Gebruiksaanwijzing SAGEM MYV-55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYV-55. Wij hopen dat dit SAGEM MYV-55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYV-55 te teleladen.


SAGEM MYV-55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8495 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYV-55 (6332 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYV-55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] User Guide Nederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van uw SAGEM-telefoon myV-55. Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz) afhankelijk van de geldende roamingstandaarden. WAARSCHUWING Afhankelijk van de configuratie van netwerken en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten, zijn sommige functies misschien niet beschikbaar. [. . . ] Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. Timer Met dit menu kunt u de timer instellen en activeren. Selecteer in het menu Toepassingen het menu Timer. Stel de duur in (uren/minuten) door de cijfers rechtstreeks in te voeren te gebruiken en op OK te drukken. Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. 54 Agenda Agenda Met dit menu kunt u uw kalender gebruiken en naar een dag, week, maand of specifieke datum gaan. Hiermee kunt u gebeurtenissen toevoegen, algemene acties voor alle gebeurtenissen weergeven en deze per categorie beheren. Selecteer een van de opties in de lijst met de toetsen en druk op OK. - Toon vandaag: hiermee kunt u de gebeurtenissen voor vandaag en de acties voor de gebeurtenissen weergeven (zien, wijzigen, wissen en verzenden). - Toon datum: hiermee kunt u gebeurtenissen op een specifieke datum weergeven. U kunt aan iedere categorie voor kalendergebeurtenissen een andere beltoon toewijzen. 55 Agenda Kalendermenu Met dit menu kunt u gebeurtenissen toevoegen, gebeurtenissen per categorie beheren, het beschikbare geheugen weergeven en alle gebeurtenissen wissen. Selecteer een van de functies in de lijst met de toetsen en druk op OK. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de gebeurtenissen weergeven, een specifieke beltoon aan iedere categorie toewijzen en het aantal gebeurtenissen per categorie opvragen en weergeven. Memo/Voice Memo: hiermee kunt u gebeurtenissen van het type tekst of spraak toevoegen. - Wissen: hiermee kunt u plannen dat gebeurtenissen die meer dan een dag, week of maand geleden plaatsvonden, worden gewist. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de agenda wordt gebruikt. - Alles wissen: hiermee kunt u alle gebeurtenissen in de agenda wissen. Een vCal verzenden en ontvangen Zie pagina 50. 56 Instellingen Met dit menu kunt u uw telefoon instellen. Geluiden Volume en beltonen Met dit menu kunt u de beltonen van uw toestel aanpassen en pieptonen of de trilmodus activeren. Met dit menu kunt u een beltoon aan elk type gebeurtenis toewijzen. Selecteer in het menu Geluiden de optie Beltonen en druk op [Selectie]. Vanaf het beginscherm kunt u het geluid deactiveren door op de toets te drukken. Selecteer de gewenste trilmodus en druk op OK. Trillen 57 Instellingen Stille modus Met dit menu kunt u naar de Stille modus overschakelen. toets Wanneer u de Stille modus hebt ingeschakeld, verschijnt het bijbehorende pictogram op het beginscherm. In deze modus hoort u geen beltoon, behalve wanneer u de wekker en de timer hebt gezet. Selecteer het gewenste type pieptoon (Toetspiepjes, Netwerkpiepjes of Batterijpiep) en druk op OK. Als u toetspiepjes selecteert, zijn er verschillende opties: Waarsch. tonen 58 Instellingen Voice memo In dit menu kunt u uw eigen melodie opnemen. Selecteer in het menu Geluiden het menu Voice memo en druk op [Selectie]. Druk op [Start], neem een melodie of uw eigen stem op met de ingebouwde microfoon van het toestel en sla deze op. [. . . ] Programmeer het toestel zo dat de doorgeschakelde oproep naar de voicemailbox gaat. Probeer een oproep te plaatsen om te controleren of het toestel en het netwerk functioneren. Ga naar het menu Oproepen, selecteer Voicemail en controleer het nummer. Zet het toestel uit en weer aan. Voicemailpictogram knippert In WAP-context: bericht Server reageert niet Aanmelden bij In het Vodafone live!-menu kiest u Cache legen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYV-55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYV-55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag