Gebruiksaanwijzing RYOBI CMS1801 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CMS1801. Wij hopen dat dit RYOBI CMS1801 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CMS1801 te teleladen.


RYOBI CMS1801 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (92 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CMS1801 SCHEMA 1 (51 ko)
   RYOBI CMS1801 SCHEMA 2 (69 ko)
   RYOBI CMS1801 SCHEMA 3 (85 ko)
   RYOBI CMS1801 SCHEMA 1 (51 ko)
   RYOBI CMS1801 SCHEMA 2 (69 ko)
   RYOBI CMS1801 SCHEMA 3 (85 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CMS1801ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Las chispas generadas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar una explosión. Para evitar situaciones peligrosas, utilice la máquina únicamente para las tareas para las que ha sido diseñada. Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Met de in onderstaande veiligheidsvoorschriften gebruikte termen "elektrisch apparaat" of "elektrisch gereedschap" worden alle elektrische apparaten bedoeld, zowel de apparaten die rechtstreeks op de sterkstroom worden aangesloten via een stopcontact als de apparaten die werken met een accupak. [. . . ] Gereedschap dat niet in gebruik is, moet buiten bereik van kinderen worden opgeborgen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van deze veiligheidsvoorschriften. Aantal slagen per minuut 0 - 2600 slagen/min Slaglengte van het zaagblad 16 mm Max. Zaagdiepte: - Hout 75 mm - Staal 6 mm 600 - 2600 slagen/min 20 mm 75 mm 8 mm Deze vergrendelde AAN-stand kunt u opheffen door de drukschakelaar even in te drukken en weer los te laten. Als de schakelaar zo vergrendeld staat en de stroom ongewild wordt onderbroken, dient u de vergrendelde AAN-stand onmiddellijk op te heffen. WAARSCHUWING Controleer altijd eerst of de schakelaar niet in de vergrendelde AAN-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt (door de drukschakelaar even in te drukken en gelijk weer los te laten). De zaag kan ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken bij niet naleving van dit voorschrift. Gebruik de vergrendelfunctie niet als u werk doet waarbij u de zaag veelvuldig moet laten stoppen. 2) De zaag is voorzien van een snelheidsregelaar (2) waarmee u de snelheid en dus het vermogen van het apparaat kunt regelen. U kunt de snelheid van de zaag verhogen (+) of verlagen (-) door de regelknop te verdraaien in de richtingen van de pijlen, zoals afbeelding 2 laat zien. Opmerking: Houd de zaagmachine in de normale werkstand en draai de snelheidsregelaar linksom om de snelheid en het vermogen van uw zaag te verhogen. WAARSCHUWING Controleer altijd voordat u begint te zagen of de beschermkap op zijn plaats zit om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen. Daar zou het zaagje in aanraking kunnen komen met spanningvoerende onderdelen van binnen en elektrische schokken veroorzaken die tot ernstig lichamelijk letsel kunnen leiden. WAARSCHUWING Uw zaagmachine mag nooit op de stroom zijn aangesloten wanneer u onderdelen monteert, instellingen verandert, het zaagblad inzet of verwijdert, of wanneer u de machine niet gebruikt. Trek de stekker van de zaag uit het stopcontact om te voorkomen dat de zaag ongewild in werking kan treden, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben. 5) Plaats het voorste deel van voetplaat van de zaagmachine op het werkstuk en zorg dat de voorkant van het zaagje is gericht op de afgetekende zaaglijn op het werkstuk. Zorg dat het netsnoer niet in het verlengde van het zaagblad kan komen. Druk de zaagmachine enigszins naar beneden om te zorgen dat de machine altijd in aanraking blijft met het werkstuk en schuif de zaag geleidelijk en licht naar voren om te zagen. U MAG UW ZAAG NOOIT OVERBELASTEN Als u de zaag overbelast, bestaat de kans dat de motor oververhit raakt en dat het zaagje breekt. U kunt de pendelbeweging in verschillende standen verstellen om sneller en beter te zagen. Bij een pendelbeweging drukt het zaagje tijdens de opwaartse beweging tegen het materiaal, maar raakt dit niet aan tijdens de neerwaartse beweging. WAARSCHUWING De machine kan ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken als de stekker van de zaagmachine niet uit het stopcontact is getrokken. [. . . ] Stel de parallelgeleider (14) in op de gewenste breedte en draai de blokkeerschroef (15) vast om de geleider in deze stand te blokkeren. wAARSCHUWING Gebruik bij vervanging uitsluitend originele reserveonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. WAARSCHUWING De machine kan ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken als de stekker van de zaagmachine niet uit het stopcontact is getrokken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CMS1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CMS1801 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag