Gebruiksaanwijzing SAGEM PPX 1020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM PPX 1020. Wij hopen dat dit SAGEM PPX 1020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM PPX 1020 te teleladen.


SAGEM PPX 1020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM PPX 1020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is uitgerust met een hoogenergetische LED (Light Emitting Diode) die een zeer fel licht uitstraalt. Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet in deze handleiding zijn beschreven. Bescherm het toestel tegen direct zonlicht, hitte, grote temperatuurverschillen en vochtigheid. [. . . ] Opmerking Beeldschermresolutie van de computer De beste beeldkwaliteit wordt verkregen wanneer de beeldschermresolutie van uw computer op 800¦x¦600¦pixels is ingesteld. Opmerking Ontbrekende delen Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar of met onze klantendienst. Opmerking Het programma PicoPix viewer beëindigen 1) Klik met de rechter muisknop op het PicoPix viewer-symbool in de taakbalk. 3 Ter beëindiging van de desinstallatie moet u uw computer opnieuw opstarten. Opmerking Het apparaat van de computer loskoppelen Koppel het apparaat los voordat u de computer opnieuw opstart. De computer zou anders kunnen proberen om op te starten vanaf de Pocket Projector, die als externe data-opslag wordt gezien. 1 Sluit het apparaat aan met de meegeleverde Y-USBkabel aan twee USB-aansluitingen van uw computer aan, aangezien het apparaat een stroom van 1A nodig heeft. 3 De Pocket Projector wordt ingeschakeld en het beeld van de computer wordt geprojecteerd. Sagemcom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten op het gebied van consumentenveiligheid en elektromagnetische interferentie uit richtlijn 1999/5/EC van de Europese Raad betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie. Sagemcom hecht grote waarde aan milieubescherming in het kader van duurzame ontwikkeling. sagemcom streeft ernaar om milieuvriendelijke systemen op de markt te brengen. Daarom heeft Sagemcom besloten de ecologische prestaties in alle levensfasen van het product, van fabricage via ingebruikneming tot het gebruik en de afvalverwerking een hoge prioriteit te geven. Verpakking: Het logo met de groene stip geeft aan dat er een bijdrage aan een erkende landelijke organisatie is betaald om infrastructuren voor hergebruik en recycling van verpakkingen te verbeteren. Bied verpakkingsmateriaal altijd aan volgens de ter plaatse geldende voorschriften voor gescheiden afvalinzameling. Batterijen: Als het product batterijen bevat, levert u deze aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelingspunt. [. . . ] Sagemcom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding tengevolge van elektromagnetische interferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindingskabels die niet als producten van Sagemcom zijn gekenmerkt. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagemcom worden vermenigvuldigd, in een archiefsysteem worden opgeslagen of in welke vorm dan ook elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of op een andere manier ­ worden gereproduceerd. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld als ondersteuning bij het gebruik van dit product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM PPX 1020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM PPX 1020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag