Gebruiksaanwijzing RYOBI RLM18X41H240F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI RLM18X41H240F. Wij hopen dat dit RYOBI RLM18X41H240F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI RLM18X41H240F te teleladen.


RYOBI RLM18X41H240F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10060 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI RLM18X41H240F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product monteert, onderhoudt en gebruikt. Transporte la batería de conformidad con las disposiciones y las normativas locales y nacionales. Se ha informado de que las vibraciones de las TR Lea y comprenda todas las instrucciones antes de manipular el producto, respete las advertencias y las instrucciones de seguridad. Het maaiblad moet ongeveer parallel draaien met de grond waarover het wordt gereden. [. . . ] Probeer de aan/uitschakelaar nooit in de AAN-stand te vergrendelen; dit is uiterst gevaarlijk. Deze zal beter en veiliger werken aan de snelheid waarvoor ze werd ontworpen. Moet wegsturen van een muur of obstructie, kijk dan eerst naar beneden en achter u om te voorkomen dat u struikelt en de machine over uw voeten trekt. Leg de motor stil en laat het maaiblad stilvallen als de grasmaaimachine moet worden gekanteld voor transport wanneer u andere oppervlakken dan gras oversteekt en wanneer u de machine van en naar de plaats die moet worden gemaaid, transporteert. Gebruik de machine nooit wanneer Kantel de grasmaaimachine niet wanneer u de motor start of terwijl de motor draait. Zo nodig kunt u de voorkant van de grasmaaier maximaal 5 cm optillen voor een eenvoudiger start. Zorg dat de maaier zich weer in zijn normale positie bevindt, met alle wielen op de grond, voordat u met maaien begint. Door de grasmaaier te kantelen worden de messen blootgesteld, wat de kans op het wegschieten van voorwerpen of onbedoeld contact met de messen vergroot. Schakel de motor voorzichtig in, volgens de instructies en zorg dat handen en voeten zich uit de buurt van de messen bevinden. Steek uw handen of voeten niet in de buurt van of onder ronddraaiende onderdelen. Hef het product nooit op of draag het nooit terwijl de motor draait. Controleer dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u: Wanneer u het product onbeheerd achter laat (ook bij het verwijderen van Nadat een vreed voorwerp de machine heeft geraakt; inspecteer de machine op schade en herstel de machine indien nodig voor u de ze heropstart en opnieuw gebruikt. Als het product abnormaal begint te trillen, controleer dan onmiddellijk of: Vermijd gaten, sporen, oneffenheden, stenen of andere verborgen voorwerpen. Zorg er altijd voor dat de motorbeseturingskabel tijdens de montage of wanneer het handvat wordt geplooid, nooit geklemd of op een andere manier beschadigd raakt. Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu`s kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken. Overbelasting wordt opgespoord, zal het Temperaturen zullen ervoor zorgen dat de EN Hem dan afkoelen voordat u verder gaat met ES Als het werktuig nog steeds niet IT Werkt, laadt u de accu opnieuw op. Laat de aan-uit-knop los NO of verwijder de accu uit het product zodat de RU led-indicator van de accu zijn normale functie PL hervat. Het product is uitgerust met een telescopische RO hendel die kan worden aangepast voor opslag LV en gebruik. Helemaal uitgeschoven zijn als het product ET Klaar gemaakt wordt voor gebruik. Uitgeschoven en de twee grendels zich niet in BG Stel de maaihoogte van de grasmaaimachine af om overeen te komen met de huidige toestand van het gazon dat moet worden gemaaid. Voor de beste resultaten maait u altijd een derde of minder van de totale hoogte van Wanneer u lang gras maait, stapt u best trager om efficiënter maaien toe te laten en ervoor te zorgen dat het afval goed wegraakt. [. . . ] Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt. Neem contact op met uw lokaal Zijn bedoeld om de gevaarniveaus die met het Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, kleine of middelmatige verwondingen kan veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI RLM18X41H240F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI RLM18X41H240F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag