Gebruiksaanwijzing RYOBI CHV-18WDM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CHV-18WDM. Wij hopen dat dit RYOBI CHV-18WDM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CHV-18WDM te teleladen.


RYOBI CHV-18WDM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1714 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CHV-18WDM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat. Gebruik het accupak (niet bijgeleverd) uitsluitend met het hierna vermelde laadapparaat (niet bijgeleverd). Blijf attent, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt. [. . . ] Gebruik de handstofzuiger nooit als het filter of de stofbak niet geïnstalleerd zijn. Zet de stofzuiger uit voordat u het accupak eruit trek om het op te laden en controleer of de stofzuiger uitstaat voordat u het accupak in de stofzuiger steekt. Wees extra voorzichtig als u de stofzuiger in het trappenhuis gebruikt. Zuig nooit harde voorwerpen zoals spijkers, schroeven, muntstukken, e. Hierdoor zou u het apparaat kunnen beschadigen of ernstig letsel kunnen veroorzaken. De handstofzuiger hoeft niet op een stopcontact te worden aangesloten om te kunnen worden gebruikt. Wees altijd bedacht op de gevaren die het gebruik van de handstofzuiger of het verwisselen van een accessoire met zich kunnen meebrengen. Trek het accupak eruit als u de stofzuiger niet gebruikt of voordat u het apparaat gaat onderhouden. Plaats uw stofzuiger of het accupak niet in de buurt van vuur of een hittebron. Laat een accu opladen op een plaats waar temperaturen heersen tussen 10°C en 38°C. Bij gebruik onder onjuiste omstandigheden of temperaturen kan er accuvloeistof lekken. Als uw huid met accuvloeistof in aanraking is gekomen, dient u de betreffende plaats gedurende 10 minuten met schoon water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen. Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot ontploffing kan komen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Gebruik een accuapparaat nooit in de buurt van een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. Zo komt u te weten voor welke toepassingen het apparaat geschikt is en wat de beperkingen en ook de specifieke potentiële gevaren bij het gebruik ervan zijn. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Om gevaar voor elektrische schokken te beperken dient u de handstofzuiger alleen binnenshuis te gebruiken. Een gewone bril is alleen voorzien van schokbestendig glas en is GEEN veiligheidsbril. Draag een gelaatsmasker of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen. U loopt het gevaar elektrische schokken te veroorzaken als u het accupak buitenshuis of op een vochtige ondergrond oplaadt. [. . . ] Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Alleen de onderdelen die in de sectie "Overzicht" staan vermeld mogen door de gebruiker gerepareerd of vervangen worden. Alle andere onderdelen moeten door een Erkend Ryobi Servicecentrum worden vervangen. Als u vloeistoffen wilt opzuigen of vochtige plekken wilt reinigen, dient u de schraapzuigmond op uw stofzuiger te installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CHV-18WDM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CHV-18WDM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag