Gebruiksaanwijzing RYOBI CLT-1830 B SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT-1830 B. Wij hopen dat dit RYOBI CLT-1830 B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT-1830 B te teleladen.


RYOBI CLT-1830 B SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (653 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CLT-1830 BSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Siga escrupulosamente las siguientes instrucciones para cargar las herramientas. Si retira las herramientas del soporte una vez que están cargadas, aumentará la vida útil de las baterías. Uw schroevendraaier/handschijnwerper-combinatie is door Ryobi volgens strenge regels ontworpen en vervaardigd en is daarom een betrouwbaar gereedschap dat simpel en veilig in gebruik is. Door deze schroevendraaier/ handschijnwerper-combinatie op de juiste manier te onderhouden kunt u jarenlang veilig plezier hebben van dit robuuste en krachtige gereedschap. [. . . ] Gebruik uitsluitend accessoires die de door de fabrikant zijn aanbevolen. Voor een bepaald apparaat bedoelde accessoires kunnen gevaar opleveren als ze met een ander apparaat worden gebruikt. Het onderhoud aan dit apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door een ter zake kundig technicus. Als een onkundige persoon onderhoudsof herstelwerkzaamheden uitvoert, bestaat de kans van ernstig lichamelijk letsel. Voor onderhoud mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Houd u aan de voorschriften uit het hoofdstuk Onderhoud van deze handleiding. Bij gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of bij niet naleving van de onderhoudsvoorschriften bestaat kans op elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel. De aan deze producten verbonden gevaren hangen af van hoe vaak ermee wordt gewerkt. Om blootstelling aan deze chemische stoffen te beperken dient u in een goed geventileerde ruimte te werken, met goedgekeurde beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopisch kleine deeltjes te filteren. Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde delen als u schroeft in een ondergrond waarin zich elektrische leidingen kunnen bevinden. Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen stroom gaan voeren en elektrische schokken veroorzaken. Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en het apparaat beschadigen en zelfs ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf om het laadapparaat en het snoer niet te beschadigen. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: a. [. . . ] Breng de wandhouder/acculader op zijn plaats en zorg ervoor dat de openingen in de houder tegenover de hulpgaten komen. Bevestig de wandhouder/acculader op die plaats met behulp van de vier (4) bijgeleverde schroeven. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. aLGEMENE VOORSCHRIFTEN Gebruik geen oplosmiddelen om de kunststof onderdelen te reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CLT-1830 B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CLT-1830 B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag