Gebruiksaanwijzing RYOBI CID1802M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CID1802M. Wij hopen dat dit RYOBI CID1802M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CID1802M te teleladen.


RYOBI CID1802M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1443 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI CID1802M SCHEMA (445 ko)
   RYOBI CID1802M SCHEMA (445 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CID1802M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] houd kinderen en omstanders op afstand als u elektrische gereedschap gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest. Kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat nooit wanneer u onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt. [. . . ] Voor een bepaald apparaat bedoelde accessoires kunnen gevaar opleveren als ze met een ander apparaat worden gebruikt. Voor onderhoud mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Bij gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of bij niet naleving van de onderhoudsvoorschriften bestaat kans op elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel. Laat uw boor-schroefmachine door een ter zake kundig technicus repareren. dit elektrische apparaat voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Eventuele reparaties moeten door een ter zake kundig technicus worden uitgevoerd en met gebruik van originele reservedelen. Niet naleving van dit voorschrift kan een gevaar inhouden voor de gebruiker. Vergeet niet dat accugereedschap altijd startklaar is omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Wees u bewust van de risico's verbonden aan accugereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van accessoires. Houd u altijd strikt aan de voorschriften om gevaar voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel te beperken. Zorg dat u niet met opspattend accuvloeistof in aanraking komt bij gebruik van de accu onder buitengewone omstandigheden. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er vloeistof in uw ogen is gekomen. Plaats accugereedschap of accupakken niet in de buurt van vuur of een hittebron. WAARSCHUWING Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot ontploffing kan komen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Gebruik een accu-apparaat nooit in de buurt van een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. Model Spanning Spanwijdte boorhouder Aan-/uitschakelaar Onbelast toerental (boorstand): - snelheid 1 - snelheid 2 Onbelast toerental (klopboorstand): - snelheid 1 - snelheid 2 Max. Let er daarbij op dat de ribbels van het accupak precies passen in de gleuven onderaan het apparaat. Let erop dat de accu zich goed heeft vastgeklikt voordat u de boor-schroefmachine gaat gebruiken. [. . . ] WAARSCHUWING Probeer niet om veranderingen aan uw boorschroefmachine aan te brengen of om accessoires toe te voegen waarvan het gebruik niet is aanbevolen. Dergelijke veranderingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. Chucken kunde slira i handen eller handen kunde glida och komma i kontakt med skruvbiten eller borren som roterar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CID1802M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CID1802M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag