Gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS MF-JET 495

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS MF-JET 495. Wij hopen dat dit SAGEM PHILIPS MF-JET 495 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS MF-JET 495 te teleladen.


SAGEM PHILIPS MF-JET 495 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM PHILIPS MF-JET 495 (3020 ko)
   SAGEM PHILIPS MF-JET 495 DATASHEET (175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM PHILIPS MF-JET 495

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PHILIPS Beschrijving van het apparaat basisapparaat papierhouder draadloze telefoon papierinvoer scannerdeksel bedieningspaneel papieropvang oplader voor draadloze telefoon Display symbolen op het basisapparaat Display symbolen op de draadloze telefoon Een geselecteerde optie wordt aangegeven met een pijl (»). Resolutie: f voor tekst en afbeeldingen % voor kleine lettertypen en afbeeldingen F voor foto's Is geen van de drie pijltjes (d) links op de display met een § gemarkeerd, dan bevindt het apparaat zich in de standaard modus : verzenden van fax-berichten of SMS; er wordt een telefoongesprek gevoerd Het vierkant (§) boven de vier pijltjes (d) in het midden van het display geeft aan hoe vol het geheugen is ; aan: fax-berichten worden automatisch ontvangen knipperend: fax-berichten worden in het geheugen opgeslagen uit: het geheugen is vol of u hebt de automatische faxontvangst ingesteld à de accu is opgeladen; als op het display het pictogram ì verschijnt, dan is de accu bijna leeg $ oproepen worden geluidloos ontvangen , brandt als u een telefoongesprek voert en knippert als u een oproep binnen krijgt W een SMS-bericht is ontvangen en kan op de display van het basisapparaat worden gelezen s brandt, wanneer de draadloze telefoon bij dit apparaat is aangemeld en zich binnen ontvangstbereik bevindt; knippert het symbool s, dan is de draadloze telefoon niet bij het basisapparaat aangemeld. Het symbool s verschijnt niet, wanneer de draadloze telefoon zich buiten het ontvangstbereik van het basisapparaat bevindt of het basisapparaat geen stroom krijgt Toetsenprogrammering op de basisapparaat M een functie selecteren C terugkeren OK selectie naar een bevestivoorgaand gen menu; om te wissen / tussen opties kiezen; de cursor op het display verplaatsen K kleurenkopie Á scannen w help X stoppen; terugkeren naar standby K kopie zw/w L nummerherhaling v wanneer dit lampje brandt, lees dan a. u. b. de informatie op de display » een SMS-bericht verzenden; het lampje boven de toets brandt, wanneer u een SMSbericht ontvangt } telefoonboek O contrast À rondzenden ­ een fax of SMS-bericht naar verschillende ontvangers verzenden f%F resolutie Y verzenden van de fax starten; kopieerbewerking starten toetsenbord voor het invoeren van tekst cijferpaneel (voor cijfers) Toetsenprogrammering op de draadloze telefoon R kort indrukken: de laatst gekozen nummers opvragen lang indrukken: de laatst binnengekomen oproepen met nummerweergave opvragen C kort indrukken: naar het laatste punt van het menu terugkeren; voor het wissen van het laatst ingevoerde nummer lang indrukken: in de standby-modus terugkeren; naar wissen van een compleet nummer ) om een telefoongesprek te beëindigen / een functie selecteren; zoeken in de nummerherhalingslijst m voor het oproepen van een adres met de draadloze telefoon (onder BASIS vindt u het adres van het basisapparaat); voor het ontvangen van een fax na het opnemen van de draadloze telefoon OK ingevoerde gegevens bevestigen ( kort indrukken: om een oproep aan te nemen en het tot stand brengen van de verbinding lang indrukken (twee seconden): de laatst gekozen nummers opvragen Menufuncties op de draadloze telefoon Uw draadloze telefoon is van de volgende menufuncties voorzien, die u met de /-knop kunt activeren: 1 Telefoonboek 1 TELBOEK U kunt in het telefoonboek van de draadloze telefoon nieuwe nummers invoeren en bestaande nummers bewerken (zie Draadloze telefoon / Telefoongids). [. . . ] Als geen van de drie pijltjes-pictogrammen op het display gemarkeerd is, is de standaardmodus ingeschakeld. standaard ­ voor documenten van goede kwaliteit zonder tekeningen of kleine details f ­ voor documenten met tekeningen of kleine lettertypen % ­ voor documenten met zeer precieze of kleine tekeningen F ­ voor foto's Contrast O U kunt het contrast aanpassen als het document te licht of te donker is. De huidige instelling wordt op het display weergegeven. Druk op M, 342 en OK. Als u een code opgeslagen hebt, dient u deze in te voeren en op OK te drukken. Gebruik / om MET of ZONDER te selecteren en druk op OK. Fax 25 Nummerherhaling L Faxen ontvangen Fax Berichten afdrukken Druk op M, 341 en OK. Als u een code opgeslagen hebt, dient u deze in te voeren en op OK te drukken. Documenten die ontvangen en opgeslagen zijn, worden nu afgedrukt en uit het geheugen gewist. Afroepontvangst 1 Druk op M, 32 en OK. 3 Voer de tijd in waarop u het document wilt afroepen (binnen 24 uur), b. Verzenden op afroep U kunt een document in de MF-JET 495 plaatsen en het beschikbaar maken voor een of meer ontvangers die een fax van dit document kunnen verkrijgen door de MF-JET 495 met de afroepfunctie te bellen. ­ het document mag één keer verzonden worden (vanuit het geheugen). ­ het document kan zo vaak als nodig afgeroepen worden (vanuit het geheugen). 6 Wacht totdat de opwarmfase afgelopen is en het document in het geheugen ingescand is en druk op OK. Het document ligt voor afroep gereed. Verzendrapport Uw MF-JET 495 kan na elk verzonden document een verzendrapport afdrukken, waarmee de verzending van uw document wordt bevestigd. Selecteer een van de volgende opties: MET ­ Het verzendrapport wordt telkens na een succesvolle overdracht afgedrukt (ook wanneer het nummer bezet was). ZONDER ­ Zonder verzendrapport; maar de MFJET 495 noteert alle verzendingen die plaatsgevonden hebben in logboek (zie Tips & Trucs / Logboek). ALTIJD ­ Het verzendrapport wordt na elke overdracht afgedrukt (ook wanneer de overdracht door een storing niet tot stand kwam). zendFOUT ­ Er wordt alleen een verzendrapport afgedrukt als de verzending mislukt is of afgebroken is. 2 Bevestig met OK. Uitgestelde verzending Als u gebruik wilt maken van goedkopere tarieven of als de ontvangende fax alleen op bepaalde tijden bereikbaar is, dan kunt u uw fax op een in te stellen tijdstip automatisch het bericht laten verzenden (binnen een tijdsbestek van 24 uur). 3 Voer de tijd in waarop de fax verzonden moet worden (binnen 24 uur), b. v. 4 Stel het contrast en andere instellingen in en bevestig elke instelling met OK. Afroep van faxen Met behulp van deze funktie kunnen documenten, die in de gebelde fax klaarliggen, opgehaald worden. U kunt ook een document vanuit uw MF-JET 495 laten afroepen. 26 Een document invoeren 1 Open de deksel van de scanner. Zorg ervoor dat de scannerplaat schoon is voordat u het document erop legt (zie hoofdstuk Tips & Trucs / Onderhoud). 1 Plaats een document (zie Een document invoeren). 2 Druk één van beide K toetsen tweemaal in (kopiëren in kleur of zwartwit). Een kopie bewerken K 1 Plaats een document (zie Een document invoeren). [. . . ] Reparaties worden niet op de locatie van de klant uitgevoerd, tenzij de klant met SAGEM Communication Austria GmbH een onderhoudscontract heeft afgesloten waarin uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat reparaties op locatie bij de klant worden uitgevoerd. De volgende bepaling geldt indien de klant het apparaat koopt voor zijn/haar bedrijf, vak of beroep. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in onderhavig Document, en zover de wet dit toestaat, geeft SAGEM Communication Austria GmbH geen service of garantie, direct of indirect, uit wettelijke bepalingen voortvloeiend of op andere wijze, in situaties die niet zijn beschreven in deze garantie en dientengevolge worden alle voorwaarden die door de wet zijn opgelegd bij deze uitgesloten. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. Fax Faxsoort Soort aansluiting Oproepsoort Modulatie Codeschema Modemsnelheid Resolutie ITU T30, G3 PSTN/PABX DTMF V17/V29/V27ter/V21/ V34 MH, MR, MMR 33k6 bps normale modus: 200×100 dpi fine/photo modus: 200×200 dpi superfine modus: 200×400 dpi SMS Gateway Geheugen Draadloze telefoon max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM PHILIPS MF-JET 495

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM PHILIPS MF-JET 495 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag