Gebruiksaanwijzing SAGEM AF50715PS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM AF50715PS. Wij hopen dat dit SAGEM AF50715PS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM AF50715PS te teleladen.


SAGEM AF50715PS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25102 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM AF50715PS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet in deze handleiding zijn beschreven. Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje) overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. Leg alle kabels zo dat er niemand over kan vallen, dat er zich niemand kan verwonden of dat het toestel wordt beschadigd. Gebruik uitsluitend geschikte kabels; neem indien nodig contact op met onze technische klantenservice of met uw vakhandel. [. . . ] Trek de ingestoken geheugenkaart er nooit uit als het apparaat gegevens aan het opslaan is. Haal het toestel van het stroomnet wanneer vloeistoffen of vreemde deeltjes in het toestel zijn geraakt en laat uw toestel door een technische servicedienst onderzoeken. 3G/I ­ Naar boven / Naar beneden / Naar links / Naar rechts 1 Plaats een geheugenkaart in de desbetreffende sleuf aan de achterkant van het apparaat. Trek de ingestoken geheugenkaart er nooit uit als het apparaat gegevens aan het opslaan is. Opmerking Ontbrekende delen Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar of met onze klantendienst. 2 Schakel het apparaat aan met de aan/uit schakelaar aan de achterkant. Nadat het startscherm is weergegeven, wordt automatisch een diavoorstelling gestart. Opmerking Er zijn veel foto's op de geheugenkaart aanwezig Als op de geheugenkaart veel foto's zijn opgeslagen, kan het enige tijd duren voordat de diashow begint. 3 Druk tijdens de diashow op de achterkant op de knop OK om de diashow te beëindigen. Opmerking USB-geheugen en geheugenkaart tegelijkertijd gebruiken Als een USB-geheugenapparaat tegelijkertijd met een geheugenkaart wordt gebruikt, worden eerst de foto's op de geheugenkaart getoond. Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje) overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. 1 Kies de juiste stroomstekker voor uw land en schuif deze op het stroomsnoer. Opmerking Procedure afbreken Met de keuze van en de bevestiging via OK wordt het kopieerproces afgebroken. U kunt de volgende instellingen maken: , , (helderheid, contrast, kleurverzadiging) ­ Instellen van de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging van het LCD scherm. U kunt vanaf een geheugenkaart of een USB-stick fotobestanden kopiëren. Foto afspelen ­ plaats van de foto wijzigen Paginaverhouding ­ Het scherm van het digitale fotoframe heeft een paginaverhouding in het format 16:10. Kies uit of de foto in het originele format, of in breedbeeld (16:10) dient te worden getoond, of dat de foto aan de beeldschermgrootte dient te worden aangepast. Overgangseffecten ­ Verschillende overgangseffecten voor de modus diashow instellen Diashow - weergavetijd ­ Kiezen uit de opgegeven tijden. Opmerking Met ù verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug. 7 Kies met J/H het symbool en druk op OK om te beginnen met kopiëren. Opmerking Procedure afbreken Met de keuze van en de bevestiging via OK wordt het kopieerproces afgebroken. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten op het gebied van consumentenveiligheid en elektromagnetische interferentie uit richtlijn 1999/5/EC van de Europese Raad betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie. [. . . ] Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. AgfaPhoto en aanverwante bedrijven kunnen door de koper van dit product of door derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding, verlies of kosten en uitgaven tengevolge van een ongeval, het verkeerde gebruik of misbruik van dit product of niet toegelaten modificaties, reparaties, wijzingen van het product of het niet in acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van AgfaPhoto. AgfaPhoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding of problemen tengevolge van het gebruik van om het even welke opties of verbruiksmaterialen die niet als originele producten van AgfaPhoto of niet als door AgfaPhoto goedgekeurde producten zijn gekenmerkt. AgfaPhoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding tengevolge van elektromagnetische interferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindingskabels die niet als producten van AgfaPhoto zijn gekenmerkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM AF50715PS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM AF50715PS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag