Gebruiksaanwijzing SAGEM AP1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM AP1100. Wij hopen dat dit SAGEM AP1100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM AP1100 te teleladen.


SAGEM AP1100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25757 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM AP1100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Los trabajos de revisión general (tal y como aparecen indicados en las instrucciones de uso que se adjuntan al material) así como las disfunciones que sean consecuencia de la inejecución de los trabajos de revisión general, debiendo precisar que el coste de estos trabajos es en todo caso por cuenta del cliente. U heeft zojuist een fotoprinter aangeschaft en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. U profiteert met deze printer van hoge kwaliteit volop van uw digitale foto's. De functies "Crystal Image" en "Rode ogen" voor het optimaliseren van beelden zorgen voor een onberispelijke printkwaliteit van uw foto's. [. . . ] DE VERPAKKING De aanwezigheid van het logo (groene stip) op de verpakking duidt aan dat een bijdrage is gestort in een erkend landelijk fonds voor verbetering van de infrastructuren voor inzameling en recycling van verpakkingen. Om deze recycling te vereenvoudigen wordt u verzocht u te houden aan de ter plaatse geldende regels voor het sorteren van dit soort afval. Om deze reden verzoekt de Europese regeling uw medewerking aan gescheiden inzameling: - op de verkooppunten, bij de aankoop van een gelijkwaardige installatie, - op de inzamelpunten die u plaatselijk ter beschikken worden gesteld (inzamelcentra voor chemisch afval, gescheiden vuilophaling enz. Op die manier werkt u mee aan de recycling en de opwaardering van afval van elektrische en elektronische producten die potentieel schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Plaats uw cassette voor u, haal de verschillende elementen van uw printer er uit en controleer of u alle hieronder vermelde elementen heeft Een netsnoer Een voedingsblok Een blok met fotopapier (afhankelijk van het model) CD-Rom Opmerking : Wanneer u de printer dicht bij een muur of een ander object plaatst, moet u er rekening mee houden, dat er achter de printer een ruimte vrij moet blijven van tenminste 10 cm, zodat het transport van het papier niet wordt belemmerd. Sluit het netsnoer aan op een eenvoudig toegankelijke wandcontactdoos. Sluit uw apparaat met de te printen bestanden aan op één van de USB-poorten aan de hand van uw apparatuur of breng het met een IRDA voorzien apparaat in de buurt van de IRDA van uw printer, zodat deze elkaar automatisch detecteren. - Bij de sleutelaansluitingen WiFi, Pictbrigde en de Bluetooth sleutel worden de bestanden automatisch overgedragen zodra de aangesloten apparaten herkend worden. Opmerking : Als u de Bluetooth-modus gebruikt, moet u uw foto selecteren voordat u met afdrukken begint. Breng het uitzendende apparaat in de buurt van de IRDA-poort van de printer. - Start vanaf een PC het printen vanuit het controlepaneel dat met uw utiliteitsprogramma of printsoftware gebruikt wordt. Tijdens de overdracht van de gegevens en het printen knippert het groene controlelampje op de bovenzijde van de printer. U kunt de printkwaliteit verbeteren met behulp van de functies "Crystal Image" en "Rode ogen". "Crystal Image" zorgt automatisch voor de afstellingen en correcties die nodig zijn voor een scherp beeld en de juiste kleuren plus contrast voor een zo goed mogelijke printkwaliteit. Over- en onderbelichting worden verder gecorrigeerd (onderbelichte foto's worden bijvoorbeeld lichter gemaakt en delen van een foto met grote contrasten worden gecompenseerd). De functie Correctie "Rode ogen" retoucheert de rode ogen op foto's waarvoor een flitser gebruikt werd. U moet deze functies inschakelen alvorens met de overdracht naar de printer te beginnen. Druk voor het inschakelen van deze functies op de groene toets op de bovenzijde van de printer in de volgende volgorde. de icoon , gaan branden , de functies "Crystal Image" en "Rode ogen" worden ingeschakeld. Gaat uit en de icoon gaat branden, de functie "Rode ogen" wordt ingeschakeld. [. . . ] Zet de printer aan en wacht tot de initialisatiefase klaar is, totdat het bij het apparaat is tijdens een deze functie behorende controlelampje weer groen is. afdrukopdracht losgeraakt · Als een vel papier vastzit, volg dan de aanwijzingen ( zie paragraaf Papier verstopt op pagina 8). Er wordt geen foto afgedrukt op het vel papier De foto wordt afgedrukt met een streep over de lengte of met meerdere vlekken Geen afdruk vanaf uw individuele computer of fototoestel · Gebruikt u papier dat aan de technische specificaties voldoet ? Reinig de afdrukkop volgens de aanwijzingen ( zie paragraaf De printkop reinigen op pagina 8). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM AP1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM AP1100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag