Gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS FAXJET 325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS FAXJET 325. Wij hopen dat dit SAGEM PHILIPS FAXJET 325 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM PHILIPS FAXJET 325 te teleladen.


SAGEM PHILIPS FAXJET 325 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM PHILIPS FAXJET 325 (1778 ko)
   SAGEM FAXJET 325 BROCHURE (127 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM PHILIPS FAXJET 325

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overzicht van het toestel Netkabel met stekker Draadbeugel Papiersteun Papiertoevoerklep Papierbreedteadapter Bedieningspaneel Kaart voor snelkiesnummers Hoorn Symbolen op het display FINE f / PHOTO F geeft aan of u verzend of kopiëert met een hogere resolutie of met grijstinten. Als geen van beide symbolen wordt weergegeven, dan is de standaardresolutie gekozen. I verschijnt, wanneer u tijdens een gesprek nog een oproep of meerdere oproepen heeft ontvangen (afhankelijk van uw telefoonmaatschappij). S/M/U Drie verschillende symbolen op het display tonen de huidige bedieningsmodus aan. [. . . ] D Als u in functie 31 of 32 bellen fax op nul (0) heeft ingesteld, kan het telefoonnummer niet op uw externe telefoon worden weergegeven. Groep doorzoeken 1 Om alle nummers in een groep te bekijken roept u functie 26 op en selecteert u met u de gewenste groep van 1 tot 5. Om de groep te verlaten drukt u op STOP. 15 Fax Schrijf duidelijk in een donkere kleur (zwart/donkerblauw, geen geel/oranje/lichtgroen). Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken van storingen tijdens het faxen van documenten: v Plaats geen pagina' s in de documenteninvoer . . . die nat of met correctievloeistof bedekt zijn; die vuil zijn of een te glad oppervlak hebben. die met plakband of met lijm aan elkaar geplakt zijn, waarop zelfklevers werden bevestigt zoals "Post-It®" notes, of die te dun of te dik zijn. Documenten die kleiner zijn dan de opgegeven afmetingen kunnen vastlopen in het toestel. Als de verbinding niet meteen tot stand kan worden gebracht, wordt hetzelfde nummer na enige tijd automatisch opnieuw gekozen. Als u de verzending wilt afbreken, drukt u op STOP. Een fax ontvangen Wanneer de instellingen door de faxschakelaar niet worden gewijzigd, dan worden faxen automatisch ontvangen. (Wanneer u een kleurenpatroon geplaatst heeft, moet u het afdrukken met START bevestigen of de patroon vooraf vervangen. ) Wanneer u de hoorn opneemt van het faxapparaat en hoort dat het om een fax gaat, drukt u op START en legt u de hoorn weer neer. Bij een extra telefoon Wanneer u een extra aangesloten telefoon opneemt en merkt dat het om een fax gaat, drukt u op *5 en legt u de hoorn weer neer. Fax ontvangen zonder papier Als het papierdoorvoermechanisme zonder papier komt te zitten, of als de patroon op is, zullen inkomende faxen in het geheugen geladen worden. (Geheugencapaciteit van het toestel zonder PC-interface ca 20 pagina's, in het toestel met PCinterface ca. 100 pagina's, gemeten met Slerexe-Letter. ) Het symbool h verschijnt op het display om aan te geven dat het geheugen documenten bevat. Zodra papier en/of een patroon worden ingevoerd, drukt het faxtoestel automatisch alle in het geheugen ontvangen documenten af. Als een fax volledig werd afgedrukt, wordt ze automatisch uit het geheugen gewist. Als het afdrukproces onderbroken wordt, blijven alle faxen die niet volledig werden afgedrukt bewaard in het geheugen. Wanneer het geheugen vol is, kunnen er geen pagina' s meer worden opgenomen. Het rood indicatielampje v knippert en op het display wordt de volgende melding weergegeven: GEHEUGEN VOL Documenten invoeren 1 Om te vermijden dat meerdere pagina' s ineens worden doorgevoerd, waaiert u eerst de vellen en ordent u de stapel vervolgens op een vlak oppervlak. 2 Neem de documenten (maximaal 20 zijden) en plaats de vellen losjes met de bedrukte zijde naar voren, in de documentdoorvoergleuf. Rondzenden Deze functie is met name erg handig wanneer u dezelfde fax aan meerdere personen wilt sturen (rondschrijven). 1 3 Open bij een documentenstoring de bedieningspaneel en verwijder het document. Leg het document met de bedrukte zijde naar boven in de documenteninvoer. Druk, voordat de verbinding tot stand wordt gebracht, op FINE/PHOTO, als u een betere beeldkwaliteit wilt kiezen. Faxen 1 Kies het gewenste nummer. Het in de invoer geplaatste document wordt automatisch gescand en in het geheugen opgeslagen. [. . . ] Neem contact op met uw dealer wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie. Indien er storingen optreden, zal de dealer u adviseren hoe te handelen. Indien u het apparaat direct bij SAGEM Communication Austria GmbH hebt gekocht, gelden de volgende bepalingen: A Gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de originele leverdatum van het apparaat, zal SAGEM Communication Austria GmbH in het geval van defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan foutieve fabricage zorgdragen voor reparatie zonder de kosten voor arbeidsloon en vervangende onderdelen in rekening te brengen. Tijdens deze garantieperiode van twaalf maanden zal het defecte apparaat gratis worden gerepareerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM PHILIPS FAXJET 325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM PHILIPS FAXJET 325 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag