven. Oproep in wacht (Afhankelijk van de service van de provider) Tijdens een oproep kunt u worden gewaarschuwd dat iemand anders u probeert te bereiken: u hoort dan een speciale toon. De identiteit van de beller wordt op het scherm weergegeven (naam of nummer). U kunt de service Activeren, Deactiveren en de Status bekijken als u wilt weten of de service is ingeschakeld. Wanneer iemand anders u tijdens een oproep probeert u te bereiken, wordt dit op het scherm weergegeven. 57 Bediening Autom. opnieuw Met dit menu kunt u iemand terugbellen die u niet kon bereiken (bijvoorbeeld omdat u in gesprek was). U kunt deze functie Uitschakelen, maar ook Op aanvraag of Systematisch instellen. Als u Op verzoek kiest, wordt u automatisch gevraagd of u dit nummer opnieuw wilt kiezen als het desbetreffende toestel in gesprek is. Zwarte lijst De zwarte lijst wordt gebruikt om de fouten met automatische oproepen te beperken (oproepen die zijn gegenereerd door de automatische terugbelfunctie of door toepassingsgegevens, bijvoorbeeld fax). Selecteer in het menu Oproepen de optie Zwarte lijst en druk op [Selectie]. Als een aantal automatische oproepen met een nummer is mislukt (nummer bezet of onbekend), wordt het nummer op de zwarte lijst gezet en wordt er geen automatische oproep naar dit nummer uitgevoerd totdat u het nummer van de zwarte lijst haalt. Opmerking: deze functie werkt niet voor oproepen die handmatig worden uitgevoerd. 58 Bediening Voicemail nr. Met deze functie kunt u het nummer van uw voicemailbox programmeren. Dit nummer wordt gebruikt wanneer u met de programmeer toetsen een oproep doet vanuit de voicemailbox. Toets het nummer van uw voicemailbox in en druk op Kiezen. Taal selecteren Met dit menu kunt u de gewenste taal instellen voor uw toestel. Selecteer in het menu Bediening de optie Selecteer taal en druk op [Selectie]. Als u Automatisch kiest, worden de teksten op het scherm in de taal van uw SIM-kaart weergegeven. 59 Bediening Beveiliging Toetsvergrendeling Met dit menu kunt u de beveiliging van uw toestel instellen. Met dit menu kunt u het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat toetsen ongewild worden ingedrukt. Deze functie is ook op het beginscherm beschikbaar via een combinatie van de toetsen en OK. PIN-code Met dit menu kunt u de PIN-code van uw toestel activeren en wijzigen. Selecteer in het menu Beveiliging de optie PIN-code en druk op [Kiezen]. [. . . ] Als rechts boven in het scherm de letter R wordt weergegeven zonder netwerknaam, kunt u alleen de alarmdiensten bellen. Controleer of de door u gebruikte SIM-kaart de gevraagde service biedt en of de SIM-kaart niet verlopen is. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de technische helpdesk. Probeer een oproep te plaatsen om te controleren of het toestel en het netwerk functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM SG341I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM SG341I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag