Gebruiksaanwijzing SAGEM AS1111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM AS1111. Wij hopen dat dit SAGEM AS1111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM AS1111 te teleladen.


SAGEM AS1111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25012 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM AS1111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Halten Sie die Taste # so lange gedrückt, bis die Kontrollleuchte POWER leuchtet. Hinweis Hinweise für die Reinigung Beachten Sie die Einzugsrichtung. 1 Per prima cosa pulire i rulli di inserimento e il vetro dello scanner prima di eseguire la calibrazione. Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van AgfaPhoto. [. . . ] Uw computer moet aan de volgende minimale systeemeisen voldoen: Opmerking Aanwijzingen voor het schoonmaken Er mag zich geen stof op de reinigingsstift bevinden. U hoeft de computer niet uit te zetten om het apparaat aan te sluiten. Aan iedere sleuf voor geheugenkaarten wordt een driveletter toegewezen. Opmerking Aansluiting op een USB-hub Als u het apparaat op een USB-hub (= USB-verdeler) wilt aansluiten, let er dan op dat de USB-hub op de computer is aangesloten voordat u het apparaat op de USB-hub aansluit. 3 Beweeg de reinigingsstift voorzichtig twee tot drie keer naar het andere uiteinde van de documentuitvoer. Schakel het apparaat met de aan/uit schakelaar uit voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt. 5 Het blad wordt er automatisch ingetrokken en het reinigingsproces wordt gestart. 6 Als de reiniging voltooid is, wordt het blad eruit geworpen en dooft het controlelampje POWER. Opmerking Reinigingsblad voor invoerrollen Berg het reinigingsblad op een stofvrije plaats op. Het kalibreren van de scanner is nodig als witte vlakken aan de voorzijde gekleurd zijn of de kleurschakering sterk afwijkt van de originele kleuren. Door het kalibreren kunnen afwijkingen en meetfouten die na verloop van tijd bij alle optische apparaten optreden opnieuw worden ingesteld en gecompenseerd. 1 Reinig eerst de invoerrollen en de scannerglasplaat voordat u de scanner kalibreert. 2 Plaats een geheugenkaart die niet tegen overschrijven is beschermd in de desbetreffende sleuf aan de achterkant van het apparaat. 3 Houd de knop # ingedrukt totdat het controlelampje van de apparaatstatus continu brandt. 4 Leg het kalibreringsblad met de pijlen in de richting van de invoerrollen in de documentinvoer. Gebruik bij de reiniging geen oplosmiddelen of schoonmaakvloeistoffen. 5 Het blad wordt er automatisch ingetrokken en het kalibreringsproces wordt gestart. Als het kalibreringsblad er foutief wordt ingelegd, kan het kalibreringsproces niet worden gestart. Mocht er een probleem optreden dat niet kan worden opgelost aan de hand van de beschrijvingen in deze handleiding (zie ook de volgende tips), ga dan als volgt te werk: 1 Trek de netstekker uit. 2 Wacht tenminste tien seconden en steek de netstekker weer in het stopcontact. Sagem Communications aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik dat niet volgens de voorschriften is, noch voor de daaruit resulterende gevolgen. Sagem Communications aanvaardt binnen de garantietermijn van 24 -vierentwintig- Maanden (3 drie- Maanden voor toebehoren) vanaf de aankoopdatum zonder kosten en naar eigen goeddunken reparaties en kosten voor vervangende onderdelen, als zich gebreken aan het apparaat voordoen die zijn terug te voeren op een foutieve productie. [. . . ] Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. Het CE merk bevestigt dat de machine voldoet aan de betreffende richtlijnen van de Europese Unie. AgfaPhoto hecht grote waarde aan milieubescherming in het kader van duurzame ontwikkeling. agfaPhoto streeft ernaar om milieuvriendelijke systemen op de markt te brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM AS1111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM AS1111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag