Gebruiksaanwijzing SAGEM MY400X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MY400X. Wij hopen dat dit SAGEM MY400X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MY400X te teleladen.


SAGEM MY400X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3486 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MY400X (3398 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MY400X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in verschillende netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz (Model my400X), GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz of PCS 1900 MHz (Model my401X)) afhankelijk van de afspraken met de provider. WAARSCHUWING Afhankelijk van het model, de netwerkconfiguratie en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Zorg ervoor dat de SIM-kaart van het type 3 V SIM is en compatibel is met de telefoon. [. . . ] Hiermee kunt u gebeurtenissen toevoegen, algemene acties voor alle gebeurtenissen weergeven en deze per categorie beheren. Kalendermenu Met dit menu kunt u gebeurtenissen toevoegen, gebeurtenissen per categorie beheren, het beschikbare geheugen weergeven en alle gebeurtenissen wissen. m. : hiermee kunt u gebeurtenissen van het type tekst of spraak toevoegen. - Wissen: hiermee kunt u plannen dat gebeurtenissen die meer dan een dag, week of maand geleden plaatsvonden, worden gewist. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de agenda wordt gebruikt. - Alles wissen: hiermee kunt u alle gebeurtenissen in de agenda wissen. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de gebeurtenissen weergeven, een specifieke beltoon aan iedere categorie toewijzen en het aantal gebeurtenissen per categorie opvragen en weergeven. - Synchroniseren (afhankelijk van model): hiermee kunt u een gebeurtenis met een gebeurtenis op een computer synchroniseren. De overige menu's zijn: - Maand zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen per maand weergeven. - Vandaag zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen voor vandaag en de acties voor de gebeurtenissen weergeven (zien, wijzigen, wissen en verzenden). - Datum zien: hiermee kunt u gebeurtenissen op een specifieke datum weergeven. 44 Toepassingen Een vCal verzenden U kunt vanuit elke activiteit in de agenda een vCal versturen. U kunt ook vCals naar een ander toestel verzenden via MMS of IrDA, afhankelijk van het toestel van de ontvanger en van uw eigen toestel. Selecteer een activiteit in de lijst onder Vandaag zien en selecteer de optie Verzenden in de lijst met acties voor het menu Taken. Kies vervolgens MMS, IrDA of een seriële verbinding en druk op Kiezen. Als u via MMS wilt verzenden, moet u ook uw contactgegevens opgeven (telefoonnummer of e-mailadres) voordat u op Kiezen drukt. Als u tijdens het verzenden van een vCal een oproep krijgt, krijgt de oproep voorrang. Een vCal ontvangen Welke ontvangstmodus voor vCal wordt gebruikt, hangt af van het type bericht: - Via MMS krijgt u een bericht dat u moet openen om de vCal te kunnen ophalen. U kunt de activiteit pas aan uw agenda toevoegen als u deze hebt opgeslagen. Wanneer dit bericht is gedownload, verschijnt een bericht op het scherm waarin u wordt gevraagd wat u met de vCal wilt doen (opslaan, wissen. . . ). U kunt aan elke activiteit in de agenda een andere pieptoon toewijzen. U kunt ook aan elke categorie activiteiten in de agenda een andere beltoon toewijzen. Rekenmachine Met dit menu kunt u uw toestel als rekenmachine gebruiken. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Rekenmachine en druk op [Kiezen]. Gebruik de navigatiestick om berekeningen te maken: - Omhoog: Optellen - Omlaag: Aftrekken - Rechts: Vermenigvuldigen Delen - Links: De volgende toetsen worden gebruikt voor: Is gelijk aan of wordt geconverteerd naar Wissen Decimaalteken Als u niet aan het rekenen bent, kunt door op [Convert] te drukken de waarde in de valuta-omzetter rechtstreeks gebruiken. Toepassingen 45 Valuta-omzetter Met dit menu kunt u valuta's omrekenen. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Valuta-omzetter en druk op [Kiezen]. [. . . ] Controleer of u met deze SIM-kaart van deze dienst gebruik kunt maken. Programmeer het toestel zo dat de doorgeschakelde oproep naar de voicemailbox gaat. Gebruik hiervoor de informatie die door de provider is v Bel het antwoordapparaat en beluister de nieuwe berichten om het te doen verdwijnen. Zet het toestel uit en weer aan. In WAP-context: bericht SERVER REAGEERT NIET Aanmelden bij begroetingsscherm In het WAP-menu kiest u Cache legen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MY400X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MY400X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag