Gebruiksaanwijzing SAGEM MY 521X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MY 521X. Wij hopen dat dit SAGEM MY 521X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MY 521X te teleladen.


SAGEM MY 521X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2695 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MY 521X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een incompatibele kaart in de telefoon steekt, verschijnt er een bericht als u de telefoon aanzet. Noteer dit nummer en bewaar het gescheiden van de telefoon, omdat u mogelijk naar dit nummer wordt gevraagd als de telefoon wordt gestolen. Zodoende kan de telefoon niet worden gebruikt, zelfs niet met een andere SIM-kaart. U kunt het IMEI-nummer weergeven op het scherm van de telefoon door het volgende te typen: *#06#. SAGEMTM is een handelsmerk van Sagem Communication SAFRAN Group. [. . . ] Stel de wektijd in door de gewenste tijd direct in te toetsen en uw keuze te bevestigen. De wekker werkt ook als uw toestel is uitgeschakeld Timer Met dit menu kunt u de timer instellen en activeren. Selecteer in het menu Toepassingen de optie Timer en druk op [Kiezen]. Stel de duur (uren/minuten) in door de cijfers direct in te toetsen en uw keuze te bevestigen. Het wekkerpictogram verschijnt op het beginscherm. Toepassingen 41 Taken Met dit menu kunt u taken toevoegen, taakbeheer per categorie openen en alle taken wissen. Selecteer met de navigatiestick een van de acties in de lijst en bevestig uw keuze: - Taak maken/Spraaktaak maken: hiermee kunt u taken van het type tekst of spraak toevoegen. - Categorie: hiermee kunt u de verschillende categorieën voor de taken weergeven, een specifieke beltoon aan iedere taak toewijzen en het aantal taken per categorie opvragen en weergeven. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de taken wordt gebruikt. - Synchroniseren (afhankelijk van model): hiermee kunt u een taak met een taak op een computer synchroniseren. Acties menu Taken Met dit menu kunt u alle acties uitvoeren die voor een taak mogelijk zijn. Als u een taak wilt weergeven, selecteert u deze in de lijst en drukt u op de navigatiestick. - Taak wijzigen: hiermee kunt u de eigenschappen van de taak wijzigen. m. : hiermee kunt u gebeurtenissen van het type tekst of spraak toevoegen. - Wissen: hiermee kunt u plannen dat gebeurtenissen die meer dan een dag, week of maand geleden plaatsvonden, worden gewist. - Geheugen: hiermee kunt u zien hoeveel geheugen door de verschillende functies van de agenda wordt gebruikt. - Alles wissen: hiermee kunt u alle gebeurtenissen in de agenda wissen. - Synchroniseren (afhankelijk van model): hiermee kunt u een gebeurtenis met een gebeurtenis op een computer synchroniseren. De overige menu's zijn: - Maand zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen per maand weergeven. - Vandaag zien: hiermee kunt u de gebeurtenissen voor vandaag en de acties voor de gebeurtenissen weergeven (zien, wijzigen, wissen en verzenden). - Datum zien: hiermee kunt u gebeurtenissen op een specifieke datum weergeven. 46 Organizer Een vCal verzenden U kunt een activiteit in de agenda verzenden via een vCalendar. Selecteer een activiteit in de lijst onder Vandaag zien en selecteer de optie MMS verzenden in de lijst met acties voor het menu Taken. Als u via MMS wilt verzenden, moet u uw contactgegevens opgeven (telefoonnummer of e-mailadres) voordat u uw keuze bevestigt. Als u tijdens het verzenden van een vCal een oproep krijgt, krijgt de oproep voorrang. Een vCal ontvangen Via MMS krijgt u een bericht dat u moet openen om de vCal te kunnen ophalen. [. . . ] Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de technische helpdesk. 83 SIM VERGRENDELD Ik krijg geen verbinding Geen inkomende oproepen Problemen oplossen PROBLEEM - SITUATIE Ontvangstkwaliteit bij bellen Ik kan geen bericht versturen Geen voicemailbox Voicemailpictogram knippert ACTIES Bedek de bovenkant van het toestel niet met uw hand. Daar bevindt zich de antenne: het toestel heeft dan de volle signaalsterkte nodig voor een bruikbare ontvangstkwaliteit. Selecteer het menu Berichten, selecteer Opties, Mailbox en controleer het nummer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MY 521X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MY 521X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag