Gebruiksaanwijzing SAGEM AP2300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM AP2300. Wij hopen dat dit SAGEM AP2300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM AP2300 te teleladen.


SAGEM AP2300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41513 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM AP2300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Las averías o disfunciones que sean consecuencia de la falta de cumplimiento de las normas de instalación y de utilización, de una causa externa al material (rayo, incendio, golpe, aguas, . Los problemas ligados al acceso y/o la conexión a Internet, tales como las interrupciones de las redes de acceso, fallo de la línea del abonado, o de su destinatario, - los defectos de transmisión (mala cobertura de emplazamientos geográficos por los emisores radioeléctricos, interferencias, zonas oscuras, fallos o mala calidad de las líneas telefónicas. ) , - los defectos propios de la red local (cableado , servidor de ficheros , terminales) y/o los defectos de la red de transmisión. Los trabajos de revisión general (tal y como aparecen indicados en las instrucciones de uso que se adjuntan al material) así como las disfunciones que sean consecuencia de la inejecución de los trabajos de revisión general, debiendo precisar que el coste de estos trabajos es en todo caso por cuenta del cliente. [. . . ] Om letsel te voorkomen, dient u in geen geval de printkop aan te raken. Gebruik enkel en alleen artikelen van het merk AgfaPhoto omdat u het apparaat anders mogelijk beschadigt en de garantie verliest. Om deze reden verzoekt de Europese regeling uw medewerking aan gescheiden inzameling: - op de verkooppunten, bij de aankoop van een gelijkwaardige installatie, - op de inzamelpunten die u plaatselijk ter beschikken worden gesteld (inzamelcentra voor chemisch afval, gescheiden vuilophaling enz. Het CE merk geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/ 5/CE van het Europese Parlement en de Europese Raad met betrekking tot telecommunicatieve apparatuur, veiligheid en gezondheid van gebruikers, en elektromagnetische storingen. Plaats uw cassette voor u, haal de verschillende elementen van uw printer er uit en controleer of u alle hieronder vermelde elementen heeft: Alvorens de verbindingen tot stand te brengen, moet u de veiligheidsvoorschriften aan het begin van de handleiding op de cd-rom die bij de printer geleverd is, raadplegen. Zorg ervoor dat u minimaal 10 centimeter ruimte achter de printer vrijlaat, zodat het papier tijdens het afdrukken over een grotere marge beschikt. Plaats uw printer niet in een stoffige ruimte, aangezien stof de afdrukkwaliteit van uw foto's kan aantasten. Papier antes te plaats di inserir hoja esta prima casset papier foglio Quitar e. Meerdere foto's selecteren en een verschillend aantal exemplaren instellen voor elke af te drukken foto, · Op een foto inzoomen en deze afdrukken. Op een LCD-scherm (1) van 2, 4 inch kunt u uw foto's bekijken Het nummer van de foto aan keuze van het aantal kopieën modus Crystal Image geactiveerd modus rode-ogen geactiveerd inzoomen op een gedeelte van de foto op de foto aangebrachte wijzigingen een kopievia de selectietoets toegang tot de toetsmenu's MENU een kopie via de selectietoets toevoegen verwijderen Voer de geheugenkaart afhankelijk van zijn formaat in de juiste gleuf, zoals op boven aangegeven illustratie. Verwijder de geheugenkaart en controleer of u deze in de juiste gleuf en richting hebt ingevoerd. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding op de bij de printer geleverde cd-rom. Voor uw geheugenkaart in: na een inleesperiode verschijnt de laatste foto van uw geheugenkaart op het LCD-scherm. Druk op de toets of toets om de eerste foto op uw geheugenkaart weer te geven, met de toetsen Wanneer u uw foto geselecteerd hebt, drukt u op de en volgt u de aanwijzingen op het scherm om de foto af te drukken. Crytal Image zorgt automatisch voor de afstellingen en correcties die nodig zijn voor een scherp beeld en de juiste kleuren plus contrast voor een zo goed mogelijke printkwaliteit. Over- en onderbelichting worden verder gecorrigeerd (onderbelichte foto's worden bijvoorbeeld lichter gemaakt en delen van een foto met grote contrasten worden gecompenseerd). De functie Correctie rode ogen retoucheert de "rode ogen" op foto's waarvoor een flitser gebruikt werd. U moet deze functies inschakelen alvorens met de overdracht naar de printer te beginnen. [. . . ] B) Slijtage als gevolg van normaal dagelijks gebruik van het apparaat en de accessoires. C) Schade als gevolg van onvoldoende of slechte verpakking van het apparaat bij transport of verzending naar Sagem Communication. In de gevallen die hierboven zijn beschreven, evenals na het verstrijken van de garantieperiode van twaalf maanden, dient de klant Sagem Communication een prijsopgave te vragen en dient hij / zij deze te accepteren alvorens het apparaat naar Sagem Communication terug te sturen. De reparatie- en verzendkosten worden aan de klant in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM AP2300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM AP2300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag