Gebruiksaanwijzing RYOBI CPS-1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CPS-1801. Wij hopen dat dit RYOBI CPS-1801 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CPS-1801 te teleladen.


RYOBI CPS-1801 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3747 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CPS 1801 SCHEMA (574 ko)
   RYOBI CPS 1801 SCHEMA (574 ko)
   RYOBI CPS-1801 DATASHEET (154 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CPS-1801

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Schieben Sie den Bedienungsschlüssel in die entsprechende Aussparung und lösen Sie die Schraube der Sägeblatteinspannung. Schieben Sie den Bedienungsschlüssel in die entsprechende Aussparung und entfernen Sie die Schraube der Sägeblatteinspannung. Las chispas generadas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar una explosión. [. . . ] Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit opspat bij gebruik van de accu onder buitengewone omstandigheden. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Gebruik dit laadapparaat uitsluitend voor accu's van het nikkelcadmium (NiCad) type om het gevaar voor lichamelijk letsel te beperken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: a. De stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; b. Het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden. Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een deskundige. WAARSCHUWING Als er iets ontbreekt, gebruik het apparaat dan niet voordat u beschikt over de ontbrekende onderdelen. Niet naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Let er daarbij op dat de ribbels van het accupak precies passen in de gleuven van de accuhouder van de hoogsnoeier. Zorg dat de vergrendelingen aan beide zijden van het accupak goed vastklikken en dat het accupak goed vastzit aan de hoogsnoeier voordat u het apparaat gaat gebruiken. Kijk waar zich de vergrendelingen bevinden van het accupak en druk hierop om de accu los te maken van de hoogsnoeier. Draai het onderste deel van de buislengte instelring los om de telescoopbuis los te zetten. Het ene deel van de buis moet ongehinderd ten opzichte van het andere deel kunnen schuiven. Stel de totale lengte van de buis in al naar gelang het werk dat u gaat doen. [. . . ] Bij het manipuleren van een accu kunt u ernstige brandwonden oplopen, vooral als u ringen of sieraden draagt. Om de levensduur van uw accupak zo veel mogelijk te verlengen, raden wij u aan om: Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. WAARSCHUWING Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CPS-1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CPS-1801 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag