Gebruiksaanwijzing RYOBI CLT1850LC SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT1850LC. Wij hopen dat dit RYOBI CLT1850LC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT1850LC te teleladen.


RYOBI CLT1850LC SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (568 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CLT1850LCSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draag geen wijde kleding, korte broek of sandalen en werk nooit blootsvoets. Als u lang haar hebt, bind dit dan op tot boven uw schouderniveau zodat het niet door de bewegende delen kan worden meegetrokken. Zorg dat omstanders, kinderen en huisdieren op minimaal 15 m afstand blijven van de plaats waar u maait. Gebruik dit apparaat nooit wanneer u vermoeid, ziek of onder invloed van drank of drugs bent, of wanneer u medicijnen gebruikt. [. . . ] Wegschietende voorwerpen kunnen ernstige ongelukken veroorzaken: draag bedekkende werkkleding en laarzen. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt met een cirkelzaagblad. draag oogbescherming en gehoorbescherming als u dit apparaat gebruikt. Zorg dat omstanders minstens 15 meter uit de buurt blijven van het gebied waar gewerkt wordt. Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet op vochtige plaatsen. Om gevaar voor lichamelijk letsel te verminderen dient u deze gebruikshandleiding absoluut goed door te lezen en te begrijpen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Draaisnelheid van de draad van dit apparaat Trek onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het netsnoer beschadigd raakt of doorgesneden wordt. Houd omstanders uit de buurt Toeren per minuut Veiligheidsmaatregelen tegen elektrische schokken Met behulp van de volgende symbolen (en de bijbehorende namen) kunnen de verschillende gevarenniveaus verklaard worden die verband houden met het gebruik van dit apparaat. SYMBOOL NAAM GEVAAR BETEKENIS Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die de dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die licht tot matig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Draai de aandrijfas met behulp van een 17 mm sleutel rechtsom om deze weg te nemen. Haal de bovenste flens van de tandwielkast en bewaar deze voor de installatie van het slagmes. Opmerking: bewaar de verschillende onderdelen van de grastrimmer zorgvuldig om deze later opnieuw te kunnen gebruiken. Steek de blokkeerpen in de gleuf van de bovenste flens en door het gat van de tandwielkast. Draai de aandrijfas met behulp van een 17 mm sleutel linksom om deze in de tandwielkast te steken. Steek de blokkeerpen in de gleuf van de bovenste flens en door het gat van de tandwielkast. Breng de draaduitvoerknop op zijn plaats en draai deze linksom stevig vast. WAARSCHUWING Tijdens gebruik kan het apparaat allerlei losse stukken of scherven doen wegslingeren wat lichamelijk letsel kan veroorzaken. Draag bij gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril, laarzen, handschoenen en een lange en dikke broek. Plaats de bovenste flens op de tandwielkast met de holle kant naar de mesbeschermkap gericht. Centreer het slagmes ten opzichte van de bovenste flens en let er daarbij op dat deze twee delen plat tegen elkaar aan komen. [. . . ] Maak tijdens het maaien met de bosmaaier een weidse zijdelingse beweging, van rechts naar links. WAARSCHUWING Gebruik bij reparaties uitsluitend Ryobi reserveonderdelen die identiek zijn aan de oorspronkelijk gebruikte delen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen. Zorg dat u stevig op uw benen staat om uw evenwicht te bewaren en de macht over het apparaat behouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CLT1850LC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CLT1850LC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag