Gebruiksaanwijzing RYOBI CNS-1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CNS-1801M. Wij hopen dat dit RYOBI CNS-1801M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CNS-1801M te teleladen.


RYOBI CNS-1801M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2023 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CNS-1801M MANUAL 2 (1193 ko)
   RYOBI CNS-1801M MANUAL 2 (1193 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CNS-1801M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen. Houd kinderen, omstanders en huisdieren op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden en de macht over het gereedschap doen verliezen. [. . . ] neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. U zou ongelukken kunnen veroorzaken als u een accupak in een apparaat steekt dat "AAN" staat. Met accugereedschap mag alleen een bepaald type accu's worden gebruikt. Houd de accu wanneer deze niet gebruikt wordt uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken, hetgeen brandwonden of brand zou kunnen veroorzaken. kortsluiting van de contacten van de accu kan vonken , brandwonden of brand veroorzaken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. Kijk waar zich de vergrendelingen bevinden aan beide zijkanten van het accupak en druk hierop om het accupak los te maken van de niet- en nagelmachine. WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met uw apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat kans op ernstig lichamelijk letsel. Houd de niet- en nagelmachine ondersteboven, druk op de nokken en schuif de stang naar achteren om toegang te krijgen tot het magazijn. Sluit het magazijn door de stang naar voren te schuiven en zorg ervoor dat de nokken goed op hun plaats zitten. [. . . ] Haal het magazijn eruit met de nieten/nagels die nog niet zijn gebruikt. Verwijder de geblokkeerde niet of nagel met behulp van een tang met een smalle bek. Opmerking: U dient absoluut de geblokkeerde niet of nagel te verwijderen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als u probeert om de niet- en nagelmachine te gebruiken terwijl er een niet of nagel in het apparaat geblokkeerd zit, loopt u de kans om het mechanisme te beschadigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CNS-1801M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CNS-1801M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag