Gebruiksaanwijzing SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL. Wij hopen dat dit SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL te teleladen.


SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20353 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] wAARSCHUWING: Ziet u dit pictogram , raadpleeg dan de veiligheidsinstructies om schade en letsel te voorkomen. INFORMATIE: Ziet u dit pictogram, raadpleeg dan het advies over hoe u uw koffiemachine correct en veilig gebruikt. De machine is bedoeld om dranken te bereiden volgens deze instructies. Deze machine is ontworpen voor gebruik binnenshuis en bij niet-extreme temperaturen. [. . . ] Zet de machine UIT door 2 seconden op START | ANNULEREN te drukken totdat de machine uitgaat. Plaats een kopje onder Til de hendel omhoog, plaats een capsule en sluit de hendel. Om hygiënische redenen kunt u gebruikte capsules beter niet opnieuw gebruiken. TIP: Gebruik gepasteuriseerde volle of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (tussen 4-6 °C) voor optimaal melkschuim. Zorg ervoor dat de Melkkan contact maakt met de temperatuursensor in het lekbakje. als de extractie van de Espresso gereed is, druk op START | ANNULEREN om het melkschuim te bereiden. Is, til het stoompijpje omhoog en reinig met een schone, vochtige doek. TIP: Gebruik gepasteuriseerde volle of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (tussen 4-6 °C) voor optimaal melkschuim. De minimale en maximale hoeveelheid staan aangegeven aan de binnen- en buitenkant van de melkkan. Til het stoompijpje omhoog, plaats in het midden boven de melkkan en druk op START | ANNULEREN om de melk op te schuimen. Zorg ervoor dat de melkkan contact maakt met de temperatuursensor in het lekbakje. Als de melk is opgeschuimd, til het stoompijpje omhoog en veeg schoon met een vochtige doek. Omhoog, plaats in het midden boven de melkkan en druk op START| ANNULEREN om de melk op te schuimen. Zorg ervoor dat de melkkan contact maakt met de temperatuursensor in het lekbakje. Als de melk is opgeschuimd, til het stoompijpje omhoog en veeg schoon met een vochtige doek. Schenk het melkschuim in het latte macchiato-glas en plaats het glas onder de koffie-uitlaat. Druk op SELECTEREN om op te slaan en druk op START | ANNULEREN om te stoppen zonder op te slaan. Deze machine is geoptimaliseerd voor gepasteuriseerde volle of halfvolle melk. Draai aan de SELECTEREN-knop om de koffiesoort te selecteren & druk op de SELECTEREN-knop om de koffiesoort aan te passen. Druk op de SELECTERENknop om uw keuze te bevestigen & draai om de instellingen te veranderen. Het aanbevolen Melkschuimniveau en Espresso-volume zijn gemarkeerd met een stippellijn. Druk op de SELECTEREN-knop om op te slaan & druk op START | ANNULEREN om te stoppen zonder op te slaan. [. . . ] Tijdens de garantieperiode zal Sage, naar eigen inzicht, elk defect product kosteloos repareren of vervangen aan de eigenaar. Vervangproducten of gerepareerde onderdelen staan enkel onder garantie voor het niet-verstreken deel van de oorspronkelijke garantie of voor zes maanden, afhankelijk van welke van de twee het langste is. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van nalatigheid, ongelukken, verkeerd gebruik of enige andere reden die buiten de redelijke controle van Sage valt, inclusief maar niet beperkt tot: normale slijtage, nalatigheid of het niet volgen van de productinstructies of veiligheidsmaatregelen, onjuist of onvoldoende onderhoud, kalkaanslag of gebrek aan ontkalking, aansluiting op onjuiste stroomtoevoer, ongeoorloofde productwijziging of -reparatie, gebruik voor commerciële doeleinden, brand, blikseminslag, overstroming of andere externe oorzaken. Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop of in andere landen waar Sage hetzelfde model met identieke technische specificaties verkoopt of onderhoudt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag