Gebruiksaanwijzing RYOBI CJS180LM SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CJS180LM. Wij hopen dat dit RYOBI CJS180LM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CJS180LM te teleladen.


RYOBI CJS180LM SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (662 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CJS180LMSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OPMERKING: bevat informatie of aanwijzingen die essentieel zijn voor de juiste werking en het onderhoud van de machine. Lees de gehele gebruikershandleiding goed door en houd u aan de waarschuwingen en de veiligheidsvoorschriften. Gevaar voor snijwonden of schokken: houd uw handen uit de buurt van het zaagblad. Deze symbolen en de bijbehorende informatie verdienen de grootste aandacht. [. . . ] Ga altijd stevig op uw benen staan en reik met uw armen niet te ver weg. Gebruik uw machine niet terwijl u op een ladder of op een andere onstabiele ondergrond staat. Houd uw gereedschap scherp en schoon voor betere resultaten en optimale veiligheid. Maak er een gewoonte van te controleren of alle stelsleutels van de machine verwijderd zijn voordat u deze in werking stelt. Door de motor geproduceerde vonken kunnen vloeistoffen, gassen of ontvlambare dampen ontsteken. Gebruik nooit remvloeistoffen, producten op basis van petroleum of sterke oplosmiddelen om de machine schoon te maken. Controleer, voordat u doorgaat met het gebruiken van uw gereedschap, of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Wanneer een beschermkap of ander onderdeel beschadigd is, moet dit door een erkend Ryobi servicecentrum worden gerepareerd of vervangen. gEBRUIK HET GEREEDSCHAP NIET ALS U DIT NIET MEER MET DE SCHAKELAAR AAN EN UIT KUNT ZETTEN. Laat een defecte schakelaar vervangen door een erkend Ryobi servicecentrum. Controleer of de accuvergrendeling goed vastklikt en of de accu goed vast zit, voordat u de zaag gaat gebruiken. LET OP Let er bij het inzetten van de accu op dat de ribbels op de zaag goed uitgelijnd zijn met de groeven op de accu en dat het vergrendelingssysteem goed vastklikt. Druk op de accuvergrendelingen en trek het accupak uit het apparaat. Plaats het voorste deel van voetplaat van de zaagmachine op het werkstuk en zorg dat de voorkant van het zaagje is gericht op de afgetekende zaaglijn op het werkstuk. Druk de zaagmachine steeds naar beneden om te zorgen dat de machine altijd in aanraking blijft met het werkstuk en schuif de zaag geleidelijk en zachtjes drukkend naar voren om te zagen. U MAG UW ZAAG NOOIT OVERBELASTEN Als u de zaag overbelast, bestaat de kans dat de motor oververhit raakt en dat het zaagje breekt. WAARSCHUWING Als u de accu niet zou verwijderen, kan de zaag ongewild in werking treden, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben. WAARSCHUWING Verwijder altijd de accu van uw zaagmachine voordat u onderdelen op de machine monteert, instellingen verandert, het zaagblad monteert of demonteert, de machine schoonmaakt of wanneer u deze niet gebruikt. Zo voorkomt u dat de zaag ongewild in werking kan treden, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben. U kunt de pendelbeweging in verschillende standen verstellen om sneller en beter te zagen. Bij een pendelbeweging drukt het zaagje tijdens de opwaartse beweging tegen het werkstuk, maar raakt dit niet aan tijdens de neerwaartse beweging. [. . . ] Het zaagje mag niet met het werkstuk in aanraking zijn op het moment dat u de machine aanzet. Controleer of het zaagje wel goed in het te zagen gebied terecht komt. Zet de zaag aan op de hoogste snelheid en kantel de machine langzaam naar achteren totdat het zaagje indaalt in het hout van het werkstuk. Laat de machine al zagend steeds verder kantelen totdat de voetplaat plat op het werkstuk staat en begin vervolgens de machine naar voren te duwen om verder te zagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CJS180LM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CJS180LM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag