Gebruiksaanwijzing SAGEM MY226V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MY226V. Wij hopen dat dit SAGEM MY226V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MY226V te teleladen.


SAGEM MY226V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2105 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MY226V (4110 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MY226V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Andere hier genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen merken zijn van de respectieve eigenaren. Batterij & SIM-kaart Schakel uw telefoon uit en ontkoppel de oplader. De SIM-kaart moet onder de batterij van de telefoon worden aangebracht. 1 Schuif de SIM-kaart met de schuine hoek in de stand die op de telefoon is aangegeven en met de gouden zijde omlaag gericht, in de kaarthouder. Technische gegevens Gewicht: 65g Afmetingen: 103 x 46 x11 Originele batterij: Li-ion 670 mAh Batterijduur bij oproepen/stand-by: max. 240 uur (deze waarden zijn theoretisch en dienen uitsluitend als indicatie) Bedrijfstemperatuur: van - 10 °C tot + 50 °C De technische gegevens van het product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschrijving van de scherminhoud Stand-byscherm Het stand-byscherm kan de volgende informatie bevatten: 1 - Titelbalkpictogrammen: Batterij Stille modus (beltoon is uit) Oproepen doorgeschakeld Roaming Signaalsterkte (0 en 5 staafjes) Bericht ontvangen (uw bericht lezen) Alarm Voicemailbericht (er is ten minste 1 bericht dat u nog niet hebt beluisterd) 2 - Netwerkprovider 3 - Datum en tijd 4 - Verder kan de volgende informatie verschijnen: « 1 nieuw bericht» of « 1 gemiste oproep » (inkomende oproep mislukt). [. . . ] Via het menu Oproepen krijgt u toegang tot het oproepenlogboek dat is onderverdeeld in drie, met de navigatietoets weer te geven lijsten: Ontvangen, Gemist en Gekozen. Bij elke oproep worden gegevens als het type oproep, de datum en tijd opgeslagen. Er worden diverse opties aangeboden: Oproepen, Bericht verzenden, Verwijderen, Opslaan, enz. In het stand-byscherm kunt u de lijst met oproepen snel oproepen door op Groene toets te drukken. Services Dit menu biedt u toegang tot de verschillende services die door uw operator worden aangeboden. Of de lijst met services in het menu wordt weergegeven, is afhankelijk van uw abonnement. Alarm Selecteer Alarm 1, Alarm 2 of Alarm 3 in het menu Alarm en bevestig uw selectie. Als u het alarm wilt in- of uitschakelen, selecteert u Aan of Uit en bevestigt u uw keuze. Als u Aan selecteert, kunt u de wektijd rechtstreeks met de nummertoetsen invoeren of met de toetsen Omhoog en Omlaag selecteren en vervolgens bevestigen. Het alarm werkt ook als u de telefoon hebt uitgeschakeld. Uitschakelen Druk vijf (5) seconden op de Rode toets. Hierna wordt de telefoon uitgeschakeld. Oproepen doorschakelen Met de functie Oproep doorschakelen kunt u de inkomende oproepen naar uw voicemail of een ander telefoonnummer doorschakelen. Het menu Oproep/Oproepen doorschakelen biedt diverse opties waarmee u het doorschakelingstype kunt instellen. ----------------------------------------------------------------------------------- Voorzorgs- en veiligheidsinformatie SAR DIT MODEL VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN INZAKE BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele toestel omvat een radiozender en -ontvanger die dankzij het ontwerp binnen de door internationale richtlijnen aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven blijft. Genoemde richtlijnen werden ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en behelzen veiligheidsmarges die de bescherming van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, verzekeren. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het specifieke absorptietempo, een meeteenheid die doorgaans met de afkorting SAR wordt aangeduid. De SAR-limiet voor mobiele toestellen bedraagt 2 W/kg en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel tijdens tests bij het oor is gemeten, bedroeg 1. 29 W/kg (*). Omdat mobiele toestellen verscheidene functies bieden, kunnen deze ook op andere plaatsen worden gebruikt, bijvoorbeeld op het lichaam zoals in deze gebruikershandleiding is beschreven (**). Aangezien de SAR-waarde bij het maximale zendvermogen van het toestel wordt gemeten, zal de werkelijke SAR-waarde van het toestel tijdens het gebruik doorgaans onder de genoemde waarde liggen. Dit komt doordat het toestel slechts zoveel uitgangsvermogen gebruikt als nodig is om het netwerk te bereiken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er op basis van de actuele wetenschappelijke kennis geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig bij het gebruik van mobiele toestellen. Verder kunnen gebruikers de blootstelling reduceren door de duur van gesprekken te beperken of door gebruik te maken van 'handsfree' accessoires waarmee de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam kan worden gehouden. Zie de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (http://www. who. int/emf) voor meer informatie. (**)Zie het gedeelte Gebruiksafstand in het gedeelte "Veiligheid" voor het gebruik op het lichaam. Oproepen blokkeren Met de functie Oproepen blokkeren kunt u de inkomende en/of uitgaande oproepen blokkeren, hetzij permanent, hetzij wanneer u zich in het buitenland bevindt en er een roamingservice beschikbaar is. Deze functie wordt niet door alle operators aangeboden en vereist een specifiek wachtwoord dat u van uw operator moet hebben ontvangen. ----------------------------------------------------------------------------------- Beveiliging PIN: dit is de geheime code van uw SIM-kaart. Als de toegang tot de SIM-kaart is beveiligd, wordt u gevraagd om de PIN-code in te voeren. [. . . ] Deze bepalingen zijn van kracht, tenzij er een anders luidende, schriftelijke overeenkomst met de klant is gesloten. Als een van de onderhavige bepalingen inbreuk blijkt te maken op een dwingendrechtelijke bepaling van het nationale recht ter bescherming van de consument, is de betreffende bepaling niet van toepassing, maar blijven alle overige bepalingen van kracht. - conformiteit Déclaration CE de Conformité Fabricant Manufacturer Adresse Address Nom du produit Product Name Sagem Communication Le Ponant de Paris 27 rue Leblanc F-75512 Paris cedex 15 FRANCE Dual Band GSM/DCS AX2007CS2 (Vodafone 226, my220V, my226X) Advies ter reductie van de blootstelling aan hoogfrequente velden Gebruikers die zich zorgen maken over de blootstelling aan hoogfrequente velden, biedt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies: Voorzorgsmaatregelen: op basis van de actuele wetenschappelijke kennis zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig bij het gebruik van mobiele toestellen. Degenen die zich hierover zorgen maken, kunnen zichzelf of hun kinderen tegen de blootstelling aan hoogfrequente straling beschermen door de gespreksduur te beperken of door gebruik te maken van 'handsfree' accessoires waarmee de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam kan worden gehouden. Meer informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar op de webpagina http://www. who. int/peh-emf WHO Fact sheet 193 van de WHO. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MY226V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MY226V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag