Gebruiksaanwijzing RYOBI CLT-1423P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT-1423P. Wij hopen dat dit RYOBI CLT-1423P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CLT-1423P te teleladen.


RYOBI CLT-1423P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2428 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CLT-1423P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Drücken Sie leicht auf den Akku, sodass die Stifte des Akkus vollständig in die Kontakte des Ladegeräts einrasten. Limpie la máquina después de cada utilización: consulte las instrucciones de las secciones "Limpiar el cortabordes" y "Guardar el cortabordes". Coloque la batería en el cargador, alineando las nervaduras de la batería con las ranuras del cargador. [. . . ] Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok of op een andere manier beschadigd is of als het gevallen is. Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat eventuele reparaties of onderhoudswerk uitvoeren door een bekwame vakman. Het verkeerd hermonteren van het apparaat kan gevaar voor elektrische schokken of brand veroorzaken. Trek de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat onderhouden of schoonmaken om gevaar voor elektrische schokken te beperken. Door alleen de schakelaar van het apparaat op UIT zetten vermindert u het risico van elektrische schokken niet. LET OP Haal onmiddellijk het accupak uit het laadapparaat als er geen enkel lampje gaat branden, om schade aan het accupak te voorkomen. Breng accupak en laadapparaat naar een Erkend Ryobi Servicecentrum voor controle of vervanging. Gebruik het laadapparaat alleen voor een netspanning van 230 V 50 Hz (normale netspanning in woonhuizen). Steek het accupak in het laadapparaat en let er daarbij op dat de groeven van het accupak precies over de ribbels komen van het laadapparaat. Zodra u de accu goed in het laadapparaat hebt geschoven, gaat het rode lampje branden. Druk het accupak goed aan om te zorgen dat de klemmen van het accupak goed zijn vastgeklikt in de contacten van het laadapparaat. na verloop van 5 minuten gaat het laadapparaat over op de snellaadmodus. Als het laadapparaat overgaat op de snellaadmodus, gaan het gele en het groene lampje uit en gaat het rode lampje aan. Als het gele en het groene lampje na 15 minuten nog steeds branden, trekt u het accupak uit het laadapparaat, wacht u één minuut en stopt u het daarna weer terug in het laadapparaat. Als na nog eens 15 minuten het gele en het groene lampje nog steeds niet zijn uitgegaan, betekent dit dat uw accupak defect is en dus niet meer kan worden opgeladen. Zodra de accu volledig geladen is, gaat het rode lampje uit en gaat het groene lampje aan. Na normaal gebruik van de accu is ongeveer één uur nodig om hem volledig te laden en anderhalf uur om een geheel ontladen accu weer op te laden. INSTALLEER het laadapparaat NIET op een plek waar de temperatuur buitengewoon hoog of laag is. Druk op de ontgrendelknop van de drukschakelaar en houd deze naar voren. Laat de ontgrendelknop los en druk de drukschakelaar in om de grastrimmer aan te zetten. Zodra u de drukschakelaar loslaat, zal de ontgrendelknop weer automatisch de drukschakelaar tegen indrukken gaan blokkeren. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET LADEN VAN WARME ACCU'S Wanneer u uw grastrimmer langdurig achtereen gebruikt, wordt de accu warm. [. . . ] Als u het accupak uit het apparaat haalt om te op te bergen, kunt u de accuklemmen het beste afschermen met dik plakband. Probeer niet om het accupak te demonteren, bepaalde onderdelen te verwijderen of om het te vernietigen. Zorg dat geen enkel lichaamsdeel en geen enkel metalen voorwerp in aanraking komt met de twee accuklemmen, want dan kan er kortsluiting optreden. Het niet in acht nemen van deze voorschriften en waarschuwingen kan ongelukken veroorzaken zoals brand of ernstig lichamelijk letsel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CLT-1423P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CLT-1423P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag