Gebruiksaanwijzing SAGEM MY215X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MY215X. Wij hopen dat dit SAGEM MY215X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MY215X te teleladen.


SAGEM MY215X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2011 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MY215X (1984 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MY215X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door, zodat u uw telefoon efficiënt en optimaal kunt gebruiken. U kunt de telefoon internationaal in de diverse netwerken gebruiken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de geldende roamingstandaarden van uw provider. Deze telefoon voldoet aan de Europese normen. SAGEM is een handelsmerk van Sagem Communication, SAFRAN Group. T9® Text Input is een handelsmerk van ©Tegic Communications Inc. [. . . ] Dit betekent dat wanneer u een toets indrukt, het scherm oplicht en een menu kan worden geopend. - Vol schermlicht: zowel het scherm als het toetsenbord wordt verlicht. Opmerking: het schermlicht wordt in ieder geval automatisch uitgeschakeld als u de telefoon enige tijd niet hebt gebruikt om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. Telefoonboek Met dit menu kunt u de manier kiezen waarop contactpersonen in het telefoonboek worden gesorteerd (op achternaam of op voornaam) en de filter kiezen voor het weergeven van de lijst van contactpersonen (SIM-contactpersonen, telefoongeheugen of beide). Contrast Met dit menu kunt u het schermcontrast bijstellen. Pas het contrast aan met de navigatiestick. Bediening 37 Oproepen Met het menu Oproepen kunt u alle oproepfuncties beheren (oproepen doorsturen, nummers weergeven, oproepen in de wacht zetten, voicemailnummer etc. ). Doorgeschakeld Afhankelijk van uw abonnement kunt u met deze service inkomende gesprekken naar een ander nummer of naar uw voicemailbox doorschakelen. Maak een keuze uit de beschikbare doorschakelopties. Oproepen bekijk Met dit menu kunt u een overzicht van de laatst gebruikte nummers bekijken. Snelle toegang tot de oproepenlijst vanuit het wachtscherm: druk op . Meters Dit menu biedt de volgende mogelijkheden: - de duur van de laatste spraakoproepen raadplegen. - de kosten van oproepen bijhouden (*). Nummerweergave Met dit menu kunt u de status van de nummerweergave bekijken. Kies een van de beschikbare opties: Anoniem-modus, Mijn nummer, Identiteit bellers. Anoniem-modus U kunt ervoor kiezen uw nummer niet te laten verschijnen op de telefoon van de persoon met wie u spreekt. (*) WAARSCHWING - afhankelijk van de configuratie van netwerken en bijbehorende abonnementskaarten, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. 38 Bediening Oproep in wacht (Afhankelijk van de service van de provider). Tijdens een oproep kunt u worden gewaarschuwd wanneer iemand anders u probeert te bereiken: u hoort dan een speciale toon. De identiteit van de beller wordt op het scherm weergegeven (naam of nummer). U kunt de service Activeren, Deactiveren of de Status bekijken als u wilt weten of de service is ingeschakeld. Wanneer iemand anders u tijdens een oproep probeert te bereiken, wordt dit op het scherm weergegeven. Automatisch opnieuw Met dit menu kunt u iemand terugbellen die u niet kon bereiken (bijvoorbeeld omdat u in gesprek was). U kunt deze functie Uitschakelen, maar ook Op verzoek of Systematisch instellen. Als u Op verzoek kiest, wordt u automatisch gevraagd of u dit nummer opnieuw wilt kiezen als het in gesprek is. Als u Systematisch kiest, wordt het nummer van de beller automatisch opnieuw gekozen als het nummer bezet is. U kunt de service voor Automatisch opnieuw kiezen ook uitschakelen door Uitschakelen te kiezen. Zwarte lijst De zwarte lijst wordt gebruikt om de fouten bij automatisch bellen te beperken (oproepen die door de automatische terugbelfunctie of door applicaties worden gegenereerd: bijvoorbeeld door faxsoftware). Als een aantal automatische oproepen naar een nummer is mislukt (nummer bezet of onbekend), wordt het nummer op de zwarte lijst gezet en wordt er geen automatische oproep naar dit nummer uitgevoerd totdat u het nummer van de zwarte lijst haalt. Opmerking: deze functie werkt niet voor oproepen die handmatig worden uitgevoerd. Voicemail nr. Met deze functie kunt u het nummer opslaan dat toegang verschaft tot uw voicemail. Bediening 39 Nieuw nummer Na een inkomende of uitgaande oproep met een nummer dat niet in het telefoonboek staat kunt u met deze optie het verzoek om het nummer in het telefoonboek op te slaan in- of uitschakelen. Netwerken Met dit menu kunt u uw voorkeurinstellingen voor het netwerk opgeven. [. . . ] SIM GEBLOKKEERD Als u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code intoetst, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan het volgende doen: - Voer de PUK-code (Personal Unblocking Key) in die u van uw provider hebt gekregen en valideer. Na 5 of 10 mislukte pogingen (afhankelijk van het type SIM-kaart) wordt de SIM-kaart definitief geblokkeerd. Neem dan contact op met uw provider om een nieuwe kaart aan te vragen. Problemen oplossen 65 SIM GEBLOKKEERD In sommige gevallen kan de telefoon alleen met een bepaald soort SIM-kaart worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MY215X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MY215X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag