Gebruiksaanwijzing RYOBI RLM18X41H240F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RLM18X41H240F. Wij hopen dat dit RYOBI RLM18X41H240F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RLM18X41H240F te teleladen.


Mode d'emploi RYOBI RLM18X41H240F
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RLM18X41H240F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product monteert, onderhoudt en gebruikt. Transporte la batería de conformidad con las disposiciones y las normativas locales y nacionales. Se ha informado de que las vibraciones de las TR Lea y comprenda todas las instrucciones antes de manipular el producto, respete las advertencias y las instrucciones de seguridad. Deze draadloze grasmaaier is alleen bedoeld voor gebruik buiten. [. . . ] Het product moet worden gestart terwijl de gebruiker achter het handvat staat in de veilige zone. De afvoergoot voor gras is blootgesteld en wordt niet beschermd door de grasbak en het deksel van de afvoergoot voor gras Handen en voeten van iedereen die zich binnen het maaibereik bevindt, niet duidelijk zichtbaar zijn. Gebruik het product nooit als de aan-/ uitknop op het handvat het product niet correct start en stillegt. Probeer de aan/uitschakelaar nooit in de AAN-stand te vergrendelen; dit is uiterst gevaarlijk. Deze zal beter en veiliger werken aan de snelheid waarvoor ze werd ontworpen. Stop het maaiblad wanneer u een grintoppervlak oversteekt. Trek het product niet achteruit tenzij absoluut nodig. Moet wegsturen van een muur of obstructie, kijk dan eerst naar beneden en achter u om te voorkomen dat u struikelt en de machine over uw voeten trekt. Leg de motor stil en laat het maaiblad stilvallen als de grasmaaimachine moet worden gekanteld voor transport wanneer u andere oppervlakken dan gras oversteekt en wanneer u de machine van en naar de plaats die moet worden gemaaid, transporteert. Gebruik de machine nooit wanneer Kantel de grasmaaimachine niet wanneer u de motor start of terwijl de motor draait. Zo nodig kunt u de voorkant van de grasmaaier maximaal 5 cm optillen voor een eenvoudiger start. Zorg dat de maaier zich weer in zijn normale positie bevindt, met alle wielen op de grond, voordat u met maaien begint. Door de grasmaaier te kantelen worden de messen blootgesteld, wat de kans op het wegschieten van voorwerpen of onbedoeld contact met de messen vergroot. Schakel de motor voorzichtig in, volgens de instructies en zorg dat handen en voeten zich uit de buurt van de messen bevinden. Steek uw handen of voeten niet in de buurt van of onder ronddraaiende onderdelen. Hef het product nooit op of draag het nooit terwijl de motor draait. Controleer dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u: Wanneer u het product onbeheerd achter laat (ook bij het verwijderen van Nadat een vreed voorwerp de machine heeft geraakt; inspecteer de machine op schade en herstel de machine indien nodig voor u de ze heropstart en opnieuw gebruikt. Als het product abnormaal begint te trillen, controleer dan onmiddellijk of: Vermijd gaten, sporen, oneffenheden, stenen of andere verborgen voorwerpen. Een oneven terrein kan ervoor zorgen dat u wegglijdt en valt. Zorg er altijd voor dat de motorbeseturingskabel tijdens de montage of wanneer het handvat wordt geplooid, nooit geklemd of op een andere manier beschadigd raakt. Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu`s kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken. [. . . ] Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Neem contact op met uw lokaal Zijn bedoeld om de gevaarniveaus die met het Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, kleine of middelmatige verwondingen kan veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RLM18X41H240F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RLM18X41H240F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag