Gebruiksaanwijzing SAGEM EASY 110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM EASY 110. Wij hopen dat dit SAGEM EASY 110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM EASY 110 te teleladen.


SAGEM EASY 110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23581 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM EASY 110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] in gevaarsituaties zal de netvoedingsadapter de 230V-voeding veiligheidshalve onderbreken. Installeer de adapter bij het toestel op een makkelijk bereikbare plaats. Nimmer de bovenkap tijdens het printen openen, u zou de film kunnen breken, waardoor uw printer vervolgens niet meer kan werken. Wacht na het gebruik van de printer even na het uitschakelen hiervan alvorens de printer te openen. [. . . ] - Start vanaf een PC het printen vanuit het controlepaneel dat met uw utiliteitsprogramma of printsoftware gebruikt wordt. selecteer de printer "A6 Photo Printer" voor het printen van uw foto's. Tijdens de overdracht van de gegevens en het printen knippert het groene controlelampje op de bovenzijde van de printer. AFSTELLINGEN U kunt de printkwaliteit verbeteren met behulp van de functies "Crystal Image" en "Rode ogen". Crytal Image zorgt automatisch voor de afstellingen en correcties die nodig zijn voor een scherp beeld en de juiste kleuren plus contrast voor een zo goed mogelijke printkwaliteit. Over- en onderbelichting worden verder gecorrigeerd (onderbelichte foto's worden bijvoorbeeld lichter gemaakt en delen van een foto met grote contrasten worden gecompenseerd). De functie Correctie rode ogen retoucheert de "rode ogen" op foto's waarvoor een flitser gebruikt werd. U moet deze functies inschakelen alvorens met de overdracht naar de printer te beginnen. Druk voor het inschakelen van deze functies op de groene toets op de bovenzijde van de printer in de volgende volgorde. -4, gaan branden, de gaat functies "Crystal Image" en "Rode ogen" worden ingeschakeld. Gaat uit en de icoon , branden, de functie "Rode ogen" wordt ingeschakeld. Gaan branden, de functies "Crystal Image" en gaat branden, de functie Liasse azur PE110_NERL. Mars 2006 12:19 12 TOEBEHOREN De op de photo printer gebruikte toebehoren, het afdruklint en het papier zijn merkproducten van SAGEM. U kunt deze in warenhuizen kopen op de afdeling waar fotoapparaten en printers worden verkocht, maar tevens op onze internetsite www. Gebruikt u enkel en alleen toebehoren van het merk SAGEM, anders loopt u de kans dat uw garantie op het apparaat niet geldig is. Referentie toebehorenpakket DSR420 (lint + 75 vellen fotopapier) : 252211497 Referentie toebehorenpakket DSR420D (2 lint + 150 vellen fotopapier) : 252211900 ONDERHOUD DE PRINTKOP REINIGEN Als uw foto's een constante vlek vertonen over de hele lengte van het vel, kan het zijn dat de afdrukkop vuil is. Gebruik een reinigingsmiddel op basis van gedenatureerde alcohol (Gebruik geen bijtende middelen omdat deze uw apparaat kunnen beschadigen) en gewone wattenstokjes. De temperatuur van de printkop kan hoog zijn opgelopen en u kunt u verwonden als u de printkop aanraakt. Open uw printer en maak de printkop schoon zoals op onderstaande illustratie staat aangegeven. Voorzichtig : Raak de afdrukknop nooit met uw vingers aan en voorkom dat er krassen op komen. PAPIER VERSTOPT Als een vel papier in de printer is vastgelopen en niet gemakkelijk uit de printer kan worden getrokken, voert u de volgende handeling uit: Haal de stekker van uw printer uit de wandcontactdoos. Wacht vijf minuten, de printkop is namelijk vrij heet en u zou letsel kunnen oplopen bij het aanraken ervan. [. . . ] Gedurende deze periode wordt een defect apparaat gratis vervangen of gerepareerd ; de klant dient hiervoor het apparaat op eigen kosten naar het adres te zenden dat hem door de Service Afdeling van SAGEM is aangegeven. het telefoonnummmer van de Service Afdeling staat vermeld op de leveringsbon. Indien er geen onderhoudskontrakt is afgesloten, wordt geen enkele reparatie of vervanging bij de klant thuis verricht. het telefoonnummmer van de Service Afdeling staat vermeld op de leveringsbon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM EASY 110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM EASY 110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag