Gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-2. Wij hopen dat dit SAGEM MYX-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYX-2 te teleladen.


SAGEM MYX-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2771 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYX-2 (3185 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYX-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] juin 2003 10:12 10 Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw mobiele telefoon SAGEM . U kunt uw telefoon internationaal gebruiken in de verschillende dual-bandnetwerken (GSM 900 MHz en 1800 MHz DCS) afhankelijk van de roamingovereenkomsten met uw operator. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat u de telefoon efficiënt en onder de beste omstandigheden kunt gebruiken. WAARSCHUWING Afhankelijk van de configuratie van de netwerken en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies misschien niet beschikbaar. [. . . ] juin 2003 9:37 09 Geluiden Met dit menu kunt u de ringtones van uw toestel aanpassen en toetspiepjes of de trilmodus activeren. Ringtones Met dit menu kunt u een beltoon aan iedere soort gebeurtenis toewijzen. Selecteer het gewenste type beltoon in de lijst (Wekker, Oproepen, Berichten of Fax) en druk op Kiezen. U kunt het geluid uitschakelen met de toets . Trillen Met dit menu kunt u de trilstand voor oproepen activeren. Kies een Trilmodus voor de trilstand (Triller en beltoon, Alleen Trilfunctie, Trilfunctie niet actief of Triller en beltoon) en druk op Kiezen. 36 My-X2 Neerlandais. book Page 37 Mardi, 24. juin 2003 9:37 09 Geluiden Let op: met betrekking tot de ringtones in de oproepgroepen heeft de trilstand geen prioriteit. Als u de trilmodus in alle gevallen wilt activeren, schakelt u over naar de Stille modus. Stille modus Met dit menu kunt u naar de Stille modus overschakelen. Wanneer u de Stille modus hebt ingeschakeld, verschijnt het bijbehorende pictogram op het begroetingsscherm. In deze modus hoort u geen beltoon, behalve wanneer u de wekker hebt gezet. Pieptonen Met dit menu kunt u een pieptoon aan iedere soort gebeurtenis toewijzen. Selecteer het gewenste type pieptoon (Toetspiepjes, Netwerkpiepjes of Batterijpiep) en druk op Kiezen. Als u toetspiepjes hebt gekozen, kunt u uit nog twee opties kiezen: Toetspiepjes of DTMF tonen (verschillende piepjes, afhankelijk van de toets die u indrukt). 37 My-X2 Neerlandais. book Page 38 Mardi, 24. juin 2003 9:37 09 Omgeving Met dit menu kunt de kleuren, schermachtergrond, animaties en het begroetingsbericht aanpassen. Kleuren Met dit menu kunt u een andere kleur kiezen voor het beeldscherm van uw toestel. Kies de gewenste kleuren duk op Kiezen. Achtergrond Met dit menu kunt u een andere achtergrond kiezen voor het beeldscherm van uw toestel. Kies de gewenste Achtergrond en druk op Kiezen (rechter programmeertoets ). De afbeelding wordt op de achtergrond van het begroetingsscherm weergegeven. Druk op de rechter programmeertoets selecteren of op de linker programmeertoets naar het keuzemenu. om deze optie te om terug te gaan 38 My-X2 Neerlandais. book Page 39 Mardi, 24. juin 2003 9:37 09 Omgeving Schermbev. Met dit menu kunt u een animatie weergeven wanneer het toestel stand-by staat. Stel de weergavetijd van de schermbeveiliging in (meer dan 60 seconden) en druk op Kiezen. Als het toestel langer dan de opgegeven tijd inactief is geweest, verschijnt de schermbeveiliging. U kunt het energieverbruik beperken door de schermbeveiliging uit te schakelen of deze na meer dan 300 seconden te laten starten. Welkomsttekst Hiermee kunt u een eigen begroeting opgeven. Typ de tekst van de persoonlijke begroeting (deze verschijnt wanneer u het toestel inschakelt) en druk op Kiezen. 39 My-X2 Neerlandais. book Page 40 Mardi, 24. juin 2003 9:37 09 Bediening Met dit menu kunt u de instellingen van het toestel aan uw wensen aanpassen. Datum/tijd Met dit menu kunt u de datum en tijd van het toestel instellen. [. . . ] Ga naar het menu Bediening, kies Energiebesparing en schakel de schermverlichting in. Wacht totdat de naam van de provider verschijnt, selecteer deze en druk op Accepteren. Druk op de toets en vervolgens op de rechter programmeertoets (OK). Ik kan geen oproepen ontvangen Netwerkontvangst is minder goed tijdens een gesprek Ik kan geen bericht versturen Geen voicemailbox Berichtenpictogram knippert Schermverlichting werkt niet In WAP-context: bericht SERVER REAGEERT NIET Aanmelden bij begroetingsscherm niet mogelijk Naam van provider verschijnt niet op het scherm Hoe kan ik het toetsenbord ver/ontgrendelen? 64 My-X2 Neerlandais. book Page 65 Mardi, 24. juin 2003 9:37 09 Problemen oplossen PROBLEEM Hoe kan ik naar de stille modus overschakelen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYX-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYX-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag