Gebruiksaanwijzing RYOBI CJSP1801QEOM SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CJSP1801QEOM. Wij hopen dat dit RYOBI CJSP1801QEOM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CJSP1801QEOM te teleladen.


RYOBI CJSP1801QEOM SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (439 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CJSP1801QEOMSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Insira o deflector de relva na carcaça do motor e rode o deflector para bloqueá-lo na sua devida posição. WAARSCHUWING Neem tijdens het gebruik van accu gevoed gereedschap altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken. Lees de gebruikershandleiding, let op de waarschuwingen en houd u aan de veiligheidsvoorschriften. Zorg dat omstanders en in het bijzonder kinderen en dieren minstens 15 meter van het gebied waar gemaaid wordt verwijderd blijven. [. . . ] Andere typen accu's zouden kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken of het apparaat beschadigen. Gebruik geen andere accessoires dan die door de fabrikant van het laadapparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Het gebruik van andere accessoires kan brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van het laadapparaat uit het stopcontact te verwijderen, maar trek aan de stekker zelf, anders kunnen het laadapparaat en het snoer worden beschadigd. Zorg ervoor dat het netsnoer zodanig is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als u werkelijk gedwongen bent om gebruik te maken van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat: (a) de stekker van het laadapparaat evenveel polen heeft als de stekker van het verlengsnoer en dat deze even dik en van dezelfde vorm zijn; (b) het verlengsnoer in goede staat is en voldoende vermogen heeft om de noodzakelijke stroom te geleiden. Gebruik het laadapparaat nooit als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn. Als één van deze onderdelen beschadigd is, dient u het te laten repareren door een bekwame vakman. Gebruik het laadapparaat niet als het door een schok of op een andere manier beschadigd is of als het gevallen is. Haal het laadapparaat niet zelf uit elkaar: laat eventuele reparaties of onderhoudswerk uitvoeren door een bekwame vakman. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET LADEN VAN WARME ACCU'S Wanneer u uw grastrimmer langdurig achtereen gebruikt, wordt de accu warm. Als de accu warm is, laat u hem eerst ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u begint met opladen. Opmerking: Een accupak wordt alleen warm als gereedschap lang achter elkaar wordt gebruikt. Als de temperatuur van het accupak te laag is, gaat het groene lampje van het laadapparaat branden. Wacht tot de accu een normale temperatuur bereikt: dan gaat het rode lampje branden. Draag geen korte broek of sandalen en werk nooit blootsvoets met uw grastrimmer. Zorg ervoor dat de ribbels van de accu precies passen in de groeven van de grastrimmer. Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed zijn ingeschoven en dat het accupak goed vastzit aan de grastrimmer voordat u het apparaat gaat gebruiken. Houd de grastrimmer vast zoals getoond in afbeelding 9, met uw rechterarm licht gebogen en uw rechterhand op de achtergreep, uw linkerarm gestrekt en uw linkerhand op de voorgreep. De draadkop van de grastrimmer moet evenwijdig aan de grond zijn en moet gemakkelijk met het te maaien gras in aanraking kunnen komen zonder dat de gebruiker zich hoeft te bukken. Door eenvoudigweg de lengte van de buis te verstellen kan de hoogte van de grastrimmer aan het profiel van elke gebruiker worden aangepast. [. . . ] Temperaturen die hoger of lager zijn dan de normale omgevingstemperatuur verkorten de levensduur van een accupak. Wacht na gebruik van het apparaat tot de accu is afgekoeld en laad de accu dan onmiddellijk op. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller verliest een accu zijn laadcapaciteit. Als u de grastrimmer voor lagere tijd niet gebruikt, moet u het accupak wel elke maand of twee maanden bijladen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CJSP1801QEOM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CJSP1801QEOM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag