Gebruiksaanwijzing RYOBI CMD1202 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CMD1202. Wij hopen dat dit RYOBI CMD1202 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CMD1202 te teleladen.


RYOBI CMD1202 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (554 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CMD1202SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El término "máquina o herramienta eléctrica" que se emplea en las siguientes instrucciones de seguridad designa tanto las máquinas eléctricas que se conectan a la red de alimentación eléctrica como las herramientas inalámbricas. Las chispas generadas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o provocar una explosión. Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Met de in onderstaande veiligheidsvoorschriften gebruikte termen "elektrisch apparaat" of "elektrisch gereedschap" worden alle elektrische apparaten bedoeld, zowel de apparaten met een netsnoer als de apparaten met een accupak. [. . . ] Zorg dat het spouwmes zo is afgesteld dat de afstand tussen het spouwmes en de tanden van het zaagblad kleiner is dan 5 mm en dat de zaagtanden niet meer dan 5 mm onder de onderkant van het spouwmes uitsteken. Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor alle typen zagen GEVAAR Houd uw handen uit de buurt van de zaagzone en van het zaagblad. De hand waarmee u niet de hoofdhandgreep vasthoudt moet de hulphandgreep vasthouden of op de motorombouw rusten. Op die manier loopt u niet het gevaar dat uw handen in zaagzone in het zaagblad komen. Ga niet met uw handen langs de onderkant van het werkstuk: hier bestaat groot gevaar omdat de beschermkap hier niet het zaagblad bedekt. De tanden van het zaagblad mogen niet helemaal onder het werkstuk uitkomen tijdens het zagen. Het is uiterst belangrijk om het werkstuk goed vast te maken om lichamelijk letsel te voorkomen en om het zaagblad niet te verbuigen waardoor u de macht over het apparaat zou kunnen verliezen. Pak het apparaat alleen aan geïsoleerde en slipvrije delen vast als u zaagt in een oppervlak waarin zich eventueel elektrische leidingen bevinden of als bij het uitvoeren van de werkzaamheden het netsnoer in de buurt van het apparaat zou kunnen komen. Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen stroom gaan voeren en een elektrische schok veroorzaken. Gebruik altijd een parallelgeleider of een rechte lat bij het schulpen. Zo werkt u veel nauwkeuriger en voorkomt u dat het zaagblad wordt verbogen. Als de afstellingen van het zaagblad zich tijdens het zagen veranderen, bestaat de kans dat het zaagblad zich vastklemt en dat er een terugslag optreedt. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u zaagsneden uitvoert door het zaagblad te laten indalen in muren of andere verdekte oppervlakken. Het zaagblad zou in aanraking kunnen komen met verborgen elementen met kans op een terugslag. Worden bewogen en nooit met het zaagblad of enig ander onderdeel in aanraking komt, ongeacht de zaaghoek of de zaagdiepte. Controleer of de veer van onderste zaagbladbeschermkap in goede staat verkeert en naar behoren werkt. Als de zaagbladbeschermkap of de veer niet goed werken, dient u deze te laten repareren of te vervangen voordat u de zaagmachine gaat gebruiken. de vrije beweging van de onderste zaagbladbeschermkap kan worden gehinderd door beschadigde onderdelen , afgezette hars of opgehoopt zaagsel. De beschermkap mag alleen voor bijzondere zaagsneden handmatig worden bediend, zoals bij het laten indalen van het zaagblad of bij schuinverstekzagen. Daarna dient u de onderste zaagbladbeschermkap meteen los te laten zodra het zaagblad in het werkstuk dringt. Voor alle andere typen zaagsneden regelt de onderste zaagbladbeschermkap zich zelf automatisch. Controleer of de onderste zaagbladbeschermkap wel goed over het zaagblad zit voordat u de zaagmachine op een werkbank of op de grond neerzet. [. . . ] Als u zaagt onder een hoek van 45°, gebruikt u punt "B". Deze geleider-inkeping geeft bij benadering de toekomstige zaagsnede aan. Neem eerst een proef in een stuk afvalhout om na te gaan waar de werkelijke zaagsnede komt. Als u met een parallelgeleider werkt, mag u daarmee de rand van het werkstuk slechts licht raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CMD1202

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CMD1202 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag