Gebruiksaanwijzing SAGE SES875

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGE SES875. Wij hopen dat dit SAGE SES875 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGE SES875 te teleladen.


SAGE SES875 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3001 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGE SES875

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Leuchte STEAM / HOT WATER (DAMPF / HEIßWASSER) blinkt um anzuzeigen dass die Maschine für die Dampffunktion aufheizt. Die beleuchtete Taste zeigt die aktuell gewählte Temperatur. Die Maschine deaktiviert die Dampffunktion automatisch nach 5 Minuten kontinuierlicher Dampfausgabe. Schritte 4­6 wiederholen, um die Entkalkung abzuschließen und die Lösung im Tank zu leeren. [. . . ] Zet het portafilter in het apparaat vast zonder gemalen koffie in het filterbakje, en laat er heet water doorheen lopen. De bovenkant van de metalen tamperrand moet zich op dezelfde hoogte bevinden als de bovenkant van het filterbakje NA het aandrukken. trim de puck op het Juiste niveau met de Gebruik altijd de RazorTM-tool en trim de koffie na het aanstampen. Grover malen Druk aan met een druk van 15 kg. De bovenkant van de metalen tamperrand moet zich op dezelfde hoogte bevinden als de bovenkant van het filterbakje NA het aandrukken. Trim de puck op het juiste niveau met de RazorTM-doseringstool. Gebruik altijd de RazorTM-tool en trim de koffie na het aanstampen. Draai de regelaar STEAM (stoom)/HOT WATER (warm water) naar de stand STEAM (stoom). Het lampje STEAM (stoom)/HOT WATER (warm water) knippert om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is om stoom te creëren. Wanneer het lampje STEAM (stoom)/HOT WATER (warm water) niet meer knippert, zet u de knop terug naar de stand STANDBY. Breng vervolgens binnen 8 seconden het uiteinde van het stoompijpje (1-2 cm) onder het oppervlak van de melk, dichtbij de rechterkant van de kan en naar rechts gericht. Draai vervolgens de knop snel terug naar de stand STEAM (stoom). Door de stoom te pauzeren, wordt voorkomen dat de melk uit de kan springt (deze pauzefunctie duurt slechts 8 seconden). De indicatorstrip op de melkkan verandert van kleur om de exacte melktemperatuur aan te duiden. We raden een melktemperatuur tussen 60-65 °C aan. Zodra de melk op de juiste temperatuur is (60-65 °C), zet u de knop terug in de stand STANDBY VOORDAT u de kan verwijdert. Veeg het stoompijpje onmiddellijk schoon met een vochtige doek. Met het uiteinde van het stoompijpje boven de lekbak schakelt u vervolgens de stoom kort in om de resterende melk uit het stoompijpje te verwijderen. Druk op de knop POWER om het apparaat uit te Om de watertemperatuur aan te passen, drukt u binnen 5 seconden na het activeren van de geavanceerde temperatuurmodus op een van de volgende knoppen. het apparaat piept twee keer om de wijziging te bevestigen. Houd de knop 2 CUP ingedrukt en houd vervolgens de knop POWER tegelijkertijd ingedrukt om de ontkalkingsmodus in te schakelen. Het apparaat geeft aan dat het klaar is om te ontkalken als de knop POWER, de knop 1 CUP, het indicatielampje CLEAN ME en het indicatielampje HOT WATER (warm water)/STEAM (stoom) allemaal constant branden. [. . . ] Geen actie vereist, omdat dit de normale werking van het apparaat is. Geen actie vereist, omdat dit de normale werking Waterreservoir is niet correct geplaatst en op zijn plaats vergrendeld. Nadat de stoom- en warmwaterfuncties zijn ingesteld, wordt er automatisch water in de lekbak gelaten om ervoor te zorgen dat de thermospoel de optimale temperatuur bereikt voor het extraheren van espresso. Waterreservoir is niet correct geplaatst en op zijn plaats vergrendeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGE SES875

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGE SES875 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag