Gebruiksaanwijzing RYOBI CP180M SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CP180M. Wij hopen dat dit RYOBI CP180M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CP180M te teleladen.


RYOBI CP180M SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (960 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CP180MSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen. Houd kinderen en omstanders op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest. De stekker van het elektrische apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. [. . . ] Een achtergebleven stelsleutel die aan een bewegend onderdeel vastzit, kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt. Wijde kleding, sieraden of lange haren kunnen beklemd raken in de bewegende delen. Als uw machine samen met een stofzuigsysteem is geleverd, zorg er dan voor dat dit goed is geïnstalleerd en ook wordt gebruikt. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Hierdoor zou u verwondingen kunnen oplopen en/of de schuurmachine kunnen beschadigen. Gebruik de schuurmachine niet als de schuurband versleten of ingescheurd is. Als het werkstuk erg licht is, dient u het vast te zetten in een bankschroef. Uw schuurmachine mag niet meer met het werkstuk in aanraking zijn als u de machine stopzet. Gebruik uw schuurmachine uitsluitend voor de hieronder vermelde toepassingen: 1. In dat geval moet de gebruiker geluidsisolerende voorzieningen treffen en een gehoorbescherming dragen. Door indrukken of loslaten van de schakelaar (8) kunt u deze machine aan- of uitzetten. u vergrendelt de schuurmachine in de AAN-stand (7) door de vergrendelknop geheel in te drukken en tegelijk op de hoofdschakelaar te drukken. Druk opnieuw op de hoofdschakelaar als u de vergrendeling wilt opheffen. De snelheid van de schuurband kan van 150 tot 300 m/min worden ingesteld met behulp van de elektronische snelheidsregelaar (12). STAND VAN DE VOORHANDGREEP VERSTELLEN Terwijl u de ontgrendelknop van de voorhandgreep ingedrukt houdt, zet u de voorhandgreep hoger of lager om deze onder een hoek van -15°, 0°, 15° of 30° te plaatsen al naar gelang het werk dat u wilt uitvoeren. [. . . ] De randen van de schuurband lijnen zich automatisch uit met de uiteinden van de voorste en achterste rollen. Dit systeem is fabrieksmatig ingesteld, maar bijstellen is eventueel noodzakelijk als de schuurband wordt verwisseld of als de gebruikte band uitgerekt raakt. Als de rand van de schuurband meer dan 3, 175 mm van de rand van de voetplaat wijkt, stelt u de baanloop in met behulp van de stelschroef totdat de rand van de band opnieuw goed is uitgelijnd met de uiteinden van de voorste en achterste rollen. Alle reparaties dienen door een Erkend Ryobi Servicecentrum te worden uitgevoerd om een zo veilig en betrouwbaar mogelijke werking van de machine te waarborgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CP180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CP180M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag