Gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650. Wij hopen dat dit SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 te teleladen.


SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5253 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 (6299 ko)
   SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 DATASHEET (553 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding Inleiding Geachte klant, Met de aankoop van dit multifunctionele apparaat hebt u een kwaliteitsproduct van de firma PHILIPS gekozen. Uw apparaat voldoet aan de verschillende eisen die de moderne home office sector hedentendage stelt. U kunt met het apparaat scannen, printen, kopiëren en faxen ­ zowel in zwart-wit als in kleur. Als volwaardige fotoprinter beschikt uw apparaat over de vereiste steekplaatsen voor alle gangbare foto-opslagmedia en over een directe aansluitmogelijkheid voor digitale camera's. [. . . ] Als u de SMS-transmissie wilt annuleren ²en naar de uitgangsmodus terug wilt keren, drukt u twee keer op X. SMS verzenden 1 2 Druk twee keer op » (of op MENU/OK, 51 en OK). U kunt maximaal 160 tekens intoetsen. Als de abonnee bezet is, kiest uw multifunctioneel apparaat met bepaalde tussenpozen het nummer opnieuw. Als u de nummerherhaling wilt annuleren, moet u het SMS-bericht uit het geheugen wissen (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Opdrachten bewerken). Na de transmissie drukt het apparaat, afhankelijk van de instelling, een verzendrapport af (zie hoofdstuk Fax / Verzendrapport afdrukken). Klap het beschermdeksel van het lettertoetsenveld omhoog. Druk gelijktijdig op + en op de gewenste toets om hoofdletters in te toetsen. De beschikbare speciale tekens staan rechts boven het lettertoetsenveld aangegeven en kunnen door gelijktijdig indrukken van de Ü-toets en de betreffende lettertoets worden ingevoerd (bijv. drukt u voor een "+" gelijktijdig op de Ü-toets en op Q). Als u een verkeerd cijfer SMS ontvangen Als u een SMS hebt ontvangen, knippert het controlelampje naast de toets » en op het display verschijnt het W-symbool. Hebt u het automatisch afdrukken uitgeschakeld (zie ook SMS-instellingen wijzigen), dan worden nieuwe SMS in het berichtengeheugen ingelezen. 42 9. (Niet gelezen berichten zijn met een sterretje "*" gemarkeerd. ) Beweeg de cursor met / door de tekst. Aan het einde van het SMS-bericht zijn afzender en tijdstip van ontvangst aangegeven. Keer met C terug naar het laatste menupunt; SMS naar e-mail of fax (afhankelijk van het land en het net) U kunt SMS-berichten naar een e-mail adres of als faxbericht naar een faxapparaat versturen. 3 SMS naar e-mail 1 Druk twee keer op » (of op MENU/OK, 51 en OK). Toets het e-mail adres van de abonnee in of kies een contact uit de telefoongids (m). Denk eraan dat e-mail adressen geen spaties ²met X stelt u de uitgangsmodus in. SMS printen 2 3 Als u het automatisch afdrukken uitgeschakeld hebt (zie ook SMS-instellingen wijzigen) of als u een SMSbericht nogmaals af wilt drukken, kunt u opgeslagen SMS-berichten via het menu printen. Kies met / welke SMS-berichten u af wilt drukken: Ækunnen bevatten! 4 Druk na het intoetsen van het e-mail adres op »; uw SMS-bericht wordt verzonden. SMS naar fax 1 Druk twee keer op » (of op MENU/OK, 51 en OK). Toets het faxnummer van de abonnee in of kies een contact uit de telefoongids (m). Druk na het intoetsen van het nummer op »; uw SMS-bericht wordt verzonden. selecteren ­ Druk op OK en kies met / het SMS-bericht dat afgedrukt moet worden. Alle opgeslagen SMS-berichten worden afgedrukt. 2 3 4 Berichtengeheugen leegmaken Als het berichtengeheugen vol is (tot 2 MB geheugencapaciteit), kunnen geen berichten meer worden ontvangen. Het ´-symbool op het display informeert u over de geheugenstatus. Kies met / welke SMS-berichten u wilt wissen: Aanvullende verzendopties instellen (afhankelijk van het land en het net) SMS naar subadres Met een subadres stuurt u een SMS-bericht naar een bepaald faxapparaat dat samen met diverse andere apparaten op één telefoonlijn aangesloten is. Voeg het subadres aan het gedraaide nummer toe; is het subadres van het apparaat bijvoorbeeld 1, kiest u 123 45 67 1. selecteren ­ Druk op OK en kies met / het SMS-bericht dat gewist moet worden. Alle opgeslagen berichten worden gewist. SMS naar gebruikersaccount Sommige SMS-ontvangstapparaten kunnen meerdere gebruikersaccounts beheren. [. . . ] Indien een bepaling uit deze garantieverklaring geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwettig is als gevolg van een wettelijke regel die van toepassing is op consumenten, voortvloeiend uit de nationale wetgeving, heeft deze ongeldigheid of onwettigheid geen invloed op de overige bepalingen of delen van deze garantieverklaring. Environment Respect voor het milieu is een van de belangrijkste oogmerken van SAGEM SA. Daarom gebruikt de SAGEM-groep in zijn ondernemingen milieuvriendelijke processen en onderwerpt de complete levenscyclus van zijn producten, van de fabricage via het gebruik tot aan het einde van de levensduur toe, aan strenge criteria met betrekking tot de milieubescherming. Verpakking Houd de lokale recyclingvoorschriften a. u. b. aan om het recycleren van de verpakking te vereenvoudigen. Batterijen Lege batterijen moeten op de hiervoor bestemde inzamelplaatsen worden afgegeven. Product Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op uw product betekent dat dit product als elektrisch en elektronische apparatuur geclassificeerd is, waarvoor speciale afvalvoorschriften gelden. Ter bevordering van de recycling en ter uitvoering van de verordening m. b. t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM PHILIPS CRYSTAL 650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag