Gebruiksaanwijzing SAGEM AF8070

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM AF8070. Wij hopen dat dit SAGEM AF8070 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM AF8070 te teleladen.


SAGEM AF8070 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21309 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM AF8070

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit teken zijn tips gekenmerkt die de bediening van uw toestel efficiënter en eenvoudiger maken. Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet in deze handleiding zijn beschreven. Leg alle kabels zo dat er niemand over kan vallen, dat zich niemand er kan verwonden of dat het toestel wordt beschadigd. Plaats nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op het LCD-paneel, de lijst of het netsnoer. [. . . ] Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje) overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. 1 Steek de kleine stekker van het netstroomapparaat in de aansluiting achter het klepje aan de rechterkant van het apparaat. Om schade aan het apparaat of aan geheugenkaarten te voorkomen, schakelt u het apparaat uit voordat u een kaart uit het apparaat verwijdert of in het apparaat plaatst. Trek de ingestoken geheugenkaart er nooit uit als het apparaat gegevens aan het opslaan is. 4 Schakel het apparaat aan met de aan/uit schakelaar aan de bovenkant. Nadat het beginscherm wordt weergegeven ziet u een overzicht van de foto's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen. 1 Schakel het apparaat uit met de aan/uit schakelaar aan de bovenkant. 3 Schakel het apparaat aan met de aan/uit schakelaar aan de bovenkant. Nadat het beginscherm wordt weergegeven ziet u een overzicht van de foto's die op de USB-geheugenkaart zijn opgeslagen. Als een USB-opslagapparaat tegelijkertijd met een geheugenkaart wordt gebruikt, worden de foto's alleen op het opslagmedium getoond dat als eerste is aangesloten. als geen geheugenkaart is geplaatst , verschijnt op het scherm Ê. Als zich op het geplaatste opslagmedium geen foto's bevinden, dan verschijnt op het scherm Ì. U kunt uw digitale fotoalbum zo configureren dat bij het openen van de leren klep het apparaat automatisch wordt aangeschakeld. Een kleine magneet in de leren klep bedient in het apparaat een magnetische schakelaar (zgn. Daardoor kan het digitale fotoalbum ook met uitsluitend de leren klep worden aan- en uitgeschakeld. Telkens als u de leren klep opent, wordt het digitale fotoalbum automatisch aangeschakeld. Als u het digitale fotoalbum zonder de leren tas gebruikt als digitaal fotovenster, dan heeft de magnetische schakelaar geen functie. Schakel het apparaat aan en uit met de aan/uit schakelaar aan de bovenkant van het apparaat. 2 Schakel het apparaat aan met de aan/uit schakelaar aan de bovenkant van het apparaat. Druk op À/Á om naar de vorige of volgende foto te springen. 3 Kies met À of Á de foto vanaf waar u de diashow wilt starten. Zorg ervoor dat de ingebouwde accu volledig is opgeladen, of dat de netaansluiting correct met het apparaat is verbonden. [. . . ] De plastic folies komen, naargelang van de in uw land geldende richtlijnen, bij het recycleerbare plastic of bij restafval. Handelsmerken: De in deze handleiding genoemde referenties zijn handelsmerken van de betreffende firma's. Het ontbreken van de symbolen ® en TM betekent niet dat de betreffende begrippen vrije handelsmerken zijn. Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM AF8070

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM AF8070 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag