Gebruiksaanwijzing SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI. Wij hopen dat dit SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI te teleladen.


SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1192 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI (1246 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Companion Photo Gebruiksaanwijzing software - Gebruikerslicentie Software LEES DE AAN DEZE LICENTIE VERBONDEN VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR OP DE ONDERSTAANDE KNOP "ACCEPTEREN" TE KLIKKEN, VERKLAART U DAT U ONZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U HIERMEE AKKOORD GAAT. Wanneer u niet akkoord gaat met de aan deze licentie verbonden voorwaarden, verzoeken wij u de cd-rom samen met de verpakking en de andere artikelen terug te bezorgen aan uw leverancier. Er vindt geen terugbetaling plaats voor producten waarvan de originele cd-rom of andere onderdelen ontbreken. [. . . ] o Hostnaam: Voer de naam in die u aan de printer wilt toekennen, bijvoorbeeld: "MijnFotoPrinter". De instelling "Hostnaam 2" is de printernaam die door het systeem automatisch is geconfigureerd en aan uw printer in uw draadloze netwerk wordt toegewezen. Deze instelling wordt door uw computer gebruikt voor het configureren van uw fotoprinter (zie het volgende hoofdstuk: Selectie van de printer). Info! 4. 1. 5 Stap 5: Selectie van de printer De printer kan in deze stap enkele mechanische bewegingen uitvoeren om te herstarten. De wizard gaat automatisch op zoek naar de WIFI-printers in het draadloze netwerk en geeft de Netbiosnaam met IP-adres van de gedetecteerde WIFI-printers weer. Kies de printer die u wenst te installeren, en klik dan op "Volgende". - 21 - Belangrijk Indien uw netwerk voorzien is van een firewall, is het mogelijk dat hierdoor de detectie van de printer niet goed verloopt. U moet dan de instellingen van het netwerk zo wijzigen dat de TCP-poortnr. Indien u niet weet hoe u deze parameters moet aanpassen, kunt u de firewall uitschakelen voor de duur van de installatieprocedure. Verder moet, gedurende het normale gebruik van de printer, TCP-poortnr. Zorg dus dat de instellingen van uw firewall dit mogelijk maken. Indien de printer die u wilt installeren niet in de lijst voorkomt, kunt u hem handmatig selecteren door te klikken op "Niet in de lijst". Het volgende dialoogvenster verschijnt: Om aan te geven welke printer aangesloten moet worden moet u het IP-adres of de Netbiosnaam van de printer in het edit-vakje invoeren. Dynamische IP-toewijzing: Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kan het IP-adres van het netwerkelement (PC's, WIFI- printers, enz. ) bij elke start van uw computer veranderen, met als gevolg dat u uw printer elke keer opnieuw moet configureren. Info! Om dit te voorkomen, verdient het aanbeveling om de Netbiosnaam te gebruiken in plaats van het IP- adres. De Netbiosnaam van uw printer is vermeld in het onderste deel van het venster van "Stap 4: IP-instellingen", in het edit-vakje "Host-naam 1" of "Host-naam 2". U kunt dan op "Test" klikken om te zien of de printer goed toegankelijk is. - 22 - Wanneer u deze instellingen uitgevoerd hebt, klikt u op "OK" en de nieuwe printer wordt opgenomen in de printerlijst: U kunt nu uw printer selecteren en klikken op "Volgende". Als Stap 5 niet lukt, klikt u op "Vorige" om terug te keren naar het scherm "IPinstellingen" en selecteer de "Handmatige IP-instellingen" modus. Belangrijk 4. 1. 6 Stap 6: Klaar voor gebruik Een dialoogvenster met de verschillende installatieparameters wordt zichtbaar: U kunt nu klikken op "Volgende" om de eindinstallatie te starten. - 23 - 4. 1. 7 Stap 7: Laatste scherm De installatie is uitgevoerd; dit laatste scherm geeft aan of de installatie goed is verlopen. Klik op "Voltooien". Om de detectie en het gebruik door andere computers van de WIFI- printer te garanderen, moet deze installatie op elke extra computer worden uitgevoerd. Info! Als u de printer in handmatige IP-modus installeert, moet u erop letten dat de PC's niet hetzelfde IP-adres hebben (Voorbeeld: Als PC1 het IP-adres 192. 168. 0. 2 heeft, dan kunt u het IP-adres 192. 168. 0. 3 voor een andere PC gebruiken). - 24 - 4. 2 Installatie in Ad-Hoc modus (Peer-to-Peer) 4. 2. 1 Stap 1: De installatie starten Selecteer in "Starten > Programma's > Companion Photo" de optie "Installeer een WIFI-printer". Het programma start en de volgende wizard verschijnt: Sluit uw printer aan op uw PC met behulp van een USB-kabel en wacht tot Windows de printer gedetecteerd heeft Klik op "Volgende" en ga naar stap 2. Indien de printer al in WIFI-modus geïnstalleerd is op een computer en u hem op een andere PC wilt installeren, laat u de parameters in stap 2 tot 4 ongewijzigd. Info! - 25 - 4. 2. 2 Stap 2: Installatie van de WIFI-parameters Dit scherm verschijnt (de vensters zijn slechts ter illustratie): U moet de parameters als volgt selecteren: o SSID: Selecteer een SSID (WIFI_HOME bijvoorbeeld) Noteer de waarden in het venster. Netwerktype: Selecteer "Ad-Hoc", de configuratie "Peer-to-peer". Kanaal: Selecteer uw kanaalnummer (kanaal 7 bijvoorbeeld) Noteer de waarden in het venster. U hebt ze later nodig wanneer u uw PC configureert. o o Info! Wanneer u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op "Volgende". - 26 - 4. 2. 3 Stap 3: WIFI-beveiligingsinstallatie Dit scherm verschijnt (de vensters zijn slechts ter illustratie): De wizard toont de huidige WIFI-beveiligingsinstellingen. Indien u besluit deze parameters ongewijzigd te laten, klikt u op "Volgende". In het andere geval, selecteert u de verschillende velden: o Encryptietype: "WEP" o WEP type: "64 bits" of "128 bits" o Nummer encryptiesleutel: "1" zoals op het scherm o Formaat codeersleutels: "Ascii" of "Hex" o Encryptiesleutel 1 waarde: Noteer het nummer van de versleutelingscode dat uw draadloze netwerk nodig heeft. [. . . ] Wij streven er voortdurend naar om de apparatuur te verbeteren en te innoveren. Zie onze internet homepage voor informatie over de firmwareversie die op dit moment beschikbaar is voor uw fotoprinter. U kunt zien welke firmware versie momenteel op uw printer is geïnstalleerd door Start > Programma's > Companion Photo > Companion Photo - Update Printer te selecteren. Het MFUpdatePrinter venster wordt getoond: - 45 - Klik op "Informatie Versies" om te zien welke firmwareversie op de printer is geïnstalleerd. Download het firmwarebestand van onze homepage en sla het op uw PC op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM PHOTO EASY 110 WIFI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag