Gebruiksaanwijzing SAGEM HL40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM HL40. Wij hopen dat dit SAGEM HL40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM HL40 te teleladen.


SAGEM HL40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3826 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM HL40 (3835 ko)
   SAGEM HL40 DATASHEET (374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM HL40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Model HM40: om schade aan uw radio te voorkomen en explosiegevaar te vermijden, gebruikt u uitsluitend de batterij die is meegeleverd in de verpakking. Plaats de batterijen in het batterijvak van de radio waarbij u op de polariteit let. De batterij mag niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur, enz. Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding, sluit hem aan op de sector in overeenstemming met installatie-instructies in deze handleiding en de aanwijzingen op de etiketten bevindt zich in het batterijvak en de voeding (spanning, stroom, frequentie grid). [. . . ] Wanneer het gewenste menu wordt weergegeven: druk op de knop op het menu te openen, of druk op de knop om terug te keren naar het vorige scherm. Om het hoofdmenu te verlaten, drukt u meerdere keren op de knop Na enkele seconden van inactiviteit verlaat u automatisch het hoofdmenu. U bent in het taalselectiemenu. 5 NL MENUSAMENVATTING De volgende menu's hangen af van het radiomodel dat u bezit. Audiomodus Normaal Rock Jazz Klassiek Hoog Laag Instellingen Startstand Taal Tijd Radio zoeken Automatisch Handmatig Audio FM Versie Opname * Opname Afspelen Wissen * Alleen bij het model HM40 Stereo Mono On Off On Off 6 INGEBRUIKNAME Gebruik uitsluitend batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik met dit model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan tot een verlies van de garantie leiden. DE ADAPTER KIEZEN Kies de adapter op basis van het land waar u zich bevindt. Monteer de adapter in het stopcontact transformator geleverd. UW RADIO INSCHAKELEN 1. Bij het model HM40 geeft het pictogram aan dat uw radio wordt opgeladen. De oplaadcyclus is voltooid als het pictogram gevuld is. Laat uw radio 12 uur opladen voordat u hem voor het eerst gaat gebruiken. Omdat batterijen een beperkte levensduur hebben, neemt de werking in wachtstand of in gebruik af naar mate ze langer gebruikt worden. DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE RADIO DE RADIO VER-/ONTGRENDELEN boven. De bedieningsknoppen zijn uitgeschakeld. PLAATSING VAN DE FM/DAB-ANTENNE Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst. Houd de antenne uit de buurt van stralingsbronnen om storing te vermijden (tv, videorecorder enz. ). SCHAKELEN TUSSEN FM- EN DAB-MODUS Druk op de knop die zich op de rechterkant van uw radio bevindt. Het bericht Geen signaal - Opnieuw starten wordt weergegeven wanneer de kwaliteit van de ontvangst te laag is voor de DAB-modus. Controleer of de antenne goed gericht is. EEN RADIOZENDER ZOEKEN IN FM-MODUS 1. Informatie over de voortgang wordt op het scherm weergegeven. 7 NL Om de radio ingeschakeld te transporteren, zet u de knop op de rechterkant van uw radio naar 3. Als de radio klaar is met zoeken, speelt hij de zender met het beste signaal af. Om het zoeken nauwkeuriger te laten verlopen, kunt u de FM-band handmatig doorlopen. Voor meer details verwijzen we u naar de paragraaf "De zenderzoekmodus voor FM-stations kiezen", pagina 10. IN DAB-MODUS Wij raden u aan om regelmatig het zoeken naar stations opnieuw uit te voeren om er zeker van te zijn dat u over alle beschikbare stations op de DAB-band beschikt. Wanneer het zoeken is voltooid, speelt de radio het eerstgevonden station af. U kunt nu van het ene station naar het andere overschakelen. DIGITAL Recherche 12:03 UW FAVORIETE ZENDERS VASTLEGGEN U beschikt over 5 voorkeuzeplaatsen om de frequenties van uw favoriete zenders op te slaan, in FM- en in DAB-modus. Wanneer de zender speelt, drukt u één van de voorkeuzeknoppen bovenop uw radio lang in. Het nummer dat bij de radiozender hoort, wordt tijdens het afspelen weergegeven op het scherm. Om een nieuwe radiozender op te slaan en deze aan een eerder gebruikte voorkeuzeknop te koppelen, drukt u lang op de gewenste knop. UW VOORKEUZEZENDERS BELUISTEREN IN FM- EN DAB-MODUS Om uw voorkeuzezenders te beluisteren, drukt u op de respectieve voorkeuzeknop. [. . . ] Zoek een signaal aan het zoeken plek waar het signaal sterker is of zet de radio tijdelijk uit. Slechte radio-ontvangst Signaal te zwak Vind een locatie waar het signaal sterker is. Radioknoppen werken niet Radio vergrendeld Zet de knop HOLD naar omlaag. Radiozender onvindbaar in de Slechte ontvangstkwaliteit van Herhaal het zenders zoeken lijst de radio op het moment van op de DAB-band. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM HL40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM HL40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag