Gebruiksaanwijzing SAGEM MF 3850 LAN DRIVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM MF 3850. Wij hopen dat dit SAGEM MF 3850 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM MF 3850 te teleladen.


SAGEM MF 3850 LAN DRIVER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2071 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM MF 3850 PC MF-F@X DRIVER USB & ECP (4340 ko)
   SAGEM MF 3850 (2912 ko)
   SAGEM MF 3850 DATASHEET (161 ko)
   SAGEM MF 3850 PC MF-F@X DRIVER USB & ECP (4340 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM MF 3850LAN DRIVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is niet toegestaan de software of de documentatie te wijzigen, aan te passen, te decompileren, te vertalen, te verhuren of te verkopen. Het is eveneens niet toegestaan producten te maken die van de software of de documentatie afgeleid zijn. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan SAGEM. U kunt deze licentie beëindigen door het programma met de documentatie alsmede alle kopieën hiervan te vernietigen. [. . . ] Daarentegen moet er behalve de pc die de drukopdracht lanceert geen enkele andere pc aanstaan. De installatie gebeurt op een enkel station, dat dienst doet als drukwerkserver. De drukwerkserver moet bijgevolg aanstaan wanneer u via de andere pc's iets wilt afdrukken, de printer wordt opgedeeld in een netwerk en een wachtrij hergroepeert de gelanceerde drukopdrachten van de andere netwerk-pc's: Om de LAN Driver te kunnen installeren en gebruiken, moet u, ongeacht het type installatie dat u kiest, beschikken over een pc onder Windows 95/98/Me/NT4 (in het laatste geval minimum service pack 5) 2000 of XP : · Uitgerust met een netwerkkaart waarop u het TCP/IP-protocol heeft geïnstalleerd. Voor volledige informatie over dit onderwerp raadpleegt u de parameters van het netwerk van uw pc of neemt u contact op met uw netwerkbeheerder. Met de installatiesleutelkaart, die wordt geleverd bij het printerstuurprogramma, kunt u de functie voor het afdrukken via het netwerk activeren op toestellen van het type COLOR MF LAN of MF LAN. Deze kaart moet in het faxtoestel geplaatst worden vóór elke drukopdracht via uw pc. Let op dat de chip zich op de juiste plaats bevindt, zoals op de afbeelding wordt aangegeven. Voor u aan de installatie begint, heeft u het IP-adres (of de NetBios-naam) nodig van het faxtoestel dat u als printer wilt gebruiken. hiertoe drukt u de parameters van uw faxtoestel af (zie gebruiksaanwijzing van uw toestel). Plaats de installatie-cd-rom van het printerstuurprogramma in de drive van uw pc: de installatie begint automatisch. Het volgende venster is voor alle toesteltypes hetzelfde: in het veld NAAM VAN DE PRINTER, kunt u de naam laten staan van de printer die als standaard voorgesteld wordt voor het toestel dat u installeert, of u kunt er een andere kiezen. In het volgende venster klikt u op de knop die overeenkomt met uw toestel: FAXTOESTEL MET EEN of FAXTOESTEL MET EEN KLEURENPRINTER. Wanneer uw pc werkt met Windows NT 4, Windows 2000 of Windows XP, zorg er dan voor dat u de beheerrechten bezit. In het veld NAAM VAN DE GAST OF IP-ADRES, kiest u vervolgens het IP-adres (of de NetBiosnaam) van het faxtoestel, dat u noteerde zoals werd aangegeven in het begin van het hoofdstuk. U kunt dit toestel definiëren als standaardprinter van uw pc door het overeenkomstige hokje aan te duiden. Om u ervan te verzekeren dat het toestel beschikbaar is via de pc klikt u op CONTROLE. Wanneer het laatste venster van de installatieprocedure verschijnt, klikt u op EINDIGEN Voer deze installatie uit op alle pc's van de gebruikers van het lokale netwerk die graag rechtstreeks zouden kunnen printen op het faxtoestel. Om de installatie uit te voeren op een pc die dienst zal doen als drukwerkserver, volgt u de procedure hierboven. Wanneer de installatieprocedure beëindigd is, kiest u PARAMETERS > PRINTERS uit het menu START. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste printer en selecteer vervolgens DELEN zodat de andere pc's van het lokale netwerk de geïnstalleerde printer kunnen delen. [. . . ] Klik vervolgens op een van de volgende tabs: Windows NT4/2000/XP: menu POORT '87&+ In beide gevallen verschijnt het venster hieronder waar u het IP-adres (of de NetBios-naam) van het geselecteerde toestel kunt selecteren. Kunt u zich verzekeren of het toestel wel degelijk bereikbaar is via de pc. Kijk na of de functie Afdrukken geactiveerd is op het faxtoestel dat dienst doet als printer. : om te kunnen afdrukken, moet u gebruik maken van de installatiesleutelkaart die geleverd wordt bij het LAN Driver-product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM MF 3850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM MF 3850 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag