Gebruiksaanwijzing RYOBI CPL180M SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CPL180M. Wij hopen dat dit RYOBI CPL180M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CPL180M te teleladen.


RYOBI CPL180M SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1014 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CPL180MSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Einstellung: Drehen Sie die Leerlaufschraube "T" nach rechts, um die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen. WARNUNG Setzen Sie die Klappe wieder in die normale Ve r w e n d u n g s p o s i t i o n ( S u n ) , w e n n k e i n Frostrisiko besteht. 71-72) Entfernen Sie die Getriebeabdeckung und reinigen Sie die Komponenten der Kettenbremse (A). Abhilfe Drehen Sie die Leerlaufschraube «T» nach rechts, um die Leerlaufgeschwindigkeit zu erhöhen. [. . . ] Oefen geen druk meer uit op de zaag als u aan het einde van de zaagsnede bent. 20) WAARSCHUWING Vel geen bomen tijdens perioden met harde wind of veel neerslag. Tijdens het vellen van een boom is het belangrijk dat u de volgende waarschuwingen in acht neemt om mogelijk ernstig letsel te voorkomen. Draag oog-, gehoor- en hoofdbescherming (A) tijdens de bediening van dit apparaat. Zaag geen bomen om die zeer schuin staan of bomen met verrotte of dode takken, losse schors of holle stammen. Laat deze bomen omduwen of slopen met zwaar materieel en zaag ze vervolgens in stukken. ve l g e e n b o m e n i n d e n a b i j h e i d v a n elektriciteitsdraden of gebouwen (D). Controleer de boom op beschadigde of dode takken die kunnen vallen en u tijdens het vellen kunnen raken (F). Kijk tijdens het zagen regelmatig naar de top van de boom om er zeker van te zijn dat de boom in de gewenste richting valt. Houd alle omstanders op een veilige afstand (G) (tenminste tweemaal de hoogte van de boom). Bereid een pad voor veilige aftocht voor op het moment dat de boom valt (H). 26) Kortzagen is de term die wordt gebruikt voor het in gelijke stukken zagen van een gevelde boom op de gewenste lengte. Kies van tevoren uw ontsnappingsroute (of meerdere routes in het geval de gewenste route geblokkeerd is). Maak het directe gebied rondom de boom schoon en zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden op uw geplande pad van aftocht. Maak het pad voor deze veilige aftocht circa 135° van de geplande lijn van de val vrij (A). Houd rekening met de kracht en de richting van de wind, de stand en het evenwicht van de boom en de locatie van de grote takken. Probeer geen bomen te vellen langs een lijn die afwijkt van de natuurlijke richting van de boom om te vallen (B). Ondersteun kortere lengten op een zaagbok of op een andere stam tijdens het kortzagen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in contact kunnen komen met het uiteinde van het zwaard of de ketting tijdens het zagen: dit zou een terugslag (A) kunnen veroorzaken. Tijdens kortzagen dient u heuvelopwaarts te staan, zodat het afgezaagde stuk van de stam niet over u heen kan rollen. Soms is het onmogelijk om het afknellen van de ketting te voorkomen (met alleen de standaard zaagtechnieken) of is het moeilijk om te voorspellen op welke wijze een stam zich gedraagt tijdens het zagen. Tijdens het kortzagen van onderaf zal de zaag de neiging hebben u terug te duwen. [. . . ] De olietank moet altijd worden bijgevuld wanneer de brandstoftank wordt bijgevuld. Span de ketting volgens de aanwijzingen in het deel "Kettingspanning instellen" eerder in deze handleiding. Als er wel olie aanwezig is, kan het zijn dat de ketting bot is of het zwaard beschadigd is. Verwijder het koppelingdeksel en het zwaard en reinig de oliemondjes met een harde borstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CPL180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CPL180M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag