Gebruiksaanwijzing SAGEM LASER PRO 356

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM LASER PRO 356. Wij hopen dat dit SAGEM LASER PRO 356 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM LASER PRO 356 te teleladen.


SAGEM LASER PRO 356 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2732 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM LASER PRO 356 (4002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM LASER PRO 356

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SAGEM LASER PRO 356 LASER PRO 358 Gebruiksaanwijzing S GEFELICITEERD U hebt zojuist een communicatieapparaat van de nieuwste generatie van het merk SAGEM aangeschaft en wij feliciteren u met uw keus. Met dit multifunctionele apparaat kunt u faxen, printen en scannen; bovendien kunt u het gebruiken voor communicatie via internet. In deze gebruikershandleiding worden de volgende modellen beschreven: Model · · · · · · · · · · Apparatuur Tweezijdige kleurenscanner 33. 6 kbps fax en 56 kbps datamodem 18 pag. SMS-verzending / -ontvangst Companion Suite Pro-pakket voor PC Tweezijdige kleurenscanner 33. 6 kbps fax en 56 kbps datamodem 18 pag. [. . . ] Het faxnummer van uw contactpersoon, zonder spaties of punten, mag max. 30 tekens lang zijn (inclusief de tekens * en # als die worden gebruikt). U kunt dit veld leeg laten, bijvoorbeeld voor contactpersonen aan wie u alleen e-mailberichten stuurt. Dit mag 80 tekens lang zijn, maar het veldscheidingsteken mag geen deel uitmaken van dit adres. U kunt alle andere tekens in dit veld gebruiken, maar u mag het ook leeg laten. U kunt de hoofdletters (A t/m Z) eenmalig toewijzen aan een specifieke contactpersoon om het bijbehorende nummer snel te kunnen kiezen. Als u geen waarde opgeeft, wordt de standaardsnelheid aangehouden als maximumsnelheid. U kunt dit veld leeg laten als uw faxen altijd door een faxserver worden verwerkt. Faxnumme r E-mailadre s Snelkiestoe ts Snelheid Let op - U moet een waarde invullen voor tenminste één van de velden Faxnummer of E-mailadres. Om een lege regel in te geven, voert u vier veldscheidingstekens na elkaar in. Bijvoorbeeld: Smith;0123456789;jsmith@isp. co. uk;J;8 Jones;01987654321;;@;8 4-7 Telefoonboek O'Connor;0123469874;d. oconnor@hello. net;U;8 Opmerking : Als het symbool @ alleen staat, betekent dit dat er geen toets is toegewezen aan de ingevoerde informatie. De snelheid is gecodeerd via een getal, zie onderstaand overzicht: Snelheid Codenummer 600 1200 2400 4800 7200 9600 12000 14400 33600 7 6 5 4 3 2 1 0 8 Let op - U moet het veldscheidingsteken altijd invoeren, zelfs als u één of meer velden leeg laat. In bovenstaand voorbeeld, waarin een puntkomma als scheidingsteken wordt gebruikt, ontbreekt aan de invoer voor « Jones » zowel het e-mailadres als de snelkiestoets. PROCEDURE U kunt als volgt een telefoonboek importeren: 17 OK - TELEFOONBOEK / IMPORTEREN Selecteer MET om het importeren van een telefoonboek mogelijk te maken. Maak uw eigen telefoonboek aan op een PC in een bestand dat qua structuur overeenkomt met de hierboven beschreven structuur. Om als telefoonboek te worden herkend, moet de bestandsnaam het woord directory bevatten en eindigen met de extensie . csv. Bijvoorbeeld: smithdirectory01. csv, jonesdirectory. csv of gewoonweg directory. csv. Stel een e-mailbericht op gericht aan uw e-mailadres, voeg het bestand er als bijlage aan toe en verstuur uw berichten via uw e-mailserver. Uw fax ontvangt de e-mail met het telefoonboek zodra hij contact maakt met de mailserver en importeert het als bijlage aangehechte bestand automatisch. Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, bijvoorbeeld om alle LAN-faxen op het netwerk van hetzelfde telefoonboek te voorzien. 4-8 Telefoonboek Let op - Als u een nieuw telefoonboek importeert, wordt de informatie in een bestaand telefoonboek op de fax volledig overschreven. Als uw faxapparaat eenmaal een volledig telefoonboek heeft, adviseren wij u de mogelijkheid telefoonboeken te importeren uit te schakelen om de gegevens te beschermen die al op de fax staan. U kunt als volgt het importeren van telefoonboeken uitschakelen: 17 OK - TELEFOONBOEK / IMPORTEREN Selecteer ZONDER om het importeren van een telefoonboek onmogelijk te maken. EEN TELEFOONBOEK EXPORTEREN U kunt ook een telefoonboek vanuit een fax exporteren als tekstbestand en dit bestand naar mail-clients sturen (via PC of fax), in de vorm van een e-mailbijlage met de titel directoryxxx. csv. U kunt als volgt het telefoonboek exporteren: 18 OK - TELEFOONBOEK / EXPORTEREN Voer het e-mailadres in van de PC of de andere fax waarnaar u het telefoonboek wilt exporteren. U kunt een telefoonboek naar meer faxapparaten tegelijk exporteren (zie sectie Telefoonnummer kiezen, pagina 5-3). Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, bijvoorbeeld om al uw faxapparaten van hetzelfde telefoonboek te voorzien of om hetzelfde bestand naar meer PC's op het lokale netwerk te sturen. 4-9 Telefoonboek 4-10 5 BEDIENING VERZENDEN Faxen die via het telefoonnet worden verzonden, kunnen vanuit de invoer of vanuit het geheugen worden verzonden. Documenten die via internet worden verzonden, worden eerst in het geheugen opgeslagen, waarna ze worden verzonden zodra er contact wordt gemaakt met internet. Via internet kunt u zwartwitdocumenten (TIFF-formaat) of kleurendocumenten (JPEG-formaat) verzenden. DOCUMENTEN PLAATSEN Automatische invoerklep Papiergeleiders Plaats uw originele documenten in de documenteninvoer: - bedrukte zijde naar boven, - eerste pagina onderaan op de stapel. [. . . ] 1 - Koppel de telefoonlijn van het apparaat los (afhankelijk van het model) en verwijder de stekker uit het stopcontact. 2 - Koppel de telefoonlijn van het apparaat los (afhankelijk van het model) en verwijder de stekker uit het stopcontact, de documentenlader, de opvangbak van de printer en de papierbak; pak deze onderdelen in de oorspronkelijke verpakking in. 3 -Pak het apparaat in, in een plastic zak en breng het aan in zijn originele doos, met alle originele vulstukken. 4 - Voeg alle documentatie (afgedrukte documenten en cd-rom's (afhankelijk van het model) bij in de doos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM LASER PRO 356

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM LASER PRO 356 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag