Gebruiksaanwijzing SAGEM HM10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM HM10. Wij hopen dat dit SAGEM HM10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM HM10 te teleladen.


SAGEM HM10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3740 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM HM10 (3806 ko)
   SAGEM HM10 DATASHEET (389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM HM10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uit voorzorg dienen deze voedingen in geval van gevaar om het 230 V elektriciteitsnet af te koppelen. Ze moeten zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn. Gebruik de radio niet buiten en ook niet in een vochtige ruimte (badkamer, washok, keuken enz. ) op minder dan 1, 50 m van een waterbron. Plaats geen objecten die vloeistof bevatten (zoals vazen) op het apparaat. Elk contact met vloeistof zal uw radio beschadigen en kan schade veroorzaken. [. . . ] Zo draagt u bij tot het hergebruiken en opwaarderen van afval van elektrische en elektronische apparatuur die potentiële gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid kunnen hebben. PRESENTATIE UW PAKKET Controleer of de volgende elementen zich in de verpakking bevinden : 1 2 3 4 1 2 de radio, de voeding, 3 4 een adapter voor het VK, deze handleiding. 3 NL UW RADIO ONTDEKKEN ALGEMEEN BEELD 1 2 7 3 4 5 6 10 11 FM / AM PO / GO 8 9 13 12 Nr. Bijschriften 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luidspreker Scherm Menuknop Zenderknoppen Volumeknop Draaiknop Vergrendelingsknop Bandknop FM/MW/KG/ LG FM / AM PO / GO Hiermee kunt u. . . 7 (model HM10) Aansluiting hoofdtelefoon Antenne Aan-/uit-knop Voorkeuzeknoppen 1 - 5 Aansluiting voeding 4 SCHERM Tijdens het gebruik of in de wachtstand, geeft het scherm u door middel van pictogrammen informatie over uw radio weer. Afhankelijk van de status van uw radio worden de volgende pictogrammen weergegeven : 1 FM AM SW LW 4 12:03 5 6 7 8 9 2 3 107. 7 --------- Nr. Berichtweergave. De draaiknop van de radio is multifunctioneel. 1 2 Bij het luisteren In de menu's De menu's weer te geven. Een waarde te definiëren (bijvoorbeeld om het uur in te stellen). Een instelling te bevestigen. Draai de draaiknop Een zender te zoeken. Druk op de draaiknop om. . . - 5 NL DE DRAAIKNOP GEBRUIKEN DE RADIO IN-/UITSCHAKELEN Druk op de knop uitgeschakeld. Wanneer het gewenste menu wordt afgebeeld : druk op de knop op het menu te openen, of druk op de knop om terug te keren naar het vorige scherm. Om het hoofdmenu te verlaten, drukt u meerdere keren op de knop Na enkele seconden van inactiviteit verlaat u automatisch het hoofdmenu. MENUSAMENVATTING De volgende menu's hangen af van het radiomodel dat u bezit. Configuratie Terugzetten parameters Taal Tijd Zoeken naar zenders Audio FM Automatisch Handmatig Stereo Mono 6 INGEBRUIKNEMING Gebruik uitsluitend laders en accessoires die voor gebruik met dit model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan tot een verlies van de waarborg leiden. KIES DE ADAPTER Kies de adapter, afhankelijk van waar je bent. Lijn de adapter in de gleuf en schuif hem in de stroomvoorziening zoals aangegeven in de illustratie tegens totdat het vastklikt. Als u niet in staat zijn om de adapter in de sleuf aan te passen, niet forceren. Het scherm wordt ingeschakeld. DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE RADIO DE RADIO VER-/ONTGRENDELEN Om de radio ingeschakeld te transporteren, zet u de knop radio naar boven. op de rechterkant van uw PLAATSING VAN DE ANTENNE Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst. Houd de antenne uit de buurt van stralingsbronnen om storing te vermijden (tv, videorecorder enz. ). KIES EEN BAND Druk op de knop FM / AM PO / GO die zich op de rechterkant van uw radio bevindt. Het scherm geeft het overeenkomstige pictogram weer. 7 NL EEN RADIOZENDER ZOEKEN 1. Draai de draaiknop naar rechts of links om de gekozen bandbreedte af te zoeken. [. . . ] Kies de Bron die moet worden afgespeeld wanneer het alarm afgaat : als u FM, AM, SW, LW, kiest, moet u een radiozender kiezen, als u Bip kiest, moet u de gewenste toon kiezen en daarna het gewenste volume (van 1 tot 10) en bevestigen. Het pictogram verschijnt op het scherm. DE AUTOMATISCHE WACHTSTANDFUNCTIE PROGRAMMEREN U kunt de automatische uitschakeling van uw radio na een bepaalde speeltijd programmeren, zodat u al luisterend naar de radio kunt inslapen. In het menu Wachtstand, kiest u de gewenste periode, van 10 tot 90 minuten. Het scherm geeft de resterende tijd voor de automatisch wachtstand weer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM HM10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM HM10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag