Gebruiksaanwijzing RYOBI CLT1423 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT1423. Wij hopen dat dit RYOBI CLT1423 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT1423 te teleladen.


RYOBI CLT1423 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (553 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CLT1423SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik dit apparaat nooit wanneer u vermoeid, ziek of onder invloed van drank of drugs bent, of wanneer u medicijnen gebruikt. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Controleer de goede staat van het apparaat voordat u het gaat gebruiken. Laat defecte of beschadigde onderdelen in een erkend Ryobi servicecentrum vervangen voordat u het apparaat weer gebruikt. [. . . ] Zorg dat de stroomvoorziening waarop u het apparaat wilt aansluiten overeenkomt met die welke op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven. Sluit deze heggenschaar nooit op een andere netspanning aan dan waarvoor het apparaat is ontworpen. Als het apparaatsnoer of het verlengsnoer tijdens het gebruik wordt beschadigd, dient u onmiddellijk de stekker van de heggenschaar uit het stopcontact te trekken. rAAK HET APPARAATSNOER OF VERLENGSNOER NIET AAN ZOLANG U DE STEKKER VAN HET APPARAAT NIET UIT HET STOPCONTACT HEBT GETROKKEN. Neem alle noodzakelijke maatregelen om uzelf te beschermen tegen elektrische schokken. Voorkom aanraking met geaarde voorwerpen zoals metalen buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz. Controleer of de stroomkring is aangesloten op een aardlekschakelaar die afschakelt boven 30 mA. Zorg ervoor dat het snoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Kijk nog voordat u de stekker in het stopcontact stopt, of niemand op dat moment met het apparaat bezig is. Trek nooit aan het apparaatsnoer of aan het verlengsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. De anti-terugslagbeschermer kan als opberghulpmiddel dienen om de heggenschaar aan de muur te hangen. Berg het apparaat op een hoge plaats of in een afgesloten ruimte op om te voorkomen dat onbevoegde personen het apparaat gebruiken. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u de heggenschaar uitleent, geef er dan ook de bijbehorende gebruikershandleiding bij. Als u deze symbolen op de juiste manier interpreteert, kunt u het apparaat veiliger en doeltreffender gebruiken. SYMBOOL NAAM Waarschuwing BETEKENIS Geeft de voorzorgsmaatregelen aan die u moet nemen voor uw veiligheid. Wegschietende voorwerpen kunnen ernstige ongelukken veroorzaken: draag bedekkende werkkleding en laarzen. Draag altijd een veiligheidsbril of beschermingsmasker als u de heggenschaar gebruikt. Zorg dat omstanders minstens 15 meter uit de buurt blijven van het gebied waar gewerkt wordt. Houd omstanders uit de buurt Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet op vochtige plaatsen. Om gevaar voor lichamelijk letsel te verminderen dient u deze gebruikshandleiding absoluut goed door te lezen en te begrijpen voordat u het apparaat gaat gebruiken. [. . . ] Dit apparaat is voorzien van een inschakelsysteem waarvoor twee handen nodig zijn. Door dit systeem wordt voorkomen dat het apparaat ongewild in werking kan treden en wordt de gebruiker gedwongen om de heggenschaar de gehele tijd met twee handen vast te houden. Laat de drukschakelaar (4) van de verdraaibare handgreep los en trek de ontgrendelknop (8) van de verdraaibare handgreep naar achteren (afb. Zodra u de gewenste stand hebt gevonden, duwt u de ontgrendelknop (8) van de verdraaibare handgreep naar voren om de handgreep te blokkeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CLT1423

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CLT1423 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag