Gebruiksaanwijzing RYOBI CJSP180QEO SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CJSP180QEO. Wij hopen dat dit RYOBI CJSP180QEO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CJSP180QEO te teleladen.


RYOBI CJSP180QEO SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (515 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CJSP180QEOSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de machine nooit wanneer u onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u 26 medicijnen gebruikt. Vergeet niet dat een seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. controleer of de schakelaar op UIT staat voordat u het apparaat op de stroom aansluit. U loopt kans ongelukken te veroorzaken als u het apparaat verplaatst terwijl u uw vinger op de schakelaar hebt of als u de accu inzet terwijl de schakelaar op "AAN" staat. [. . . ] Gebruik uitsluitend accessoires die de door de fabrikant zijn aanbevolen. Voor een bepaald apparaat bedoelde accessoires kunnen gevaar opleveren als ze met een ander apparaat worden gebruikt. ONDERHOUD Het onderhoud aan dit apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door een ter zake kundig technicus. Als een onkundige persoon onderhoudsof herstelwerkzaamheden uitvoert, bestaat de kans van ernstig lichamelijk letsel. Voor onderhoud mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Houd u aan de voorschriften uit het hoofdstuk Onderhoud van deze handleiding. Bij gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of bij niet naleving van de onderhoudsvoorschriften bestaat kans op elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel. Startklaar zijn omdat ze niet op een stopcontact aangesloten hoeven worden. Wees u bewust van de risico's verbonden aan accugereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van accessoires. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Plaats accugereedschap of accupakken niet in de buurt van vuur of een hittebron. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant zijn aanbevolen en bijgeleverd. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf om het laadapparaat en het snoer niet te beschadigen. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: a. De stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; Het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden. Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een deskundige. [. . . ] ONDERHOUD Neem voor eventueel onderhoud of reparaties gewoon contact op met het dichtstbijzijnde erkende Ryobi servicecentrum. Deze gegevens betreffen het gemiddeld aantal schroeven dat met een volledig opgeladen schroevendraaier in grenenhout kan worden ingedraaid. De schroevendraaier bereikt zijn volledige oplaadcapaciteit pas na een aantal cycli (een cyclus bestaat uit gebruik van het gereedschap en vervolgens opnieuw opladen). De batterijen van dit gereedschap zijn bedoeld voor een maximale storingsvrije levensduur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CJSP180QEO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CJSP180QEO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag