Gebruiksaanwijzing SAGEM MY200C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MY200C. Wij hopen dat dit SAGEM MY200C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MY200C te teleladen.


SAGEM MY200C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2601 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MY200C (2599 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MY200C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw mobiele telefoon SAGEM. U kunt uw telefoon internationaal gebruiken in de verschillende dual-bandnetwerken (GSM 900 MHz en DCS 1800 MHz) afhankelijk van de roamingovereenkomsten met uw operator. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat u de telefoon efficiënt en onder de beste omstandigheden kunt gebruiken. WAARSCHUWING Afhankelijk van de configuratie van de netwerken en de daaraan gekoppelde abonnementskaarten zijn sommige functies misschien niet beschikbaar. SAGEM is een handelsmerk van Sagem Communication SAFRAN Group. [. . . ] Het nummer van de beller verschijnt op het scherm (of de kaart van de beller als deze is opgeslagen). U kunt de service Activeren, Deactiveren en de Status bekijken als u wilt weten of de service is ingeschakeld. Wanneer iemand anders u tijdens een oproep probeert te bereiken, wordt dit op het scherm weergegeven. Oproepen 41 Automatisch opnieuw Met dit menu kunt u een persoon terugbellen die u probeerde te bereiken. U kunt deze functie Uitschakelen, maar ook Op aanvraag of Systematisch instellen. Als u Op verzoek kiest, wordt u automatisch gevraagd of u dit nummer opnieuw wilt kiezen als het desbetreffende toestel in gesprek is. Zwarte lijst De zwarte lijst wordt gebruikt om de fouten met automatische oproepen te beperken (oproepen die zijn gegenereerd door de automatische terugbelfunctie of door toepassingsgegevens, bijvoorbeeld fax). Als een aantal automatische oproepen met een nummer is mislukt (nummer bezet of onbekend), wordt het nummer op de zwarte lijst gezet en wordt er geen automatische oproep naar dit nummer uitgevoerd totdat u het nummer van de zwarte lijst haalt. Opmerking: deze functie werkt niet voor oproepen die handmatig worden uitgevoerd. Voicemail nr. Met deze functie kunt u het nummer van uw mailbox programmeren. Dit nummer wordt gebruikt wanneer u met de programmeertoetsen een oproep doet vanuit de voicemailbox. Toets het nummer van uw mailbox in en druk op [Kiezen]. 42 Oproepen Plaatselijke info Met dit menu kunt u de ontvangst van lokale informatie die door het netwerk wordt verzonden, activeren. U kunt zelf aangeven of u deze informatie wel of niet wilt ontvangen (vraag hierom bij het bedrijf waar u uw abonnement hebt afgesloten). Kies Plaatselijke info info in het Oproepen en druk op [Selecteren]. Oproepen 43 Beveiliging Met dit menu kunt u de beveiliging van uw toestel instellen. PIN-code Met dit menu kunt u de PIN-code van uw SIM-kaart activeren en wijzigen. Kies het menu PIN-code in het menu Beveiliging en druk op [Selecteren]. Als u de PIN-code wilt in- of uitschakelen, kiest u het menu Controleer PIN-code en drukt u op [Kiezen]. Zie pagina 74 over het ontgrendelen van de SIM-kaart als drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code is ingevoerd. PIN-code 2 U hebt ook de beschikking over een tweede PIN-code waarmee u toegang krijgt tot bepaalde functies (*). Als u PIN-code 2 van uw SIM-kaart wilt activeren, uitschakelen of wijzigen, gaat u op dezelfde manier te werk als hierboven. (*) Deze functie is mogelijk niet aanwezig. 44 Beveiliging Toestelcode De telefooncode is een geheime code die bedoeld is ter beveiliging van het toestel bij diefstal. Bij het inschakelen van het toestel of wanneer een andere SIM-kaart wordt gebruikt, wordt automatisch naar deze code gevraagd. Deze code wordt automatisch gekoppeld aan de SIM-kaart die is geplaatst op het moment dat het toestel wordt geactiveerd. Als u de telefooncode wilt in- of uitschakelen, kiest u het menu Toestelcode en drukt u op [Selecteren]. Als u de toestelcode wilt wijzigen, kiest u Wijzigen en drukt u op [Kiezen]. Voer de nieuwe toestelcode ter verificatie nogmaals in en druk op [Kiezen]. Vertrouwelijk Met de functie Vertrouwelijk kunt u nummers die onder Oproepen bekijken zijn opgeslagen en in het geheugen opgeslagen SMS-jes verwijderen wanneer een nieuwe SIM-kaart in het toestel wordt geplaatst. Kies Activeren of Deactiveren en druk op [Kiezen]. Operator Met dit menu kunt u de oproepbeperkingen wijzigen. Of u van deze service gebruik kunt maken, is afhankelijk van uw abonnement. Beveiliging 45 Oproepen weigeren Met dit menu kunt u bepaalde uitgaande of inkomende oproepen blokkeren. [. . . ] Ik kan geen bericht versturen Controleer of u met deze SIM-kaart van deze dienst gebruik kunt maken. Probeer een oproep te plaatsen om te controleren of het toestel en het netwerk functioneren. Hiervoor gaat u naar het menu Berichten en selecteert u achtereenvolgens Opties, SMS en Mailbox en controleert u het nummer dat is ingevoerd. Geen voicemailbox Controleer of u met deze SIM-kaart van deze dienst gebruik kunt maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MY200C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MY200C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag