Gebruiksaanwijzing RYOBI CNS1801M SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CNS1801M. Wij hopen dat dit RYOBI CNS1801M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CNS1801M te teleladen.


RYOBI CNS1801M SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (460 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CNS1801MSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de in onderstaande veiligheidsvoorschriften gebruikte ter men "elektrisch apparaat" of "elektrisch gereedschap" worden alle elektrische apparaten bedoeld, zowel de apparaten met een netsnoer als de apparaten met een accupak. WAARSCHUWING: als u zich niet aan een veiligheidsvoorschrift houdt, kunt u uzelf of anderen er nstig letsel berokkenen. De veiligheidsvoorschriften moeten zorgvuldig worden nageleefd om gevaar voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel te beperken. WAARSCHUWING: gebruik uw gereedschap niet voordat u alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding goed gelezen en begrepen hebt. [. . . ] Controleer, voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen. controleer de uitlijning en de goede werking van beweegbare onderdelen. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Beschadigde onderdelen mogen alleen door een erkend Ryobi servicecentrum hersteld of vervangen worden, behalve als in deze gebruikershandleiding iets anders wordt aangegeven. Laat een defecte schakelaar ver vangen in een erkend Ryobi servicecentrum. Gebruik het apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het schuren, vooral wanneer u de schuurmachine boven uw hoofd houdt. AAN-/UITSCHAKELAAR (1) Deze schuurmachine is voorzien van een schakelaar die zich aan de voorkant van het motorhuis bevindt. VOET MET KLITBEVESTIGING (2) Dankzij het klitbevestigingssysteem kunt u snel het schuurpapier of de schuurzolen vervangen. INDELING VAN HET SCHUURPAPIER Het bovenste tweederde deel van een velletje schuurpapier vormt een losneembare driehoek die kan worden gedraaid om de levensduur van het schuurpapier te verlengen en om het papier gelijkmatiger op te gebruiken. ORBITALE SCHUURACTIE Door de orbitale beweging van uw schuurmachine maakt de voet heen en weer bewegingen tijdens het schuren. Vergeet nooit dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. LET OP Houd het snoer uit de buurt van de schuurzone en leg het zo dat het tijdens het schuren niet beklemd kan raken tussen de houtstukken, gereedschappen of andere voorwerpen. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met dit gereedschap werkt. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes, stof en spanen in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken. Zorg dat de gaten van het schuur papier of de schuurzool zijn uitgelijnd met de gaten in de voet van de schuurmachine en plak daarna voorzichtig het papier met de kant met de klitbevestiging op de voet vast en druk dit zo stevig mogelijk aan. Opmerking: U kunt dit type papier zo lang gebruiken als de overgebleven schuurkracht dat toelaat. Wij raden u aan om het schuur papier en de schuurzolen steeds schoon te maken zodat ze zo goed mogelijk aan de voet van de schuurmachine hechten. WAARSCHUWING De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, de machine schoonmaakt of de klaar bent met u werk. Trek de stekker van uw apparaat uit het stopcontact om te voorkomen dat het ongewild in werking kan treden, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben. 4) Ga als volgt te werk om uw schuurmachine aan en uit te zetten: Om de schuurmachine AAN te zetten duwt u de AAN/UIT-schakelaar naar links. Om de schuurmachine UIT te zetten duwt u de AAN/UIT-schakelaar naar rechts. [. . . ] Gereedschap dat voor bewerking van glasvezeldelen, gipsplaten of bekledingsplaten wordt gebruikt, loopt meer risico om voortijdig te verslijten of defect te raken. Het zaagsel en slijpsel dat uit deze materialen ontstaat, heeft een zeer schurende werking op bepaalde onderdelen van elektrisch gereedschap, zoals overbrengingen, borstels, schakelaars, enz. Het gebruik van een machine voor glasvezelmateriaal, bekledingsplaten, bouwpleister of gips wordt daarom sterk afgeraden. Als u dit soort materiaal toch moet schuren, is het uiterst belangrijk om de schuurmachine regelmatig met perslucht te reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CNS1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CNS1801M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag