Gebruiksaanwijzing SAGEM LASERFAX 825

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM LASERFAX 825. Wij hopen dat dit SAGEM LASERFAX 825 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM LASERFAX 825 te teleladen.


SAGEM LASERFAX 825 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM LASERFAX 825 (6130 ko)
   SAGEM LASERFAX 825 DATASHEET (33 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM LASERFAX 825

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een PHILIPS-faxapparaat hebt gekozen. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen en ontvangen evenals kopien maken. Met de tijdstempel van de Laserfax 855 kunt u de ontvangst van een fax precies documenteren. De startercartridge, die met uw apparaat wordt meegeleverd, is voldoende voor max. [. . . ] 3 2 3 Tijdstempel (Laserfax 855) De Laserfax 855 print de ontvangstdatum en de juiste tijd op elke binnenkomende fax. Een buffergeheugen in het faxapparaat waarborgt dat ook na een stroomstoring de juiste datum en de juiste tijd worden afgedrukt. Is de tijdstempel-functie geactiveerd, worden binnenkomende faxen in het geheugen ingelezen. Zodra de laatste bladzijde is ontvangen, wordt de tijd opgeslagen en het apparaat drukt alle bladzijden af. 4 Groepsverzending naar groepen 1 Plaats de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Kies een andere groep of invoeren uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst, de lijst van bellers of toets andere nummers met behulp van de cijfertoetsen in. 2 2 4. U kunt het versturen op elk gewenst tijdstip afbreken door op STOP te drukken. Hoofdstuk 4. Fax Fax op afroep Met Fax afroepen roept u documenten af die in een fax klaar liggen, waarvan u het nummer hebt gedraaid. Het is ook mogelijk documenten in uw faxapparaat klaar te leggen die door andere apparaten afgeroepen kunnen worden. Kan uw faxapparaat een van de ontvangers niet bereiken, omdat de lijn bezet is of de verbinding niet tot stand komt, wordt het document naar de overige ontvangers van de lijst gestuurd. Nadat het apparaat de nummers van alle ontvangers heeft gedraaid, probeert het opnieuw de ontvangers te bellen die bij de eerste keer niet werden bereikt. Onmiddellijk op afroep 1 2 Druk op MENU/OK, 22 en OK. Toets het nummer in, van waar u een fax wilt afroepen, of selecteer een invoer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Druk op START. Uitgesteld verzenden Met deze functie verstuurt u faxberichten op een later tijdstip binnen 24 uur. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld van gunstigere telefoontarieven profiteren of een fax naar een ontvanger sturen die alleen op bepaalde tijden bereikbaar is. 1 Plaats de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Toets het gewenste nummer in of selecteer een invoer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Met de blauwe toets en kunt u andere ontvangers intoetsen en de fax naar een groep verzenden. Toets het nummer in, van waar u een fax wilt afroepen, of selecteer een invoer uit de telefoonboek, de nummerherhalingslijst of de lijst van bellers. Toets het tijdstip in waarop het document moet worden afgeroepen, bijvoorbeeld 14 00 voor 14. 00 uur. Op het display verschijnt het nummer en het tijdstip, waarop het apparaat het faxbericht afroept. U kunt telefoongesprekken blijven voeren of andere faxberichten versturen. 2 3 4 4 5 Bevestig dit met OK. Toets het tijdstip in waarop het document moet worden verzonden, bijvoorbeeld 14 00 voor 14. 00 uur. Na een korte opwarmfase slaat het apparaat het document op in het geheugen en verstuurt de fax op het aangegeven tijdstip. Verzending op afroep U kunt in uw faxapparaat documenten klaar leggen die door andere apparaten afgeroepen kunnen worden. [. . . ] Reparaties worden niet op de locatie van de klant uitgevoerd, tenzij de klant met SAGEM Communication Austria GmbH een onderhoudscontract heeft afgesloten waarin uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat reparaties op locatie bij de klant worden uitgevoerd. De volgende bepaling geldt indien de klant het apparaat koopt voor zijn/haar bedrijf, vak of beroep. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in onderhavig document, en zover de wet dit toestaat, geeft SAGEM Communication Austria GmbH geen service of garantie, direct of indirect, uit wettelijke bepalingen voortvloeiend of op andere wijze, in situaties die niet zijn beschreven in deze garantie en dientengevolge worden alle voorwaarden die door de wet zijn opgelegd bij deze uitgesloten. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. B Uitsluitingen van garantie SAGEM Communication Austria GmbH zal niet aansprakelijk zijn voor garantie in het geval van: schade, defecten of storingen die het gevolg zijn van: verzuim het installatieproces correct uit te voeren of de gebruiksinstructies correct op te volgen; een externe oorzaak (waaronder, maar niet beperkt tot, bliksem, brand, aardbevingen of waterschade van welke aard dan ook); aanpassingen die aan het apparaat zijn gemaakt zonder schriftelijke toestemming van SAGEM Communication Austria GmbH, verzuim of nalatigheid het apparaat te onderhouden of incorrect onderhoud; C In de gevallen die zijn beschreven in sectie B, evenals na het verstrijken van de garantieperiode van twaalf maanden, dient de klant SAGEM Communication Austria GmbH een prijsopgave te vragen en dient hij/zij deze te accepteren en ermee in te stemmen de kosten genoemd in de prijsopgave te voldoen alvorens het apparaat naar SAGEM Communication Austria GmbH terug te sturen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM LASERFAX 825

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM LASERFAX 825 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag