Gebruiksaanwijzing RYOBI CMD1802M SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CMD1802M. Wij hopen dat dit RYOBI CMD1802M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CMD1802M te teleladen.


RYOBI CMD1802M SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (236 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CMD1802MSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen. Houd kinderen en omstanders op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest. [. . . ] Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet normaal meer aan- en uitgezet kan worden is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u instellingen wijzigt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Om de schuurmachine UIT te zetten duwt u de schakelaar naar rechts ("OFF"). Gebruik uw apparaat uitsluitend voor de hieronder vermelde toepassingen: WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met uw schuurmachine. Vergeet niet dat een seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Om sneller te kunnen werken mogen meerdere vellen schuurpapier tegelijk op de schuurmachine worden gemonteerd. WAARSCHUWING De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, schuurpapier verwijdert of installeert, de machine schoonmaakt of de klaar bent met u werk. Wanneer de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact is getrokken, bestaat er geen gevaar meer dat de machine ongewild in werking treedt, wat ernstig letsel zou kunnen veroorzaken. Controleer de goede staat van het schuurpapier voordat u het installeert. Zorg dat de gaten van het schuurpapier of de schuurzool zijn uitgelijnd met de gaten in de voet van de schuurmachine en plak daarna voorzichtig het papier met de kant met de klitbevestiging op de voet vast en druk dit zo stevig mogelijk aan. Opmerking: U kunt dit type papier zo lang gebruiken als de overgebleven schuurkracht dat toelaat. Wij raden u aan om het schuurpapier en de schuurzolen steeds schoon te maken zodat ze zo goed mogelijk aan de voet van de schuurmachine hechten. Met de perforatorplaat die bij de schuurmachine wordt geleverd kunt u precies op de goede plaatsen gaten in het vel schuurpapier maken. [. . . ] Het schuurpapier beweegt met hoge snelheid in kleine cirkels, waardoor de schuurmachine zeer mobiel is. 4) Voor een efficiënte stofafzuiging dient u de zak te legen als deze halfvol is. Leeg de stofzak na elke schuuroperatie en voordat u de machine opbergt en maak de zak daarbij zorgvuldig schoon. Ga als volgt te werk om de stofzak te legen: Dit apparaat is voorzien van een spanningsverklikker (7) die gaat branden zodra het apparaat is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CMD1802M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CMD1802M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag