Gebruiksaanwijzing SAGEM MYC2-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC2-3. Wij hopen dat dit SAGEM MYC2-3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MYC2-3 te teleladen.


SAGEM MYC2-3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2299 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MYC2-3 (2264 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MYC2-3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw mobiele telefoon SAGEM. U kunt uw telefoon internationaal gebruiken in de verschillende dual-bandnetwerken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de roamingovereenkomsten met uw operator. In deze handleiding wordt het assortiment mobiele telefoons myC2-3 en myC2-3m van SAGEM gepresenteerd. Afhankelijk van de modellen zijn de volgende functies al dan niet aanwezig op de telefoon: MMS, GPRS, data/fax/modem. [. . . ] Cache legen: hiermee verwijdert u alle informatie die bij eerdere bezoeken aan het internet is opgeslagen. Extra opties. . . : dit menu biedt de volgende geavanceerde instellingen: - Instellingen - URL Tonen - Verbinding verbreken - Circuitvraag (als gebruiker elke aanmelding kan bevestigen) - Beveiliging (hiermee wordt informatie opgeroepen over het beveiligen van WAP-verbindingen). Afsluiten: hiermee gaat u terug naar het begroetingsscherm van het toestel. WAP Het is exclusief eigendom van Openwave. Daarom is het verboden (delen van) de software van de navigator te wijzigen, te vertalen, uit elkaar te halen of zelfs te decompileren. U kunt het vergrootglas activeren om de tekengrootte te vergroten door de toets ingedrukt te houden. 30 Configuratie van WAP-parameters Selecteer het menu Extra opties. . . Kies een van de volgende submenu's: Aanmeldparameters: hiermee kunt u de aanmeldparameters van uw provider selecteren of wijzigen of de parameters van andere providers configureren. Configuratie van GSM- en GPRS-parameters (afhankelijk van het model) Alle informatie die moet worden ingevoerd voor de parameters wordt geleverd door uw operator of provider. - Voer de parameters van de gewenste verbinding in: · GPRS anders GSM (standaard): voor de aanmelding bij WAPservices wordt in eerste instantie GPRS gebruikt. Mocht het GPRS-netwerk echter niet beschikbaar zijn, dan wordt het GSM-netwerk gebruikt om de verbinding tot stand te brengen. · GPRS: voor de aanmelding bij WAP-services wordt uitsluitend het GPRS-netwerk gebruikt. · GSM: voor de aanmelding bij WAP-services wordt uitsluitend het GSM-netwerk gebruikt. De volgende GSM-parameters moeten worden ingevoerd: - Gebruiker - Wachtwoord - IP-adres van WAP-gateway - Poorttype (beveiligd of niet-beveiligd) - Kiesnummer - Modus (digitaal, analoog of automatisch) In de automatische modus kunt u toegang krijgen tot het netwerk van de operator via een digitale verbinding en via een analoge verbinding met een ander netwerk (roaming). De volgende GPRS-parameters moeten worden ingevoerd: - Gebruiker - Wachtwoord - IP-adres van WAP-gateway - Poorttype (beveiligd of niet-beveiligd) - APN: als er geen APN is gedefineërd, drukt u op de toets (keuze) en vervolgens op het APNmenu. Als alle instellingen eenmaal zijn ingevoerd, kunt u de gekozen provider activeren. Selecteer deze uit de lijst. Bevestig uw keuze met [Kiezen]. WAP 31 Verbrekingstimer: hiermee geeft u aan na hoeveel tijd de oproep automatisch wordt afgebroken als u bent vergeten u bij een service af te melden. Aanmelden bij WAP De verbinding met een WAP-service op het GPRS-netwerk wordt niet verbroken als u een inkomende oproep ontvangt. Vanuit het menu Welkom, kunt u naar de WAP-site van uw provider gaan door op de toets te drukken. De kostenteller begint te lopen zodra het symbool stopt met knipperen. Objecten downloaden Vanaf sommige WAP-sites kunt u ringtones, pictogrammen of bewegende schermbeveiliging downloaden. Gedownloade objecten worden opgeslagen in het geheugen van het toestel. U kunt ze in het toestel opslaan op dezelfde wijze als bij het downloaden via SMS). Afmelden bij WAP Druk op de toets om u af te melden. Afmelden vindt automatisch plaats als u een paar seconden geen opdrachten geeft (bijv. Deze duur stelt u in bij Inactiviteitsduur. GPRS (afhankelijk van het model) Als het pictogram knippert, probeert het toestel verbinding te maken met een GPRS-netwerk. Knippert het pictogram niet, dan is het GPRS-netwerk niet beschikbaar. [. . . ] Als het R-pictogram verschijnt zonder dat de naam van de provider wordt weergegeven, kunt u alleen noodoproepen plaatsen. Controleer of de door u gebruikte SIM-kaart de gevraagde service biedt en of de SIM-kaart niet verlopen is. Probeer een oproep te plaatsen om te controleren of het toestel en het netwerk functioneren. Schakel eventueel permanent doorschakelen uit (het pictogram voor permanent doorschakelen wordt weergegeven). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MYC2-3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MYC2-3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag