Gebruiksaanwijzing RYOBI CHV18WDM SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHV18WDM. Wij hopen dat dit RYOBI CHV18WDM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHV18WDM te teleladen.


RYOBI CHV18WDM SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (318 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHV18WDMSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Als u lang haar hebt, bescherm dit dan door het niet los te laten hangen. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. [. . . ] Trek aan de behuizing van het laadapparaat en niet aan het snoer om het uit het stopcontact te halen. Laat het snoer niet over een tafel hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken. Gebruik de handstofzuiger of het laadapparaat niet als u natte handen hebt. Gebruik de handstofzuiger niet als de ventilatieopeningen verstopt zijn. Zorg ervoor dat de ventilatiegleuven niet verstopt raken met stofdeeltjes, draadjes, haren of iets anders waardoor de vrije luchtstroom hinder zou kunnen ondervinden. Gebruik de stofzuiger nooit om hete as, nog brandende sigarettenpeuken, lucifers en dergelijke op te zuigen. Gebruik de handstofzuiger nooit als het filter of de stofbak niet geïnstalleerd zijn. Zet de stofzuiger uit voordat u het accupak eruit trek om het op te laden en controleer of de stofzuiger uitstaat voordat u het accupak in de stofzuiger steekt. Wees extra voorzichtig als u de stofzuiger in het trappenhuis gebruikt. Zuig nooit harde voorwerpen zoals spijkers, schroeven, muntstukken, e. Hierdoor zou u het apparaat kunnen beschadigen of ernstig letsel kunnen veroorzaken. Als u de handstofzuiger uitleent, geef er dan ook de bijbehorende gebruikershandleiding bij. Opzuigen van droge elementen Opzuigen van natte of vochtige elementen LET OP Haal onmiddellijk het accupak uit het laadapparaat als er geen enkel lampje gaat branden bij het insteken, om schade aan het accupak te voorkomen. Laat het accupak en het laadapparaat in het dichtstbijzijnde erkende Ryobi servicecentrum controleren of vervangen. Als u het accupak uit het laadapparaat haalt omdat er geen enkel lampje is gaan branden, breng dan het laadapparaat met het accupak dan ook naar het dichtstbijzijnde erkende Ryobi servicecentrum. Maak uzelf eerst vertrouwd met alle functies en specifieke kenmerken wat betreft de veiligheid van het apparaat, voordat u de stofzuiger gaat gebruiken. WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met uw apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat kans op ernstig lichamelijk letsel. [. . . ] Leeg de bak en maak de bak zonodig schoon om een optimale zuigcapaciteit te behouden. Steek het accessoire in de opening van de stofbak en kijk of het goed vast blijft zitten. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met elektrisch gereedschap werkt of wanneer u het met perslucht schoon blaast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHV18WDM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHV18WDM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag