Gebruiksaanwijzing RYOBI CMS-1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CMS-1801. Wij hopen dat dit RYOBI CMS-1801 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CMS-1801 te teleladen.


RYOBI CMS-1801 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9416 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CMS-1801 DATASHEET (117 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CMS-1801

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. 10 BEVEL CLAMPING KNOB The bevel clamping knob clamps the mitre saw at the required bevel angle. Trennen Sie die Stromversorgung der Säge und ziehen Sie die Sägeblattschraube fest an. Die folgenden Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten) sind erforderlich, um die Einstellungen Ihrer Säge oder bei der Installation des Sägeblattes zu prüfen. [. . . ] Voer de nodige instellingen uit en controleer regelmatig de hoekinstellingen om te zorgen dat de machine met precisie blijft zagen. De vele afbeeldingen in deze handleiding laten slechts gedeelten van uw verstekzaag zien. Dit maakt het mogelijk de op de afbeeldingen getoonde onderdelen duidelijk te laten zien. U mag uw gereedschap nooit gebruiken wanneer de beschermkappen niet goed op hun plaats zitten of niet goed werken. WAARSCHUWING: Wanneer u de accu niet verwijdert, kan de zaag ongewild in werking treden wat ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. De rand van de winkelhaak en de groefplaat moeten parallel lopen, zoals getoond in afbeelding 17. Als de rand van de winkelhaak en de groefplaat niet parallel lopen, zoals getoond in de afbeeldingen 18 en 19, moeten de instellingen bijgesteld worden. Draai met een 6 mm inbussleutel de inbusbouten los waarmee de aanslag bevestigd is. Verstel de aanslag naar links of naar rechts totdat de winkelhaak en groefplaat parallel lopen. Draai de bouten goed vast en controleer opnieuw de hoek tussen de aanslag en de draaischijf. WAARSCHUWING: Wanneer u de accu niet verwijdert, kan de zaag ongewild in werking treden wat ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Trek de zaagkop omlaag en druk de vergrendelpen in om de zaagkop in de transportstand vast te zetten. Controleer of de winkelhaak tegen het vlakke gedeelte van het zaagblad aan komt en niet tegen de tanden. De rand van de winkelhaak en het zaagblad moeten parallel lopen, zoals getoond in afbeelding 21. Als de voor- of achterkant van het zaagblad van de winkelhaak afwijkt, zoals getoond in de afbeeldingen 22 en 23, moeten de instellingen worden bijgesteld. Met behulp van bijgeleverde 6 mm inbussleutel draait u de inbusbouten los waarmee de montagesteun op de draaischijf is bevestigd. Draai de montagesteun naar rechts of naar links totdat het zaagblad parallel loopt met de winkelhaak. Draai de bouten weer goed vast en controleer opnieuw de hoek tussen de aanslag en het zaagblad. WAARSCHUWING: Wanneer u de accu niet verwijdert, kan de zaag ongewild in werking treden wat ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Trek de zaagkop omlaag en druk de vergrendelpen in om de zaagkop in de transportstand vast te zetten. Draai de afschuinvergrendelingsknop los en zet de zaagkop op de afschuinstand 0° (het zaagblad staat op 90° ten opzichte van de draaischijf). Plaats een combinatiewinkelhaak tegen de draaischijf en tegen het vlakke gedeelte van het zaagblad. [. . . ] Controlelampjes Groen lampje brandt continu Rood lampje brandt continu Rood lampje knippert Laden voltooid Laden aan de gang De temperatuur van de accu is te hoog De accu is grondig ontladen Laden onmogelijk · Gevaar voor letsel in geval van ongewenste inwerkingtreding. Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Voer de volgende handelingen eens per week uit (of vaker als u het laadapparaat dikwijls gebruikt): · De elektrische onderdelen moeten met een droge doek worden schoongepoetst. Controleer of er geen metalen voorwerpen in de behuizing van het laadapparaat zijn gekomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CMS-1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CMS-1801 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag